1

 

PGS.TS. Trần Thanh Mến MSCB: 1974

Giảng viên cao cấp. Chuyên ngành: Khoa học vật liệu và sự sống

Trưởng bộ môn - Trưởng chuyên ngành cao học Sinh thái học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Link scholar: https://scholar.google.com/citations?user=K0xOwDkAAAAJ&hl=en

2

 

 TS. Nguyễn Thị Kim Huê  MSCB: 1971

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Sinh học thực vật

Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách HTQT, NCKH, thiết bị

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3

 

 TS. Phạm Khánh Nguyên Huân  MSCB: 2300

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh học phân tử

Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách đào tạo đại học, CTSV

Bí thư Chi bộ Sinh viên 2

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4

  

 PGS.TS. Ngô Thanh Phong  MSCB: 1100

Giảng viên cao cấp. Chuyên ngành: Vi sinh vật học

Bí thư đảng bộ - Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

5

 

TS. Nguyễn Thị Phi Oanh MSCB: 0106

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Trưởng phòng thí nghiệm Sinh học phân tử và tế bào

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

6

 

 PGS.TS. Đái Thị Xuân Trang  MSCB: 1040

Giảng viên cao cấp. Chuyên ngành: Hóa sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: DaiThiXuanTrang 

7

 

 TS. Phan Kim Định  MSCB: 0027

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

 Trưởng phòng thí nghiệm Sinh học động-thực vật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

8

 ThS. Nguyễn Thị Dơn  MSCB: 0028

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Sinh thái học

Nghiên cứu sinh Vi sinh vật học, Trưởng phòng thí nghiệm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

9

 

 TS. Nguyễn Như Phương  MSCB: 2250

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh học phân tử

Khoa học kỹ thuật sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

10

 TS. Võ Thị Tú Anh  MSCB: 2453

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh thái học

Bí thư Đoàn Khoa

Chuyên ngành: Khoa học vật liệu và sự sống

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

11

 TS. Lê Hồng Phương  MSCB: 2662

Giảng viên. Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

12

 

 TS. Phan Lê Công Huyền Bảo Trân  MSCB: 2664

Giảng viên. Chuyên ngành: Sinh học phân tử

Nghiên cứu sau tiến sĩ: Sinh học và sinh học phân tử

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 13

TS. Nguyễn Kim Đua  MSCB: 2608

Giảng viên. Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

14

 TS. Trương Thị Phương Thảo  MSCB: 2609

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Công nghệ y sinh trong thủy sản

Trưởng phòng thực hành

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

15

ThS. Huỳnh Hồng Phiến MSCB: 010069

Nghiên cứu viên

Email: hhphienThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

16

 

NCS. Võ Phát Tài MSCB: 010021

Nghiên cứu viên

Email: vptaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

17

 

ThS. Trần Chí Linh MSCB 009925

Nghiên cứu viên

Email: tclinhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

18

 

Huỳnh Thị Thanh Xuân MSCB: 1177

Nhân viên PTH

19

 

 

CN. Trần Thị Trang Thanh MSCB: 002930

Kỹ thuật viên

Email: tttthanhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

20

 

 

CN. Nguyễn Thị Ý MSCB: 003010

Kỹ thuật viên

Email: ntyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Cán bộ nghỉ hưu
STT Họ và tên MSCB Học vị Chức vụ đã qua Năm nghỉ hưu
1 Huỳnh Thu Hòa   Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa 2012
2 Võ Văn Bé   Thạc sĩ Tổ trưởng chuyên ngành 2010
3 Phạm Thị Nga   Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn 2006
4 Bùi Tấn Anh 00024 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn 2018
5 Lý Thị Thanh Thủy 01176 Cử nhân Kỹ thuật viên 2018
6 Ngô Thị Kim Thoa 1745   Nhân viên PTH 2019

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Login Form

Số lượt truy cập

2287121
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
598
8697
19035
2287121

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn