Nhiệm vụ văn phòng Khoa

    Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị hoàn thành các thủ tục về hành chính theo quy định và trình thủ trưởng đơn vị quyết định trước khi gửi về Trường hoặc các đơn vị liên quan; nhiệm vụ cụ thể như sau:

     Phối hợp các trưởng bộ môn xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

    Tư vấn, giúp việc cho trưởng khoa và các đơn vị trực thuộc trong công tác đánh giá, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

    Tư vấn, giúp việc cho trưởng khoa và các giảng viên trong khoa trong hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý dự án và hợp tác quốc tế.

    Lập danh sách viên chức và người hợp đồng lao động trong đơn vị kể cả người do đơn vị tự trả lương; theo dõi và quản lý về mặt số lượng và chất lượng (tình hình tăng, giảm, đào tạo, bồi dưỡng), bổ sung hồ sơ, giấy tờ, giải quyết các thủ tục, chế độ, chính sách... đối với CBVC theo quy định. Liên lạc, theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các cán bộ viên chức của đơn vị đang được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước thực hiện đúng các quy định của nhà trường. Phối hợp với các trưởng bộ môn đề xuất, tư vấn, giúp trưởng khoa xây dựng quy hoạch chiến lược về đội ngũ viên chức trong đơn vị.

    Quản lý, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong đơn vị.

    Quản lý sinh viên, học viên thuộc khoa theo phân cấp của Trường;

    Quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được phân giao cho đơn vị sử dụng.

    Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị. Hoàn tất các thủ tục về tổ chức quản lý hành chính. Quản lý hệ thống thông tin và website của đơn vị

    Tư vấn và giúp trưởng khoa xây dựng kế hoạch của đơn vị và lập các báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

    Giúp thủ trưởng đơn vị soạn thảo các văn bản.

    Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với khoa.

    Chuẩn bị các cuộc họp, lễ hội; Phụ trách trang trí hội nghị, hội thảo, khai mạc, tổng kết,…

    Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh, cảnh quang, môi trường… của đơn vị.

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Thông báo

Số lượt truy cập

1705015
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
629
8647
45624
1705015

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn