Mô phỏng phân tử và vật liệu (Molecular and Materials Modeling)

Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể:

- Hiểu các kỹ thuật khác nhau được sử dụng trong cơ học lượng tử;

- Xác định, giải thích những điểm giống và khác nhau chính giữa các phương pháp tiếp cận tính toán;

- Thiết kế và thực hiện các mô phỏng đơn giản bằng các kỹ thuật phù hợp với điều kiện hiện có;

- Diễn giải các kết quả tính toán được;

- Đọc các tài liệu khoa học hiện hành về mô hình tính toán và mô phỏng.

Nhóm học viên:

- Cử nhân/ Thạc sĩ  Vật lý, Hóa học, Hóa dược

- Cử nhân/ Thạc sĩ Khoa học vật liệu

- Học viên quan tâm (đại học, sau đại học) từ các lĩnh vực liên quan khác.

Time (Vietnam)

Topic

Activity

Thursday

9/12/2021

14:00 – 16:00

Potential Energy Surfaces and Born-Oppenheimer approximation

 

Prof. Daniel Escudero Masa:

- Introduce himself and say few words of welcome

Dr. Pham Vu Nhat:

- Stream the pre-recorded videos of Prof. Daniel Escudero Masa

- Discussion

Friday

10/12/2021

14:00 – 16:00

The Hartree-Fock SCF method

Part I

Dr. Pham Vu Nhat:

- Stream the pre-recorded videos of Prof. Daniel Escudero Masa

- Discussion

Tuesday

14/12/2021

14:00 – 16:00

The Hartree-Fock SCF method

Part II

Dr. Pham Vu Nhat:

- Stream the pre-recorded videos of Prof. Daniel Escudero Masa

- Discussion

Friday

17/12/2021

14:00 – 16:00

Basis sets

Dr. Pham Vu Nhat:

- Stream the pre-recorded videos of Prof. Daniel Escudero Masa

- Discussion

Two weeks winter break

Wednesday

05/01/2022

14:00 – 16:00

Discussion and Q&A Session

Prof. Daniel Escudero Masa

Dr. Pham Vu Nhat

Friday

07/01/2021

14:00 – 16:00

The post Hartree-Fock methods

Part I

Dr. Pham Vu Nhat:

- Stream the pre-recorded videos of Prof. Daniel Escudero Masa

- Discussion

Tuesday

11/01/2022

14:00 – 16:00

The post Hartree-Fock methods

Part II

Dr. Pham Vu Nhat:

- Stream the pre-recorded videos of Prof. Daniel Escudero Masa

- Discussion

Friday

14/01/2021

14:00 – 16:00

Discussion and Q&A Session

Prof. Daniel Escudero Masa

Dr. Pham Vu Nhat

Thông báo

Số lượt truy cập

1111224
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
129
949
13640
1111224

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn