1

TS. Trần Thanh Mến  MSCB: 1974

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Khoa học vật liệu và sự sống

Trưởng bộ môn - Trưởng chuyên ngành cao học Sinh thái học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh MSCB: 0106

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Phó trưởng bộ môn, Trưởng phòng thí nghiệm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3  PGS.TS. Đái Thị Xuân Trang  MSCB: 1040

Giảng viên cao cấp. Chuyên ngành: Hóa sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: DaiThiXuanTrang 

4  PGS.TS. Ngô Thanh Phong  MSCB: 1100

Giảng viên cao cấp. Chuyên ngành: Vi sinh vật học

Bí thư đảng bộ - Phó trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

5  ThS. Phan Kim Định  MSCB: 0027

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Sinh thái học

Nghiên cứu sinh Công nghệ sinh học, Trưởng phòng thí nghiệm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

6

 ThS. Nguyễn Thị Dơn  MSCB: 0028

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Sinh thái học

Nghiên cứu sinh Vi sinh vật học, Trưởng phòng thí nghiệm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

7

 TS. Nguyễn Thị Kim Huê  MSCB: 1971

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh học thực vật

Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách HTQT, NCKH, thiết bị

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

8

 ThS. Nguyễn Như Phương  MSCB: 2250

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh học phân tử

Nghiên cứu sinh: Khoa học kỹ thuật sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

9

 TS. Phạm Khánh Nguyên Huân  MSCB: 2300

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh học phân tử

Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách đào tạo đại học, CTSV

Bí thư Chi bộ Sinh viên 2

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

10

 ThS. Võ Thị Tú Anh  MSCB: 2453

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh thái học

Bí thư Đoàn Khoa

Nghiên cứu sinh: Khoa học vật liệu và sự sống

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

11

 ThS. Lê Hồng Phương  MSCB: 2662

Giảng viên. Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Nghiên cứu sinh: Sinh học Phân tử

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

12

 TS. Phan Lê Công Huyền Bảo Trân  MSCB: 2664

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh học phân tử

Nghiên cứu sau tiến sĩ: Sinh học và sinh học phân tử

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 13

ThS. Nguyễn Kim Đua  MSCB: 2608

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh thái học

Nghiên cứu sinh: Sinh học và sinh học phân tử

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

14

 TS. Trương Thị Phương Thảo  MSCB: 2609

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh thái học

Nghiên cứu sinh: Công nghệ y sinh trong thủy sản

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

15

Huỳnh Thị Thanh Xuân MSCB: 1177

Nhân viên PTH

Cán bộ nghỉ hưu
STT Họ và tên MSCB Học vị Chức vụ đã qua Năm nghỉ hưu
1 Huỳnh Thu Hòa   Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa 2012
2 Võ Văn Bé   Thạc sĩ Tổ trưởng chuyên ngành 2010
3 Phạm Thị Nga   Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn 2006
4 Bùi Tấn Anh 00024 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn 2018
5 Lý Thị Thanh Thủy 01176 Cử nhân Kỹ thuật viên 2018
6 Ngô Thị Kim Thoa 1745   Nhân viên PTH 2019

Thông báo

Số lượt truy cập

1542443
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
181
5358
9816
1542443

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn