Danh sách seminar đăng ký được duyệt đợt 1 năm 2021

STT Báo cáo viên Tên báo cáo Tóm tắt báo cáo Thời gian dự kiến báo cáo
4 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh Đạo hàm phân thứ và ứng dụng Báo cáo trình bày đạo hàm phân thứ (cấp không nguyên), một dạng đạo hàm tổng quát đang được nhiều người quan tâm nghiên cứu và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi giới thiệu các tính chất cơ bản của đạo hàm phân thứ, so sánh với các đạo hàm được nghiên cứu trước đây, đưa ra các tính chất ưu việt của nó và ứng dụng đạo hàm này trong nghiên cứu các mô hình toán học, đặc biệt là mô hình lan truyền virus. 5/2021
3 TS. Trần Văn Lý Phương pháp đổi độ đo xác suất và ứng dụng Kĩ thuật đổi đo xác suất được dùng để chuyển không gian thực sang một không gian làm việc với một dạng phân phối thông thường và một độ đo xác suất tham chiếu. Sau khi thực hiện các xử lý, tính toán trên không gian làm việc tham chiếu với một phân phối có thể áp dụng được nhiều kết quả lý thuyết sẵn có, các kết quả sẽ được "đọc" trở lại cho phân phối thực tế với độ đo ban đầu theo. Kĩ thuật này có thể sử dụng được để ước lượng xác suất của các sự kiện hiếm và chuyển đổi bài toán tối ưu hóa tất định khó có thể giải được bằng phép giải giải tích thành bài toán tối ưu hóa ngẫu nhiên có thể xác định được các nghiệm tối ưu bằng các thuật toán mô phỏng. 5/2021
2 PGS.TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu bài toán tối ưu nửa vô hạn với các hàm mục tiêu nhận giá trị mờ Báo cáo trình bày về dạng mở rộng của bài toán tối ưu nửa bô hạn sang trường hợp hàm mục tiêu nhận giá trị mờ. Sử dụng một số khái niệm đạo hàm Hukuhara tổng quát, chúng tôi xây dụng các điều kiện tối ưu dạng Karush-Kuhn-Tucker cho một số dạng nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu vô hạn với các hàm mục tiêu nhận giá trị mờ. 05/2021
1 PGS.TS. Võ Văn Tài Một số ứng dụng cụ thể của bài toán phân loại trong y học Nghiên cứu khảo sát các phương pháp phân loại được sử dụng phổ biến hiện nay như phương pháp Fisher, hồi qui logistic, SVM và Bayes để ứng dụng trong chẩn đoán một số bệnh từ số liệu thứ cấp. Trong mỗi bộ dữ liệu, nghiên cứu tìm mô hình tối ưu để chẩn đoán bệnh dựa trên tiêu chuẩn xác suất phân loại đúng. 05/2021

Năm 2020

STT Báo cáo viên Tên báo cáo Tóm tắt báo cáo
7 TS. Lâm Hoàng Chương Mô hình xác suất của lý thuyết trò chơi hai đối thủ Trình bày mô hình xác suất của lý thuyết trò chơi hai đối thủ cho trường hợp công bằng và không công bằng. Từ đó nghiên cứu quy luật về tài sản của người sau một số hữu hạn lần chơi và phân phối xác suất khi số lần chơi đủ lớn. Trong bài báo cáo này chủ yếu sử dụng các phép toán sơ cấp của giải tích và xác suất liên quan đến tổng chuỗi và giá trị kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên.
6 TS. Trần Văn Lý Sự hội tụ của các thuật toán Entropy chéo Phương pháp Entropy chéo sử dụng kỹ thuật đổi độ đo xác suất trong các bước lặp của dạng thuật toán số. Để xem xét vấn đề hội tụ, phương pháp Entropy chéo được khảo sát với những phiên bản thuật toán khác nhau. Yêu cầu hội tụ đảm bảo các thuật toán tìm được nghiệm tham sô tối ưu sau một số hữu hạn các bước lặp. Báo cáo cũng sẽ trình bày một số kết quả áp dụng cụ thể trong việc ước lượng xác suất của các sự kiện hiếm.
5 PGs.TS Võ Văn Tài Phân loại ảnh bằng phương pháp Bayes Nghiên cứu này đề xuất phương pháp trích xuất đặc trưng của ảnh dựa vào kết cấu của chúng. Các đặc trưng này được sử dụng làm dữ liệu đầu vào để áp dụng bài toán phân loại bằng phương pháp Bayes. Trong phương pháp Bayes, xác suất tiên nghiệm và hàm mật độ xác suất được xem xét trong nhiều trường hợp để tối ưu sai số Bayes. Nghiên cứu được áp dụng cho một bộ số liệu cụ thể của y học.
4 PGS.TS Nguyễn Hữu Khánh Mô hình ngẫu nhiên cho sự lan truyền virus Corona Báo cáo trình bày sự lan truyền virus cúm corona trong đó nhóm ủ bệnh có khả năng lây nhiễm và nhóm bình phục có thể tái nhiễm. Mô hình cho bởi hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên. Phân tích toán học chỉ ra rằng động lực của sự lan truyền được quyết định bởi số sinh sản cơ sở R0 và giá trị ngưỡng Rs. Khi Rs < 1, sự lan truyền tắt dần, còn khi R0 > 1, sự lan truyền vẫn còn trong cộng đồng. Toán tử vi phân và lý thuyết hàm Lyapunov được sử dụng để chứng minh tính ổn định và bền vững của các điểm cân bằng. Khảo sát số được thực hiện để khẳng định cho các kết quả lý thuyết.
3 TS. Trần Văn Lý Mô hình hóa động thái ngẫu nhiên của dãy chỉ số sáng Mô hình được đề xuất là mô hình Markov ẩn với thời gian rời rạc. Đó là một cặp gồm hai quá trình ngẫu nhiên (Xh,Yh), trong đó quá trình trạng thái (Xh) là một quá trình ẩn không quan sát được. Động thái ngẫu nhiên của quá trình (Xh) được khảo sát qua quá trình chỉ số sáng (Yh), gọi là quá trình quan sát. Các tham số của mô hình được tính toán ước lượng nhờ vào kỹ thuật đổi độ đo xác suất trong thuật toán cực đại hóa kỳ vọng EM. Phương pháp được minh họa qua các áp dụng số được thực hiện trên các dữ liệu thực.
 2. PGs.TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán tối ưu nửa vô hạn Lipschitz với các hàm mục tiêu nhận giá trị đoạn  Sử dụng dưới vi phân Clarke cho lớp hàm Lipschitz, chúng tôi xây dựng các điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu nửa vô hạn Lipschitz với các hàm mục tiêu nhận giá trị đoạn. Sau đó, các bài toán đối ngẫu Mond-Weir và Wolfe và các định lý đối ngẫu của bài toán tối ưu nửa vô hạn Lipschitz với các hàm mục tiêu nhận giá trị đoạn được khảo sát.
1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh Tính ổn định trong phương trình vi phân cấp không nguyên và ứng dụng vào quá trình điều khiển Báo cáo này giới thiệu các kết quả chính cho các quá trình điều khiển được cho bởi hệ phương trình vi phân cấp không nguyên. Đối với không gian trạng thái, tính ổn định trong và ổn định ngoài đều được khảo sát. Hệ phương trình vi phân cấp không nguyên được biểu diễn dưới dạng đa thức. Kết quả chính cho thấy tính ổn định được bảo đảm nếu căn của đa thức nằm ngoài hình quạt arf(σ) < απ/2.

Năm 2019

STT Báo cáo viên Tên báo cáo Tóm tắt báo cáo
18 TS. Trần Văn Lý Mô phỏng khảo sát các sự kiện, hiện tượng hiếm  
17 TS. Nguyễn Hữu Khánh Tính ổn định ngẫu nhiên trong mô hình toán học  
16 TS. Lê Thanh Tùng Đối ngẫu cho bài toán tối ưu đa trị sử dụng đạo hàm đa trị Clarke yếu  
15 ThS. Lê Hoài Nhân Giới thiệu phần mềm soạn thảo văn bản khoa học TeXMacs  
14 TS. Lâm Hoàng Chương Các dạng định lý giới hạn cho quá trình cho quá trình khuếch tán trong môi trường ngẫu nhiên  
13 TS. Võ Văn Tài Một số đề nghị trong xây dựng mô hình dự báo dữ liệu chuỗi thời gian  
12 TS. Võ Văn Tài Hệ số tương tự chùm cho các phần tử rời rạc  
11 TS. Lâm Hoàng Chương Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng  
10 TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu dạng Karush-Kuhn-Tucker cho bài toán tối ưu nửa vô hạn sử dụng dưới vi phân tiếp tuyến  
9 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh Động lực của mô hình ngẫu nhiên về sự lan truyền bệnh  
8 ThS. Huỳnh Đức Quốc Bài toán Knapsack và một số thuật toán giải  
7 ThS. Huỳnh Đức Quốc Bài toán Knapsack ngược với thay đổi lợi nhuận và chi phí  
6 TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán tối ưu nửa vô hạn đa mục tiêu sử dụng dưới vi phân Clarke  
5 TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu vector nửa xác định  
4 TS. Lâm Hoàng Chương Luật số lớn cho quá trình Markov với không gian trạng thái rời rạc  
3 TS. Đinh Ngọc Quý Nguyên lý biến phân Ekeland cho bài toán cân bằng  
2 TS. Võ Văn Tài Mờ hóa chuỗi thời gian vào bài toán phân tích chùm  
1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh Phân nhánh trong các mô hình toán học  

Năm 2018

STT Báo cáo viên Tên báo cáo Tóm tắt báo cáo
15 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh Mô hình toán học về ô nhiễm môi trường Báo cáo nghiên cứu về mô hình toán học cho sự ô nhiễm môi trường. Mô hình cho bởi hệ phương trình vi phân phụ thuộc các tham số. Chúng tôi khảo sát tính ổn định của các điểm cân bằng liên quan đến thành phần gây ô nhiễm. Khảo sát số được dùng để kiểm tra tính đúng đắn của kết quả lý thuyết. Các kết quả nhận được giúp nhà quản lý nắm được cơ chế ô nhiễm và có biện pháp hạn chế sự ô nhiễm trong môi trường.
 14  

ThS. Phạm Bích Như

 Bổ đề Snake và sự xác định ảnh của đồng cấu nối của dãy khớp.  

Bổ đề Snake là một công cụ hữu hiệu trong toán học, đặc biệt là trong đại số đồng điều, để xây dựng dãy khớp dài. Dãy khớp này được sử dụng trong mọi phạm trù aben và là công cụ chính trong đại số đồng điều và các ứng dụng của nó. Đồng cấu được xây dựng với lợi ích của bổ đề này được gọi chung là đồng cấu nối. Báo cáo trình bày bổ đề Snaks và phương pháp xác định ảnh của một đồng cấu nối của dãy khớp.

 13

PGs.Ts. Nguyễn Hữu Khánh

 Sử dụng phần mềm LaTeX soạn thảo tài liệu Toán học  Báo cáo giới thiệu cách sử dụng phần mềm Toán học LaTeX trong quá trình học tập của sinh viên ngành Toán Ứng dụng. Phần mềm LaTeX dùng để soạn thảo văn bản như bài báo, tiểu luận, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, LaTeX là trình biên dịch được tạo nên bởi các lệnh, môi trường, macro,…. LaTex tạo ra văn bản với trình bày đẹp, qui chuẩn thế giới và linh hoạt trong chỉnh sửa. Ngoài ra, LaTeX còn có thể tạo ra file trình chiếu PowerPoint. Qua nghiên cứu sinh viên có công cụ hữu hiệu hỗ trợ trong quá trình học tập và nghiên cứu về Toán Ứng dụng.
 12 TS. Đinh Ngọc Quý Tồn tại nghiệm cho bài toán cân bằng Mô hình bài toán được Blum và Oettli (1994) đưa ra. Bài toán này là dạng tổng quát của bài toán tối ưu và bài toán bất đẳng thức biến phân, chứa rất nhiều bài toán quan trọng khác của tối ưu hóa như: bài toán điểm bất động, bài toán điểm trùng, bài toán mạng giao thông, bài toán cân bằng Nash.Bằng việc giảm nhẹ giả thiết về điều kiện bất đẳng thức dạng tam giác cho hàm mục tiêu, trong báo cáo này chúng tôi đưa ra một cách chứng minh mới cho tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng. Chúng tôi cũng đưa ra các thí dụ cụ thể để minh họa cho các kết quả của mình, đồng thời cũng so sánh với các kết quả trước đây nghiên cứu về vấn đề này.
 11 TS. Lâm Hoàng Chương Định lý giới hạn cho bước đi ngẫu nhiên trong môi trường ngẫu nhiên Bài báo cáo đưa ra mô hình của bước đi ngẫu nhiên trong môi trường ngẫu nhiên với cường độ dịch chuyển dừng và có trọng số. Sử dụng các kiến thức của giải tích về phương trình hàm đối với phương trình Poisson và phương pháp moment trong lý thuyết xác suất để xác định quy luật phân phối xác suất giới hạn của quá trình ngẫu nhiên đang xét. Đây là một sự mở rộng của các kết quả gần đây liên quan vấn đề này.
10

Ts Võ Văn Tài

Phân tích chùm cho dữ liệu khoảng Báo cáo trình bày thuật toán di truyền tự động trong phân tích chùm cho khoảng dữ liệu (AGAI). Trong thuật toán này, khoảng cách chồng lấp của các khoảng trong trường hợp một chiều và nhiều chiều được sử dụng để xác định số lượng thích hợp của chùm. Chúng tôi cũng cải tiến các bước lai ghép, đột biến và chọn lọc của thuật toán di truyền truyền thống dựa trên sự tối ưu của chỉ số DB cải tiến. Sự hội tụ của thuật toán AGAI được chứng minh về mặt lý thuyết và được minh họa bởi những ví dụ số. Sự thuận lợi của thuật toán đề nghị được kiểm tra bởi những ví dụ số với những đặc tính khác nhau và được thực hiện bởi code Matlab. Các ví dụ này cũng cho thấy tiềm năng trong các ứng dụng thực tế của vấn đề được nghiên cứu.
9 TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu dạng Karush-Kuhn-Tucker  mạnh  cho bài toán tối ưu đa nửa vô hạn với ràng buộc hỗn hợp Sử dụng dưới tập lồi hóa, chúng tôi xây dựng điều kiện tối ưu cần và đủ dạng Karush-Kuhn-Tucker mạnh cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu nửa vô hạn với ràng buộc hỗn hợp đẳng thức và bất đẳng thức. Một số ví dụ cho thấy các kết quả có thể áp dụng được cho lớp hàm số không Lipschitz
8 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú Phân loại các đại số Lie thực giải được 7 chiều có căn luỹ linh 5 chiều

Báo cáo sẽ trình bày:
+ Giới thiệu sơ lược về bài toán phân loại đại số Lie

+ Kết quả Phân loại các đại số Lie thực giải được 7 chiều có căn luỹ linh 5 chiều.
7 Ts Trần Văn Lý Một ứng dụng công nghiệp từ các thuật toán chọn mẫu Gibbs Trước hết chúng tôi đề xuất một số dạng cải tiến từ hai dạng chọn mẫu Gibbs cơ bản là chọn mẫu Gibbs tuần tự và chọn mẫu Gibbs quét ngẫu nhiên. Sự hội tụ của các giải thuật cải tiến được kiểm chứng chặt chẽ. Một đề xuất khác biệt nữa là chúng tôi xây dựng một trường ngẫu nhiên với các nhóm tham số cực đại (maximal clique) dựa trên quan hệ phụ thuộc. Các đề xuất này được sử dụng để tạo ra các mẫu mô phỏng cho một vector ngẫu nhiên nhiều chiều $X= (X_1, X_2, \dots, X_V)$. Tình huống ứng dụng đặt ra là số lượng tham số (số chiều của vector ngẫu nhiên) là lớn, và do đó, cùng với sự tham gia của các lớp tương đương trong mỗi tham số, làm cho lực lượng của không gian cấu hình rất lớn. Các đề xuất đưa ra nhằm đảm bảo sao cho thời gian tạo mẫu ít nhất, số các bản sao trùng lặp thấp nhất và thuật toán đạt được sự hội tụ nhanh nhất. Các nghiên cứu này được đặt hàng để tạo ra các mẫu mô phỏng dùng để đánh giá các thiết bị ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).
 6 Ts Đinh Ngọc Quý Tồn tại nghiệm cho bài toán cân bằng Mô hình bài toán được Blum và Oettli (1994) đưa ra. Bài toán này là dạng tổng quát của bài toán tối ưu và bài toán bất đẳng thức biến phân, chứa rất nhiều bài toán quan trọng khác của tối ưu hóa như: bài toán điểm bất động, bài toán điểm trùng, bài toán mạng giao thông, bài toán cân bằng Nash. Bằng việc giảm nhẹ giả thiết về điều kiện bất đẳng thức dạng tam giác cho hàm mục tiêu, trong báo cáo này chúng tôi đưa ra một cách chứng minh mới cho tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng. Chúng tôi cũng đưa ra các thí dụ cụ thể để minh họa cho các kết quả của mình, đồng thời cũng so sánh với các kết quả trước đây nghiên cứu về vấn đề này.
 5 Ts Lâm Hoàng Chương Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng Bài báo cáo đưa ra mô hình của lý thuyết xếp hàng thông dụng, sau đó sử dụng các công cụ giải tích và xác suất để xác định quy luật phân phối xác suất của các trạng thái trong hệ thống hàng đợi. Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến thời gian chờ đợi của quá trình.
 4 Ts Lê Thanh Tùng  Điều kiện tối ưu dạng Karush-Kuhn-Tucker  cho bài toán tối ưu nửa vô hạn sử dụng dưới vi phân tiếp tuyến  Sử dụng dưới vi phân tiếp tuyến và các các định tính ràng buộc, chúng tôi xây dựng điều kiện tối ưu dạng Karush-Kuhn-Tucker  cho một số dạng nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu nửa vô hạn. Một số điều kiện đủ cho các định tính ràng buộc cũng được khảo sát
 3  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh

 Động lực của mô hình ngẫu nhiên về sự lan truyền bệnh  Báo cáo trình bày động lực của mô hình ngẫu nhiên  về sự lan truyền bệnh. Mô hình cho bởi hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên phụ thuộc các tham số. Chúng tôi xác định được giá trị ngưỡng là số sinh sản cơ sở Rc; số này quyết định động lực của mô hình. Khi Rc < 1 sự lan truyền tắt dần, còn khi Rc > 1 thì sự lan truyền vẫn còn trong hệ. Khảo sát số được tiến hành để kiểm tra tính đúng đắn của các kết quả phân tích lý thuyết. Các kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình ngẫu nhiên cho ra kết quả thực tế hơn các mô hình đã nghiên cứu trước đây.
 2  

PGs.Ts. Nguyễn Hữu Khánh

 Sử dụng các phần mềm Toán học học tập ngành Toán Ứng dụng  Báo cáo giới thiệu cách sử dụng các phần mềm Toán học trong quá trình học tập của sinh viên ngành Toán Ứng dụng. Phần mềm LaTeX dùng để soạn thảo văn bản như bài báo, tiểu luận, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học và được tạo nên bởi các lệnh, môi trường, macro,…. Các phần mềm MAPLE, MATHEMATICA dùng cho việc soạn thảo, tính toán, vẽ hình, mô phỏng, lập trình… Qua đó sinh viên có công cụ hữu hiệu hỗ trợ trong quá trình học tập và nghiên cứu về Toán Ứng dụng.
 1 Ts Võ Văn Tài  Hệ số tương tự chùm cho các phần tử rời rạc  Báo cáo đề xuất một độ đo mới để đánh giá chất lượng của chùm các phần tử rời rạc được thiết lập. Độ đo này được chuẩn hóa trên [0;1] và được gọi là hệ số tương tự chùm. Hệ số này được sử dụng làm tiêu chuẩn để xây dựng các thuật toán phân tích chùm theo phương pháp thứ bậc, không thứ bậc và thuật toán xác định số chùm thích hợp. Một số ví dụ đối chứng được xem xét để minh họa cho các thuật toán đề nghị và cũng chứng minh ưu điểm của chúng so với các thuật toán trước đó.

Thông báo

Số lượt truy cập

1249798
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
913
9356
34203
1249798

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn