HỘI THẢO

KẾT NỐI KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỚI DOANH NGHIỆP VÀ CỰU SINH VIÊN

  1. Mục tiêu

            - Kết nối để hình thành mạng lưới hợp tác giữa Khoa Khoa học Tự nhiên với cựu sinh viên, doanh nghiệp và nhà tuyển dụng để cùng nhau phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả và thiết thực.

             - Gặp gỡ, giao lưu với các nhà tuyển dụng và các thế hệ cựu học viên (cựu nghiên cứu sinh, cựu học viên, cựu sinh viên), sinh viên của Khoa để tạo sự liên kết chặt chẽ, hỗ trợ quá trình đào tạo các ngành của Khoa khoa học Tự nhiên.

            - Trao đổi ý kiến, tiếp thu những góp ý từ các nhà tuyển dụng về quá trình đào tạo các ngành của Khoa để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và vị trí việc làm.

           - Tập hợp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, cựu học viên và sinh viên hỗ trợ quá trình đào tạo, kiểm định các chương trình và các hoạt động liên quan của Khoa.

  1. Thời gian

        Chủ nhật ngày 06/8/2023

  1. Địa điểm: Hội trường rùa
  2. Thành phần tham dự

+ Doanh nghiệp - Nhà tuyển dụng.

+ Cựu sinh viên, sinh viên tất cả các khoá của tất cả các ngành được quản lý bởi Khoa Khoa học Tự nhiên.

+ Giảng viên có tham gia giảng dạy các ngành của Khoa Khoa học Tự nhiên.

Số lượng dự kiến:  Khoảng 500 người.

  1. Nội dung thực hiện

+ Tổ chức họp mặt Doanh nghiệp - nhà tuyển dụng, tất cả cựu sinh viên các ngành của Khoa Khoa học Tự nhiên.

+ Tổng kết công tác kết nối Doanh nghiệp - nhà tuyển dụng và cựu sinh viên của Khoa.

+ Thực hiện các báo cáo tham luận của Doanh nghiệp - nhà tuyển dụng, cựu sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo các ngành của Khoa.

+ Tổ chức giao lưu, đóng góp trực tiếp Doanh nghiệp - nhà tuyển dụng, cựu sinh viên cho các ngành đào tạo của Khoa.

  1. Kế hoạch thực hiện

STT

Nội dung

Thời gian

Người chịu trách nhiệm chính

Ghi chú

1

Thành lập Ban tổ chức, Ban truyền thông, Ban thư ký, Ban tài chính và hậu cần.

06/02 – 12/02

Ban chủ nhiệm Khoa

 

2

Thông báo số 1 (Thư ngỏ) của Khoa và từng Bộ môn

13/02 – 19/02

Ban tổ chức

Thiết lập đường link đăng ký và thông tin liên hệ cho từng Bộ môn.

3

Thống nhất chương trình Hội thảo

Trước 30/4/2023

Ban tổ chức

Thống nhất đề cương báo cáo chính của Khoa

3

Tổng kết số liệu và thông tin về người tham dự lần 1, thông qua chi tiết chương trình Hội thảo => Thông báo Số 2.

Trước 30/6/2023

Ban tổ chức, Ban truyền thông, Ban thư ký, Ban tài chính và hậu cần

Báo cáo của từng Bộ môn

4

Họp rà soát công tác tổ chức => Thông báo Số 3

15/7/2023 – 20/7/2023

Ban tổ chức, Ban truyền thông, Ban thư ký, Ban tài chính và hậu cần

Trước nghỉ hè của Trường

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Thông báo

Số lượt truy cập

1704874
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
488
8506
45483
1704874

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn