ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐƯỢC DUYỆT THỰC HIỆN TỪ 2012-2017    
         
STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI NĂM THỰC HIỆN KINH PHÍ
1 Nghiên cứu qui trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm gồm 2 chủng vi sinh cố định đạm Burkholderia vietnamiensis (KG1 và CT1) trên cây lúa. Ngô Thanh Phong 2015 530,000,000
         
ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐƯỢC DUYỆT THỰC HIỆN TRƯỚC 2012    
STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI NĂM THỰC HIỆN KINH PHÍ
1  Phân lập, nhận diện và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm bón cho cây lúa cao sản Ngô Thanh Phong 2009 100,000,000
2  Phân lập và khảo sát khả năng phân hủy nông dược của vi sinh vật ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thị Phi Oanh 2009 127,200,000
3 Nghiên cứu đa dạng sinh học vùng Hòn Chông – Hà Tiên Huỳnh Thu Hòa 2005 74,770,000

 

Thông báo

Số lượt truy cập

205733
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
199
4358
11751
205733

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn