KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

English

 1  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh - MSCB: 0006

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 2  

TS. Võ Văn Tài - MSCB: 0007

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Phó Trưởng Bộ môn

Email: vvtaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

3  

ThS. Dương Thị Tuyền - MSCB: 0008

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Phó Trưởng Bộ môn

Email: dttuyenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

4  

ThS. Hồ Hữu Lộc - MSCB: 0003

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Đại số

Trưởng chuyên ngành Đại số

Email: hhlocThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

5  

ThS. Lê Phương Quân - MSCB: 0005

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Giải tích

Email: lpquanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

6  

ThS. Lê Thị Kiều Oanh - MSCB: 0009

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Giải tích

Email: ltkoanhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

7  

ThS. Đặng Hoàng Tâm - MSCB: 1110

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: dhtamThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 8  

TS. Lê Thanh Tùng - MSCB: 1518

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: lttungThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

9  

TS. Đinh Ngọc Quý - MSCB: 1845

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: dnquyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

10  

ThS. Lê Hoài Nhân - MSCB: 2171

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Nghiên cứu sinh 

Email: lhnhanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

11  

ThS. Nguyễn Duy Cường - MSCB: 2605

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: ndcuongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

12  

ThS. Huỳnh Đức Quốc - MSCB: 2693

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: ducquocThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

13  

ThS. Phạm Bích Như - MSCB: 2085

Giảng viên, Chuyên ngành: Đại số

Nghiên cứu sinh

Email: pbnhuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

14  

ThS. Nguyễn Tử Thịnh - MSCB: 2303

Giảng viên, Chuyên ngành: Đại số

Email: ntthinhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

15  

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú - MSCB: 2751

Giảng viên, Chuyên ngành: Đại số

Email: camtuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

16  

TS. Trần Văn Lý - MSCB: 1111

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: tvlyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

17  

ThS. Lê Thị Mỹ Xuân - MSCB: 1846

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: ltmxuanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

18  

TS. Lâm Hoàng Chương - MSCB: 2084

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: lhchuongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

19  

ThS. Trần Phước Lộc - MSCB: 2172

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: tplocThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

20  

ThS. Nguyễn Thị Hồng Dân - MSCB: 2225

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: nthdanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

21  

ThS. Dương Thị Bé Ba - MSCB: 2606

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: dtbbaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

Cán bộ nghỉ hưu
STT Họ và tên MSCB Học vị Chức vụ đã qua Năm nghỉ hưu
1 Trần Ngọc Liên 0004 Tiến sĩ Trưởng Khoa 2013
2 Nguyễn Xuân Tranh 0001 Thạc sĩ Trưởng Khoa 2015
3 Nguyễn Quang Hòa 0002 Thạc sĩ Giảng viên 2017

Thông báo

Số lượt truy cập

008852
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
818
1877
8627
8852

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn