DANH MỤC GIÁO TRÌNH

Từ năm 2014 về trước, Năm 2015, Năm 2016, Năm 2017, Năm 2018, Năm 2019

Năm 2019

STT Tên giáo trình Tác giả/Đồng tác giả Nhà xuất bản Năm
01 Xác suất thống kê - TTK

Ts Lâm Hoàng Chương

ThS Dương Thị Tuyền

ThS Dương Thị Bé Ba

Đại học Cần Thơ 2019

Năm 2018                                                                                                                                                           

STT Tên giáo trình Tác giả/Đồng tác giả Nhà xuất bản Năm
03 Thống kê dự báo

Ts Võ Văn Tài

ThS Nguyễn Thị Hồng Dân

ThS Dương Thị Bé Ba

Đại học Cần Thơ 2018
02  Phương pháp tính - TTK

Ts Định Ngọc Quý

ThS Lê Hoài Nhân

ThS Nguyễn Duy Cường

Đại học Cần Thơ 2018
01 Toán cao cấp B

Ts Định Ngọc Quý

ThS Lê Thị Kiều Oanh

ThS Đặng Hoàng Tâm

PGs Ts Nguyễn Hữu Khánh

Ts Lê Thành Tùng 

ThS Lê Hoài Nhân

ThS Nguyễn Duy Cường

ThS Huỳnh Đức Quốc

Đại học Cần Thơ  2018

Năm 2017                                                                                                                                                          Về đầu trang

STT Tên giáo trình Tác giả/Đồng tác giả Nhà xuất bản Năm
01 Quy hoạch tuyến tính

Ts Lê Thanh Tùng

ThS Phạm Bích Như

 Đại học Cần Thơ  2017

Năm 2016                                                                                                                                                           Về đầu trang

STT Tên giáo trình Tác giả/Đồng tác giả Nhà xuất bản Năm
 03  Vi tích phân A2

 Ts Nguyễn Hữu Khánh

Ts Lê Thanh Tùng

 Đại học Cần Thơ  2016
 02  Toán cao cấp A

 Ts Lê Thanh Tùng

ThS Hồ Hữu Lộc

 Đại học Cần Thơ  2016
01  Xác suất nâng cao

 Ts Lâm Hoàng Chương

ThS Dương Thị Tuyền

Ts Trần Văn Lý

 Đại học Cần Thơ  2016

Năm 2015                                                                                                                                                            Về đầu trang

STT Tên giáo trình Tác giả/Đồng tác giả Nhà xuất bản Năm
01  Xử lý số liệu thống kê

 Ts Võ Văn Tài

ThS Trần Phước Lộc

 Đại học Cần Thơ  2015

Từ năm 2014 về trước                                                                                                                                        Về đầu trang

STT Tên giáo trình Tác giả/Đồng tác giả Nhà xuất bản Năm
 10  Giải tích phức

 Ts Trần Ngọc Liên

ThS Lê Hoài Nhân

 Đại học Cần Thơ  2014
10  Xác suất thống kê

 Ts Võ Văn tài

ThS Dương Thị Tuyền

 Đại học Cần Thơ  2014
9  Giải tích 1 - TUD

 Ts Trần Ngọc Liên

ThS Lê Hoài Nhân

 Đại học Cần Thơ  2013
8  Thống kê sinh học

Ts Võ Văn tài

ThS Nguyễn Thị Hồng Dân

Đại học Cần Thơ 2013
Giải tích hàm

Ts Nguyễn Hữu Khánh

Ts Lê Thanh Tùng

Đại học Cần Thơ 2013
Toán rời rạc - TUD

Ts Nguyễn Hữu Khánh

ThS Phạm Bích Như

Đại học Cần Thơ 2013
 5 Thống kê xã hội

Ts Võ Văn Tài

ThS Lê Thị Mỹ Xuân

 

Đại học Cần Thơ 2012
 Đại số tuyến tính và hình học - Tập 1

 Ts Nguyễn Hữu Khánh

ThS Hồ Hữu Lộc

 Đại học Cần Thơ  2011
 3 Đại số tuyến tính và hình học - Tập 2

Ts Nguyễn Hữu Khánh

ThS Hồ Hữu Lộc

Đại học Cần Thơ 2011
Nhận dạng thống kê

 Ts Võ Văn Tài

ThS Trần Phước Lộc

Đại học Cần Thơ 2011
Lý thuyết độ đo và tích phâm Ts Nguyễn Hữu Khánh Đại học Cần Thơ 2010

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Login Form

Số lượt truy cập

2287292
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
769
8868
19206
2287292

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn