Các bài báo được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước:

Năm 2017, Năm 2018, Năm 2019

Năm 2019

 1. Trong Tuan Nguyen, Thanh Nguyen Quoc Chau, Hieu Mai Van, Toan Phan Quoc, Qui Do Phuoc, The Duy Nguyen, Phuc Dam Nguyen, Tram Nguyen Thi Thu, Tien Dung Le, Trang Dai Thi Xuan, Kamei Kaeko, Kanaori Kenji. (2019). Natural Product Research.
 2. Men Tran Thanh, Tuan L.A. Pham, Binh Duy Tran, Yen D.H. Nguyen, Kamei Kaeko. (2019). Drosophila model for studying the link between lipid metabolism and development. Frontiers in Bioscience, Landmark.
 3. Binh TD, Pham TLA, Men TT, Dang TTP, Kamei K. (2019). LSD-2 dysfunction induces dFoxO-dependent cell death in the wing of Drosophila melanogaster. Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol.509(2): 491-497.
 4. Binh TD, Pham TLA, Men TT, Kamei K. (2019). Dysfuntion of LSD-1 induces JNK signaling pathway-dependent abnormal development of thorax and apoptosis cell death in Drosophila melanogaster. Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol.516(2):451-456.
 5. Duy Binh T, L A Pham T, Nishihara T, Thanh Men T, Kamei K. (2019). The Function of Lipin the Wing Development of Drosophila melanogaster. International Journal of Molecular Sciences. Vol.20(13),3288.
 6. Thi Phi Oanh Nguyen, Martin Asser Hansen, Lars Hestbjerg Hansen, Horemans Benjamin, Soren Sorensen, René De Mot, Dirk Springael (2019). Intra- and inter-field diversity of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid-degradative plasmids and their tfd catabolic genes in rice fields of the Mekong delta in Vietnam. FEMS Microbiol Ecol 95(1), PMID: 30380047. doi: 10.1093/femsec/fiy214.
 7. Nguyen Thi Kim Hue, Bert Deruyck, Ellen Decaestecker, Dries Vandamme, Koenraad Muylaert. (2019). Biological control of ciliate contamination in Chlamydomonas culture using the predatory copepod Acanthocyclops robustus. Algal Reasearch. 37, 269-276.
 8. Bert Deruyck, Nguyen Thi Kim Hue, Ellen Decaestecker, Koenraad Muylaert. (2019). Modeling the impact of rotifer contamination on microalgal production in open pond, photobioreactor and thin layer cultivation systems. Algal Reasearch. 38, 101-398.
 9. Bert Deruyck*, Nguyen Thi Kim Hue*, Ramsamy Praveenkumar. (* equal contribution to this article). (2019). Low doses of the quaternary ammonium salt Cetyltrimethylammonium bromide can be used as a pesticide to control grazers in microalgal cultures. Algal Reasearch. 41, 101-570.
 10. Do Tan Khang, Huynh Thi Nhung, Nguyen Pham Anh Thi, Tran Thanh Men, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Van Ay. (2019). Phytotoxic Effects of Qqueous Extracts from Mimosa pigra L. on barny
 11. Từ Văn Quyền, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. (2019). Khảo sát khả năng ức chế enzym xanthin oxidase của một số cây thuộc họ Hoa môi (Lamiaceae) và họ Dền (Amaranthaceae). Tạp chí Dược học. 514, 60-63.
 12. Nguyễn Thị Ái Lan, Trà Lâm Tuấn Vũ và Đái Thị Xuân Trang. (2019). Khả năng kháng oxy hóa của cao methanol rễ Me keo ((Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth) trên chuột bị stress oxy hóa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1A):47-53.
 13. Phan Kim Định, Nguyễn Trọng Tuân và Đái Thị Xuân Trang. (2019). Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và hoạt tính bảo vệ gan trên chuột tổn thương gan bằng carbon tetrachloride của cao chiết là Trang to (Ixora duffii L.). Tạp chí Sinh học. 41(1), 117-128.
 14. Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. (2019). Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn đối kháng với nấm Collectrichum lagenarium gây bệnh thán thư trên dưa chuột. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ký 2: 15-20.
 15. Từ Văn Quyền, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. (2019). Khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase của cao ethanol cỏ xước (Achyranthes aspera). Tạp chí Sinh lý học Việt Nam. 23(2), 9-14.
 16. Lưu Thái Danh, Trần Thị Ngọc Nữ, Bùi Thị Cẩm Hường, Đái Thị Xuân Trang, Dương Minh Viễn, Nguyễn Trọng Tuân. (2019). Nghiên cứu phức hợp của curcumin với hydroxypropyl-b-cyclodextrin có sinh khả dụng cao. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B), 1-7.
 17. Tran Thanh Men, Nguyen Quoc Chau Thanh, Nguyen Dinh Hải Yen, Tran Duy Binh and Dai Thi Xuan Trang. (2019). A simple spectrophotometric method for quantifying total lipids in plants and animals. Can Tho University Journal of Science. Vol. 11, No.2: 106-110.
 18. Trần Thanh Mến, Nguyễn Đình Hải Yến, Huỳnh Thị Kim Nguyên, Huỳnh Kim Yến, Nguyễn Phương Anh Thư, Đái Thị Xuân Trang. (2019). Xây dựng mô hình ruồi giấm (Drosophila melanogaster) để nghiên cứu dược liệu có hoạt tính kháng oxy hóa. TNU Journal of Science and Technology. Vol.202(09):165-171.

Năm 2018                                                                                                                                                          Về đầu trang

 1. Nguyen Thi Kim Hue, Bert Deruyck, Ellen Decaestecker, Dries Vandamme, Koenraad Muylaert. (2018). Natural chemicals produced by marine microalgae as predator deterrents can be used to control ciliates contamination in microalgal cultures. Algal Research. 29, 297-303.
 2. Phan Kim Định, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. (2018). Khảo sát khả năng chống oxy hóa và chống viêm in vitro của cao methanol lá Mơ leo (Paederia scandens L.). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 23(3), 152-158.
 3. Trần Thanh Mến, Nguyễn Đình Hải Yến và Đái Thị Xuân Trang, 2018. Khảo sát độc tính và khả năng bảo vệ gan của cao chiết methanol lá thực vật trên dòng tế bào HepG2”; Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp.
 4. Trần Thanh Mến, Nguyễn Đình Hải Yến, Nguyễn Văn Ây, Sầm Hải Lý và Đỗ Tấn Khang, (2018). Khảo sát hoạt tính kháng cỏ của bột nghiền từ cây bồ công anh (Hypochaeris radicata L.). Tạp chí Sinh học. Vol.40(2se): 83-87.
 5. Trần Thanh Mến, Nguyễn Đức Thiên, Nguyễn Trọng Tuân, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Thị Tố Quyên, Trần Trung Tín. (2018). Chọn lọc dòng vi khuẩn lactic trong các sản phẩm lên men sinh bacteriocin kháng khuẩn. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. Vol.24: 21-26.
 6. Phạm Thị Thủy và Ngô Thanh Phong. 2018. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Burkholderia vietnamiensis BV3 trên giống lúa OM6976 trong điều kiện đất phèn ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3A, B, C): 109-114.
 7. Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Trọng Tuân, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến, 2018. Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết từ lá cây Vọng cách (Premna serratifolia L.); Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
 8. Ngô Thanh Phong, Phạm Thị Thủy và Trương Thượng Quyền. (2018). Nghiên cứu khả năng thay thề đạm hóa học của hai chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 và Burkholderia vietnamiensis CT1 trên giống lúa cao sản OM2517. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 2(1): 529-534.
 9. Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa, (2018). Tối ưu hóa quá trình nhân mật số bào tử xạ khuẩn Streptomyces albaduncus bằng ma trận Plackett-Burman và phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM) - phương án cấu trúc có tâm (CCD). Tạp chí khoa học Trường Đại Học Cần Thơ. 54(9B): 15-22.
 10. Ngô Thanh Phong. (2018). Đánh giá hiệu quả của chế phẩm đạm sinh học Burkholderia vietnamiensis CT1 trên giống lúa cao sản OM4218 trồng trong chậu và ngoài đồng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3+4: 89-96.
 11. Nguyễn Thị Ái Lan, Đái Thị Xuân Trang. (2018). Khả năng bảo vệ tế bào tụy nội tiết MIN6 của dịch chiết rễ Me keo (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth). Tạp chí Sinh lý học Việt Nam. 22 (2): 1-7.
 12. Từ Văn Quyền, Nguyễn Minh Chơn, Đái Thị Xuân Trang. (2018). Phân lập và khảo sát điều kiện tối ưu cho hoạt động của enzyme xanthine oxidase từ sữa bò. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 59-66. 
 13. Phan Kim Định, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. Khảo sát khả năng chống oxy hóa và chống viêm in vitro của cao methanol lá Mơ leo (Paederia scandens L.). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 23 (3): 152-158. (2018).
 14. Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. (2018). Tối ưu hóa quá trình nhân mật số bào tử xạ khuẩn Streptomyces albaduncus bằng ma trận Plackett-Burman và phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM) - phương án cấu trúc có tâm (CCD). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9): 15-22.
 15. Đái Thị Xuân Trang, Võ Chí Linh, Nguyễn Thị Ái Lan. (2018). Hiệu quả hạ glocose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa của lá Bình bát dây (Coccinia grandis (l.) Voigt.) trên chuột gây tăng glucose huyết. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 16(2):311-318.
 16. Nguyễn Thị Ái Lan, Đái Thị Xuân Trang. (2018). Hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống huyết khối trên chuột bệnh đái tháo đường của lá xoài non (Mangifera indica L.). Tạp chí Sinh học. 40(2):168-176.
 17. Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Đái Thị Xuân Trang, Trần Thanh Mến. (2018). Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết cây Bạch đầu ông (Vernonia cinerea (L.) LESS), họ Cúc (Asteaceae). Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 23(2), 148-151.
 18. Phan Kim Định, Nguyễn Thị Thanh Lan, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. (2018). Khảo sát khả năng bảo vệ gan của cao methanol lá Mơ leo (Paederia scandes L.) trên chuột tổn thương gan bằng carbon tetrachloride. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. 54(7A), 94-100.
 19. Nguyễn Thị Ái Lan, Đái Thị Xuân Trang. (2018). Khả năng kháng oxy hóa và bảo vệ tế bào MIN6 tụy tạng của dịch trích methanol lá Xoài non (Mangifera indica L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7A):85-93.
 20. Đái Thị Xuân Trang, Trần Chí Linh, Nguyễn Thanh Nhị, Phan Kim Định, Trần Thanh Mến Nguyễn Trọng Tuân. (2018). Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết lá cây Vọng cách (Premna serratifolia (L.)). Tạp chí Trường Đại học Cần Thơ. 54(9A), 46-52.
 21. Phạm Thị Thủy và Ngô Thanh Phong. (2018). Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Burkholderia vietnamiensis BV3 trên giống lúa OM6976 trong điều kiện đất phèn ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3A, B, C): 109-114.
 22. Ngô Thanh Phong. (2018). Tuyển chọn vị khuẩn đất vùng rễ lúa Burkholderia vietnamiensis có khả năng cố định đạm hữu hiệu trên cây lúa cao sản OM6976 trong ở Hòn Đất - Kiên Giang. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018. Proceeding: 749-754.

Năm 2017                                                                                                                                                          Về đầu trang

 1. Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Vũ Bích Triệu. 2017. Phân lập vi khuẩn phân hủy xylene từ hệ thống xử lý nước thải. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52: 99-103.
 2. Đặng Hoài An, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. 2017. Tuyển chọn chất mang để tồn trữ vi khuẩn Bacillus aerophilus đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52 (B): 8-15.
 3. Trần Thị Diệu Nguyên, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Phi Oanh. 2017. Phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorate kali từ đất trồng nhãn ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53(A): 65-73.
 4. Ngô Thanh Phong. 2017. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm Burkholderia sp. từ đất vùng rễ lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và đánh giá hiệu quả trên lúa cao sản (giống OM2517) trồng ở đất phù sa nông trường Sông Hậu – Cần Thơ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 19: 12-18.
 5. Nguyen Kim Dua, Dai Thi Xuan Trang. Study on tau aggregation inhibitors in Alzheimer’s disease of methanolic extracts of several medicinal plants collected in the Mekong Delta, Viet Nam. Science & Technology Development Journal. 20: 21-27. (2017).
 6. Võ Thị Tú Anh, Trần Chí Linh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang. Khảo sát hoạt tính sinh học của một số chủng vi khuẩn lactic được phân lập từ các sản phẩm lên men. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 23(1): 73-80. (2017).
 7. Võ Thị Tú Anh, Trần Chí Linh, Trần Thị Thanh Thi và Đỗ Phước Quí, 2017. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxy hoá của các cao chiết từ thân và lá cây Bọ Mắm (Pouzolzia zeylanica L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 29-36.
 8. Ngô Thanh Phong, Lê Hồng Phương và Lưu Yến Nhi, 2017. Thành Phần loài Tảo mắt (Euglenophyta) ở Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười – Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 93-103.

Thông báo

Số lượt truy cập

578081
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
479
5807
7934
578081

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn