Năm 2019

STT Báo cáo viên Tên báo cáo Tóm tắt báo cáo
18 TS. Trần Văn Lý Mô phỏng khảo sát các sự kiện, hiện tượng hiếm  
17 TS. Nguyễn Hữu Khánh Tính ổn định ngẫu nhiên trong mô hình toán học  
16 TS. Lê Thanh Tùng Đối ngẫu cho bài toán tối ưu đa trị sử dụng đạo hàm đa trị Clarke yếu  
15 ThS. Lê Hoài Nhân Giới thiệu phần mềm soạn thảo văn bản khoa học TeXMacs  
14 TS. Lâm Hoàng Chương Các dạng định lý giới hạn cho quá trình cho quá trình khuếch tán trong môi trường ngẫu nhiên  
13 TS. Võ Văn Tài Một số đề nghị trong xây dựng mô hình dự báo dữ liệu chuỗi thời gian  
12 TS. Võ Văn Tài Hệ số tương tự chùm cho các phần tử rời rạc  
11 TS. Lâm Hoàng Chương Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng  
10 TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu dạng Karush-Kuhn-Tucker cho bài toán tối ưu nửa vô hạn sử dụng dưới vi phân tiếp tuyến  
9 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh Động lực của mô hình ngẫu nhiên về sự lan truyền bệnh  
8 ThS. Huỳnh Đức Quốc Bài toán Knapsack và một số thuật toán giải  
7 ThS. Huỳnh Đức Quốc Bài toán Knapsack ngược với thay đổi lợi nhuận và chi phí  
6 TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán tối ưu nửa vô hạn đa mục tiêu sử dụng dưới vi phân Clarke  
5 TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu vector nửa xác định  
4 TS. Lâm Hoàng Chương Luật số lớn cho quá trình Markov với không gian trạng thái rời rạc  
3 TS. Đinh Ngọc Quý Nguyên lý biến phân Ekeland cho bài toán cân bằng  
2 TS. Võ Văn Tài Mờ hóa chuỗi thời gian vào bài toán phân tích chùm  
1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh Phân nhánh trong các mô hình toán học  

Năm 2018

STT Báo cáo viên Tên báo cáo Tóm tắt báo cáo
15 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh Mô hình toán học về ô nhiễm môi trường Báo cáo nghiên cứu về mô hình toán học cho sự ô nhiễm môi trường. Mô hình cho bởi hệ phương trình vi phân phụ thuộc các tham số. Chúng tôi khảo sát tính ổn định của các điểm cân bằng liên quan đến thành phần gây ô nhiễm. Khảo sát số được dùng để kiểm tra tính đúng đắn của kết quả lý thuyết. Các kết quả nhận được giúp nhà quản lý nắm được cơ chế ô nhiễm và có biện pháp hạn chế sự ô nhiễm trong môi trường.
 14  

ThS. Phạm Bích Như

 Bổ đề Snake và sự xác định ảnh của đồng cấu nối của dãy khớp.  

Bổ đề Snake là một công cụ hữu hiệu trong toán học, đặc biệt là trong đại số đồng điều, để xây dựng dãy khớp dài. Dãy khớp này được sử dụng trong mọi phạm trù aben và là công cụ chính trong đại số đồng điều và các ứng dụng của nó. Đồng cấu được xây dựng với lợi ích của bổ đề này được gọi chung là đồng cấu nối. Báo cáo trình bày bổ đề Snaks và phương pháp xác định ảnh của một đồng cấu nối của dãy khớp.

 13

PGs.Ts. Nguyễn Hữu Khánh

 Sử dụng phần mềm LaTeX soạn thảo tài liệu Toán học  Báo cáo giới thiệu cách sử dụng phần mềm Toán học LaTeX trong quá trình học tập của sinh viên ngành Toán Ứng dụng. Phần mềm LaTeX dùng để soạn thảo văn bản như bài báo, tiểu luận, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, LaTeX là trình biên dịch được tạo nên bởi các lệnh, môi trường, macro,…. LaTex tạo ra văn bản với trình bày đẹp, qui chuẩn thế giới và linh hoạt trong chỉnh sửa. Ngoài ra, LaTeX còn có thể tạo ra file trình chiếu PowerPoint. Qua nghiên cứu sinh viên có công cụ hữu hiệu hỗ trợ trong quá trình học tập và nghiên cứu về Toán Ứng dụng.
 12 TS. Đinh Ngọc Quý Tồn tại nghiệm cho bài toán cân bằng Mô hình bài toán được Blum và Oettli (1994) đưa ra. Bài toán này là dạng tổng quát của bài toán tối ưu và bài toán bất đẳng thức biến phân, chứa rất nhiều bài toán quan trọng khác của tối ưu hóa như: bài toán điểm bất động, bài toán điểm trùng, bài toán mạng giao thông, bài toán cân bằng Nash.Bằng việc giảm nhẹ giả thiết về điều kiện bất đẳng thức dạng tam giác cho hàm mục tiêu, trong báo cáo này chúng tôi đưa ra một cách chứng minh mới cho tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng. Chúng tôi cũng đưa ra các thí dụ cụ thể để minh họa cho các kết quả của mình, đồng thời cũng so sánh với các kết quả trước đây nghiên cứu về vấn đề này.
 11 TS. Lâm Hoàng Chương Định lý giới hạn cho bước đi ngẫu nhiên trong môi trường ngẫu nhiên Bài báo cáo đưa ra mô hình của bước đi ngẫu nhiên trong môi trường ngẫu nhiên với cường độ dịch chuyển dừng và có trọng số. Sử dụng các kiến thức của giải tích về phương trình hàm đối với phương trình Poisson và phương pháp moment trong lý thuyết xác suất để xác định quy luật phân phối xác suất giới hạn của quá trình ngẫu nhiên đang xét. Đây là một sự mở rộng của các kết quả gần đây liên quan vấn đề này.
10

Ts Võ Văn Tài

Phân tích chùm cho dữ liệu khoảng Báo cáo trình bày thuật toán di truyền tự động trong phân tích chùm cho khoảng dữ liệu (AGAI). Trong thuật toán này, khoảng cách chồng lấp của các khoảng trong trường hợp một chiều và nhiều chiều được sử dụng để xác định số lượng thích hợp của chùm. Chúng tôi cũng cải tiến các bước lai ghép, đột biến và chọn lọc của thuật toán di truyền truyền thống dựa trên sự tối ưu của chỉ số DB cải tiến. Sự hội tụ của thuật toán AGAI được chứng minh về mặt lý thuyết và được minh họa bởi những ví dụ số. Sự thuận lợi của thuật toán đề nghị được kiểm tra bởi những ví dụ số với những đặc tính khác nhau và được thực hiện bởi code Matlab. Các ví dụ này cũng cho thấy tiềm năng trong các ứng dụng thực tế của vấn đề được nghiên cứu.
9 TS. Lê Thanh Tùng Điều kiện tối ưu dạng Karush-Kuhn-Tucker  mạnh  cho bài toán tối ưu đa nửa vô hạn với ràng buộc hỗn hợp Sử dụng dưới tập lồi hóa, chúng tôi xây dựng điều kiện tối ưu cần và đủ dạng Karush-Kuhn-Tucker mạnh cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu nửa vô hạn với ràng buộc hỗn hợp đẳng thức và bất đẳng thức. Một số ví dụ cho thấy các kết quả có thể áp dụng được cho lớp hàm số không Lipschitz
8 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú Phân loại các đại số Lie thực giải được 7 chiều có căn luỹ linh 5 chiều

Báo cáo sẽ trình bày:
+ Giới thiệu sơ lược về bài toán phân loại đại số Lie

+ Kết quả Phân loại các đại số Lie thực giải được 7 chiều có căn luỹ linh 5 chiều.
7 Ts Trần Văn Lý Một ứng dụng công nghiệp từ các thuật toán chọn mẫu Gibbs Trước hết chúng tôi đề xuất một số dạng cải tiến từ hai dạng chọn mẫu Gibbs cơ bản là chọn mẫu Gibbs tuần tự và chọn mẫu Gibbs quét ngẫu nhiên. Sự hội tụ của các giải thuật cải tiến được kiểm chứng chặt chẽ. Một đề xuất khác biệt nữa là chúng tôi xây dựng một trường ngẫu nhiên với các nhóm tham số cực đại (maximal clique) dựa trên quan hệ phụ thuộc. Các đề xuất này được sử dụng để tạo ra các mẫu mô phỏng cho một vector ngẫu nhiên nhiều chiều $X= (X_1, X_2, \dots, X_V)$. Tình huống ứng dụng đặt ra là số lượng tham số (số chiều của vector ngẫu nhiên) là lớn, và do đó, cùng với sự tham gia của các lớp tương đương trong mỗi tham số, làm cho lực lượng của không gian cấu hình rất lớn. Các đề xuất đưa ra nhằm đảm bảo sao cho thời gian tạo mẫu ít nhất, số các bản sao trùng lặp thấp nhất và thuật toán đạt được sự hội tụ nhanh nhất. Các nghiên cứu này được đặt hàng để tạo ra các mẫu mô phỏng dùng để đánh giá các thiết bị ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).
 6 Ts Đinh Ngọc Quý Tồn tại nghiệm cho bài toán cân bằng Mô hình bài toán được Blum và Oettli (1994) đưa ra. Bài toán này là dạng tổng quát của bài toán tối ưu và bài toán bất đẳng thức biến phân, chứa rất nhiều bài toán quan trọng khác của tối ưu hóa như: bài toán điểm bất động, bài toán điểm trùng, bài toán mạng giao thông, bài toán cân bằng Nash. Bằng việc giảm nhẹ giả thiết về điều kiện bất đẳng thức dạng tam giác cho hàm mục tiêu, trong báo cáo này chúng tôi đưa ra một cách chứng minh mới cho tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng. Chúng tôi cũng đưa ra các thí dụ cụ thể để minh họa cho các kết quả của mình, đồng thời cũng so sánh với các kết quả trước đây nghiên cứu về vấn đề này.
 5 Ts Lâm Hoàng Chương Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng Bài báo cáo đưa ra mô hình của lý thuyết xếp hàng thông dụng, sau đó sử dụng các công cụ giải tích và xác suất để xác định quy luật phân phối xác suất của các trạng thái trong hệ thống hàng đợi. Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến thời gian chờ đợi của quá trình.
 4 Ts Lê Thanh Tùng  Điều kiện tối ưu dạng Karush-Kuhn-Tucker  cho bài toán tối ưu nửa vô hạn sử dụng dưới vi phân tiếp tuyến  Sử dụng dưới vi phân tiếp tuyến và các các định tính ràng buộc, chúng tôi xây dựng điều kiện tối ưu dạng Karush-Kuhn-Tucker  cho một số dạng nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu nửa vô hạn. Một số điều kiện đủ cho các định tính ràng buộc cũng được khảo sát
 3  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh

 Động lực của mô hình ngẫu nhiên về sự lan truyền bệnh  Báo cáo trình bày động lực của mô hình ngẫu nhiên  về sự lan truyền bệnh. Mô hình cho bởi hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên phụ thuộc các tham số. Chúng tôi xác định được giá trị ngưỡng là số sinh sản cơ sở Rc; số này quyết định động lực của mô hình. Khi Rc < 1 sự lan truyền tắt dần, còn khi Rc > 1 thì sự lan truyền vẫn còn trong hệ. Khảo sát số được tiến hành để kiểm tra tính đúng đắn của các kết quả phân tích lý thuyết. Các kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình ngẫu nhiên cho ra kết quả thực tế hơn các mô hình đã nghiên cứu trước đây.
 2  

PGs.Ts. Nguyễn Hữu Khánh

 Sử dụng các phần mềm Toán học học tập ngành Toán Ứng dụng  Báo cáo giới thiệu cách sử dụng các phần mềm Toán học trong quá trình học tập của sinh viên ngành Toán Ứng dụng. Phần mềm LaTeX dùng để soạn thảo văn bản như bài báo, tiểu luận, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học và được tạo nên bởi các lệnh, môi trường, macro,…. Các phần mềm MAPLE, MATHEMATICA dùng cho việc soạn thảo, tính toán, vẽ hình, mô phỏng, lập trình… Qua đó sinh viên có công cụ hữu hiệu hỗ trợ trong quá trình học tập và nghiên cứu về Toán Ứng dụng.
 1 Ts Võ Văn Tài  Hệ số tương tự chùm cho các phần tử rời rạc  Báo cáo đề xuất một độ đo mới để đánh giá chất lượng của chùm các phần tử rời rạc được thiết lập. Độ đo này được chuẩn hóa trên [0;1] và được gọi là hệ số tương tự chùm. Hệ số này được sử dụng làm tiêu chuẩn để xây dựng các thuật toán phân tích chùm theo phương pháp thứ bậc, không thứ bậc và thuật toán xác định số chùm thích hợp. Một số ví dụ đối chứng được xem xét để minh họa cho các thuật toán đề nghị và cũng chứng minh ưu điểm của chúng so với các thuật toán trước đó.

Thông báo

Số lượt truy cập

761545
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
211
6251
5435
761545

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn