1  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh - MSCB: 0006

Giảng viên cao cấp, Chuyên ngành: Giải tích

Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2  

TS. GVC. Lâm Hoàng Chương - MSCB: 2084

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Xác suất Thống kê

Phó Trưởng Bộ môn, Bí thư Chi bộ Toán học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3  

ThS. Phạm Bích Như - MSCB: 2085

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Đại số

Phó Trưởng Bộ môn 

Nghiên cứu sinh tại Đại học Quy Nhơn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 4  

PGS.TS. Võ Văn Tài - MSCB: 0007

Giảng viên cao cấp, Chuyên ngành: Xác suất Thống kê

Phó Trưởng Khoa, Đảng ủy viên Đảng bộ KHTN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/tai-vo-van/

5  

ThS. Dương Thị Tuyền - MSCB: 0008

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Xác suất Thống kê

Chủ tịch Công đoàn Trường

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6  

TS. Đinh Ngọc Quý - MSCB: 1845

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Giải tích

Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Bí thư Chi bộ 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7  

PGS.TS. Lê Thanh Tùng - MSCB: 1518

Giảng viên cao cấp, Chuyên ngành: Giải tích

Bí thư Chi bộ Sinh viên 1 - KHTN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/lttung/

8  

TS. Trần Văn Lý - MSCB: 1111

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Xác suất Thống kê

Trợ lý NCKH Khoa KHTN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9  

TS. Nguyễn Thành Quí - MSCB: 1945

Giảng viên, Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10  

TS. Trần Ngọc Tâm - MSCB: 2839

Giảng viên, Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

11  

ThS. Lê Thị Kiều Oanh - MSCB: 0009

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12  

ThS. Đặng Hoàng Tâm - MSCB: 1110

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13  

ThS. Lê Hoài Nhân - MSCB: 2171

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:

14  

ThS. Nguyễn Duy Cường - MSCB: 2605

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Nghiên cứu sinh tại Australia

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: https://ndcuong.wixsite.com/math

15  

ThS. Huỳnh Đức Quốc - MSCB: 2693

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:

16  

ThS. Nguyễn Tử Thịnh - MSCB: 2303

Giảng viên, Chuyên ngành: Đại số

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:

17  

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú - MSCB: 2715

Giảng viên, Chuyên ngành: Đại số

Nghiên cứu sinh tại ĐH Khoa học Tự nhiên TpHCM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:

18  

ThS. Lê Thị Mỹ Xuân - MSCB: 1846

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất Thống kê

Thư ký Bộ môn

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:

18  

ThS. Trần Phước Lộc - MSCB: 2172

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất Thống kê

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:

20  

ThS. Nguyễn Thị Hồng Dân - MSCB: 2225

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất Thống kê

Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:

21  

ThS. Dương Thị Bé Ba - MSCB: 2606

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất Thống kê

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage:

Cán bộ nghỉ hưu
STT Họ và tên MSCB Học vị Chức vụ đã qua Năm nghỉ hưu
1 Trần Ngọc Liên 0004 Tiến sĩ Trưởng Khoa 2013
2 Nguyễn Xuân Tranh 0001 Thạc sĩ Trưởng Khoa 2015
3 Nguyễn Quang Hòa 0002 Thạc sĩ Giảng viên 2017
4 Hồ Hữu Lộc 0003 Thạc sĩ Giảng viên 2018
5 Lê Phương Quân 0005 Thạc sĩ Giảng viên 2019

Thông báo

Số lượt truy cập

912230
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
178
1293
1293
912230

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn