1  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh - MSCB: 0006

Giảng viên cao cấp, Chuyên ngành: Giải tích

Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

2  

TS. Lâm Hoàng Chương - MSCB: 2084

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Phó Trưởng Bộ môn kiêm phụ trách Nghiên cứu khoa học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

3  

ThS. Phạm Bích Như - MSCB: 2085

Giảng viên, Chuyên ngành: Đại số

Phó Trưởng Bộ môn

Nghiên cứu sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 4  

TS. Võ Văn Tài - MSCB: 0007

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

5  

ThS. Dương Thị Tuyền - MSCB: 0008

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Chủ tịch Công đoàn Trường

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

6  

TS. Đinh Ngọc Quý - MSCB: 1845

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

7  

TS. Lê Thanh Tùng - MSCB: 1518

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

8  

TS. Trần Văn Lý - MSCB: 1111

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

9  

ThS. Lê Phương Quân - MSCB: 0005

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

10  

ThS. Lê Thị Kiều Oanh - MSCB: 0009

Giảng viên chính, Chuyên ngành: Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

11  

ThS. Đặng Hoàng Tâm - MSCB: 1110

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

12  

ThS. Lê Hoài Nhân - MSCB: 2171

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Nghiên cứu sinh 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

13  

ThS. Nguyễn Duy Cường - MSCB: 2605

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

14  

ThS. Huỳnh Đức Quốc - MSCB: 2693

Giảng viên, Chuyên ngành: Giải tích

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

15  

ThS. Nguyễn Tử Thịnh - MSCB: 2303

Giảng viên, Chuyên ngành: Đại số

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

16  

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú - MSCB: 2751

Giảng viên, Chuyên ngành: Đại số

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

17  

ThS. Lê Thị Mỹ Xuân - MSCB: 1846

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

18  

ThS. Trần Phước Lộc - MSCB: 2172

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

19  

ThS. Nguyễn Thị Hồng Dân - MSCB: 2225

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

20  

ThS. Dương Thị Bé Ba - MSCB: 2606

Giảng viên, Chuyên ngành: Xác suất và Thống kê

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

Cán bộ nghỉ hưu
STT Họ và tên MSCB Học vị Chức vụ đã qua Năm nghỉ hưu
1 Trần Ngọc Liên 0004 Tiến sĩ Trưởng Khoa 2013
2 Nguyễn Xuân Tranh 0001 Thạc sĩ Trưởng Khoa 2015
3 Nguyễn Quang Hòa 0002 Thạc sĩ Giảng viên 2017
4 Hồ Hữu Lộc 0003 Thạc sĩ Giảng viên 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

082265
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
456
3482
16280
82265

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn