- Đơn đăng ký học lại

  - Đơn thay đổi tên đền tài (Phụ trách chuyên ngành ghi rõ: thay đổi về mặt câu chữ hoặc thay đổi theo hướng nghiên cứu)

  - Đơn xác nhận điểm học phần

  - Đơn xác nhận hoàn thành AV B1

  - Đơn xác nhận học viên cao học

  - Đơn xác nhận thời gian học

  - Đơn xác nhận trúng tuyển cao học

  - Đơn xin cấp CNTT tạm thời

  - Đơn xin tạm hoãn học tập  (Làm đơn này trước khi nghỉ, học viên gửi đơn cho Khoa KHTN ký và nộp lại đơn cho KHoa SĐH. Liên hệ về Khoa KHTN để nhận QĐ sau 2 tuần)

  - Mẫu 1 Hồ sơ BVLV Thạc sĩ (HV)

  - Phiếu xác nhận thông tin in bằng (Thủ tục sau BVLV - HV)

  - Mẫu giới thiệu thành viên Hội đồng (GVHD đề nghị - HV: không bắt buộc)

  - Mẫu 2 BB BVLV Thạc sĩ (Trợ lý)

  - Mẫu 3 nhận xét của GVHD, Phản biện

  - Mẫu 4 nhận xét của (CT, UV, TK)

  - Mẫu 5 Giải trình chỉnh sửa (thủ tục sau BVLV)

  - Mẫu trình bày luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý

  - Mẫu trình bày luận văn Thạc sĩ ngành Hóa học - Sinh thái học

  - Mẫu trình bày luận văn Thạc sĩ ngành Toán (Trang bìa luận văn học viên tham khảo bên Mẫu của ngành Hóa học và Sinh thái học)

  - Mẫu trình bày đề cương Toán

  - Phiếu xác nhận Thông tin in bằng Nghiên cứu sinh

Thông báo

Số lượt truy cập

371838
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
263
4611
9322
371838

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn