- Quyết định 1799/QĐ-ĐHCT ngày 18/6/2021 về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn viết và trình bày luận văn thạc sĩ, luận văn tiến sĩ.

Hướng dẫn viết và trình bày luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ

ĐÀO TẠO

  - Giấy xác nhận học viên cao học

  - Giấy xác nhận thời gian tập trung học

  - Giấy xác nhận thời gian tập trung thực hiện luận văn cao học

  - Giấy đề nghị miễn học và thi học phần

  - Giấy đề nghị xét miễn học phần BSKT

  - Đơn xin tạm hoãn học tập

  - Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần

  - Giấy xác nhận điểm học phần ( Học viên vui lòng đánh máy các điểm học phần theo mẫu)

  - Phiếu đăng ký gia nhập nhóm học phần

  - Giấy đề nghị xét miễn học phần tương đương 

  - Đơn thay đổi tên đề tài (Phụ trách chuyên ngành ghi rõ: thay đổi về mặt câu chữ hoặc thay đổi theo hướng nghiên cứu)

  - Đơn xác nhận hoàn thành AV B1

 LUẬN VĂN

 - Biên bản xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ

 - Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ (Dành cho CB hướng dẫn)

 - Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ (Dành cho CB Phản biện)

 - Bìa hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ (Dành cho học viên)

 - Giấy đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ (Dành cho học viên)

 - Mẫu tóm tắt quá trình học tập công tác (Dành cho học viên)

 - Giấy Giải trình chỉnh sửa luận văn thạc sĩ (Dành cho học viên)

 - Phiếu chấm điểm luận văn thạc sĩ

 - Phiếu xác nhận thông tin in bằng (Dành cho học viên)

 - Bảng nhận xét của (CT, UV, TK)

  - Mẫu giới thiệu thành viên Hội đồng (GVHD đề nghị - HV: không bắt buộc)

 TRÌNH BÀY LUẬN VĂN

  - Mẫu trình bày luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý

  - Mẫu trình bày luận văn Thạc sĩ ngành Hóa học - Sinh thái học

  - Mẫu trình bày luận văn Thạc sĩ ngành Toán (Trang bìa luận văn học viên tham khảo bên Mẫu của ngành Hóa học và Sinh thái học)

  - Mẫu trình bày đề cương Toán

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Login Form

Số lượt truy cập

2287129
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
606
8705
19043
2287129

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn