DANH MỤC ĐỀ TÀI

Năm 2017, 20182019, 2020

Năm 2023

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Kinh phí Thời gian thực hiện
1
Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang phát xạ đỏ định hướng ứng dụng cho LED nông nghiệp.

 

Nguyễn Thị Kim Chi 30.000.000 12 tháng
2

Quá trình rã Higgs boson ra photon và Z boson (h→Zγ) trong mô hình 3-3-1 đơn giản

Nguyễn Thị Kim Ngân 25.000.000 12 tháng

 

Năm 2022

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Kinh phí Thời gian thực hiện
1 Chế tạo vật liệu xúc tác nano PtRuCo/C-CNTs cho điện cực pin nhiên liệu methanol ThS.Đặng Long Quân 30.000.000 12 tháng

Năm 2021

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Kinh phí Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang SrMgAl10O17 pha tạp Cr3+ phát xạ đỏ ứng dụng trong chiếu sáng rắn. TS Nguyễn Thị Kim Chi 30.000.000  12 tháng
2 Nghiên cứu khả năng sử dụng dung môi tổng hợp từ dẩu mở động, thực vật trong quá trình trong quá trình chiết tách coban. TS Nguyễn Thị Hồng 30.000.000  12 tháng

Năm 2020

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Kinh phí Thời gian thực hiện
1 Điều kiện ổn định chân không của thế Higgs trong mô hình 3-3-1 với cơ chế CKS Th.S Nguyễn Văn Hợp 30.000.000 12 tháng

Năm 2019                                                                                                                                                               về đầu trang

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Kinh phí Thời gian thực hiện
1 Xây dựng quy trình thu hồi lithium và coban trong pin điện thoại phế liệu TS Nguyễn Thị Hồng 30.000.000 12 tháng
2 Khảo sát hiện tượng hấp thụ khí và truyền dẫn điện tử trong hệ vật liệu penta-graphene nanoribon bằng phương pháp mô phỏng ThS Trần Yến Mi 30.000.000 12 tháng

Năm 2018                                                                                                                                                               về đầu trang

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm nghiệm thu

1

Nghiên cứu hiện tượng vận chuyển điện tử trong các dãy nano graphene và penta-graphene

Th.S Phạm Thị Bích Thảo

2018

2

Nghiên cứu chế tạo bột phosphor MAO ứng dụng cho LED phát quang ánh sáng trắng

Th.S Nguyễn Thị Kim Chi

2018

Năm 2017                                                                                                                                                              về đầu trang

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm nghiệm thu

1

Tổng hợp nano ZnO và đánh giá khả năng diệt khuẩn gây bệnh trên tôm

PGS.TS Nguyễn Trí Tuấn

2017

2

Rã Higgs boson trong mô hình SU(2)1 × SU(2)2 × U(1)Y

TS Nguyễn Thị Kim Ngân

2017

3

Nghiên cứu chế tạo bột phosphor SAOS ứng dụng cho LED phát quang ánh sáng trắng trên cơ sở các vật liệu oxit kim loại pha tạp đất hiếm

ThS Nguyễn Thị Kim Chi

2017

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Login Form

Số lượt truy cập

2287099
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
576
8675
19013
2287099

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn