ĐẢNG BỘ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NHIỆM KỲ 2020-2025

Đảng Đại hội viên Đảng bộ Khoa Khoa Học Tự Nhiên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trong 2 ngày 09 và 10 tháng 5 năm 2020 với 66 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ và BCH Đảng bộ cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy.

- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 05 đồng chí:

TT

Ban chấp hành Đảng bộ

Chức vụ

Phân công phụ trách

1

Đ/c Ngô Thanh Phong

Bí thư Đảng ủy

-      Phụ trách chung,

-      Chính trị tư tưởng

2

Đ/c Nguyễn Thành Tiên

P. Bí thư Đảng ủy

-      Tổ chức, UBKT

-      Chi bộ Hoá học, SV1

3

Đ/c Võ Văn Tài

Đảng ủy viên

-      Công tác Chuyên môn

-      Chi bộ Vật Lý, SV2

4

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

Đảng ủy viên

-      Đoàn thể, Đảng vụ

-      Chi bộ Toán học

5

Đ/c Lương Thị Kim Nga

Đảng ủy viên

-      Dân vận và Hợp tác

-      Chi bộ Sinh học

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 03 đồng chí

  • Đ/c Nguyễn Thành TiênChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
  • Đ/c Đinh Ngọc QuýPhó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
  • Đ/c Lê Thị BạchỦy viên Ủy ban Kiểm tra

- Cấp uỷ các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025 (gồm 6 Chi bộ)

TT

Chi bộ

Nhân sự Chi uỷ

Chức vụ

1

Chi bộ Toán học

Đ/c Phạm Bích Như

Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Ngọc Tâm

Phó Bí thư Chi bộ

2

Chi bộ Vật lý

Đ/c Nguyễn Thanh Phong

Bí thư Chi bộ

3

Chi bộ Hoá học

Đ/c Nguyễn Trọng Tuân

Bí thư Chi bộ

Đ/c Lương Thị Kim Nga

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Quang Đệ

Chi ủy viên

4

Chi bộ Sinh học

Đ/c Phạm Khánh Nguyên Huân

Bí thư Chi bộ

5

Chi bộ Sinh viên 1

Đ/c Lê Thanh Tùng

Bí thư Chi bộ

Đ/c Đoàn Thị Anh Thư

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Thị Thiện

Chi Uỷ viên

6

Chi bộ Sinh viên 2

Đ/c Võ Thị Tú Anh

Bí thư Chi bộ

Đ/c Nguyễn Kim Ngân

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Lâm Thị Tuyết Loan

Chi Uỷ viên

- Cấp uỷ các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2019-2022 (gồm 6 Chi bộ)

TT

Chi bộ

Nhân sự Chi uỷ

Chức vụ

1

Chi bộ Toán học

Đ/c Lâm Hoàng Chương

Bí thư Chi bộ

Đ/c Đinh Ngọc Quý

Phó Bí thư Chi bộ

2

Chi bộ Vật lý

Đ/c Nguyễn Thanh Phong

Bí thư Chi bộ

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi

Phó Bí thư Chi bộ

3

Chi bộ Hoá học

Đ/c Nguyễn Trọng Tuân

Bí thư Chi bộ

Đ/c Lương Thị Kim Nga

Phó Bí thư Chi bộ

4

Chi bộ Sinh học

Đ/c Đái Thị Xuân Trang

Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Thanh Mến

Phó Bí thư Chi bộ

5

Chi bộ Sinh viên 1

Đ/c Lê Thanh Tùng

Bí thư Chi bộ

Đ/c Nguyễn Ái Quỳnh

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Đoàn Thị Anh Thư

Chi Uỷ viên

6

Chi bộ Sinh viên 2

Đ/c Phạm Khánh Nguyên Huân

Bí thư Chi bộ

Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Ánh

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi Uỷ viên

- Danh sách các tiểu ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khoa Khoa học Tự nhiên (Kèm theo Quyết định số  01 - QĐ/ĐU-KHTN, ngày 22/7/2020)

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Ghi chú

 

Tiểu ban Chính trị - Tư tưởng

 

 

1

Ngô Thanh Phong

Trưởng TB

Bí thư ĐB

2

Lâm Hoàng Chương

P. Trưởng TB

Bí thư CB Toán học

3

Nguyễn Thành Tiên

Thành viên

Phó BT Đảng bộ

4

Võ Văn Tài

Thành viên

ĐUV

5

Lương Thị Kim Nga

Thành viên

ĐUV

 

Tiểu ban Tổ chức

 

 

1

Nguyễn Thành Tiên

Trưởng TB

Phó BT Đảng bộ

2

Nguyễn Thị Hồng

P. Trưởng TB

ĐUV

3

Trần Lê Kim Thuỵ

Thành viên

ĐV CB Hóa học

4

Phạm Bích Như

Thành viên

ĐV CB Toán học

5

Ngô Thanh Phong

Thành viên

Bí thư ĐB

 

Tiểu ban Chuyên môn

 

 

1

Võ Văn Tài

Trưởng TB

ĐUV

2

Nguyễn Trọng Tuân

P. Trưởng TB

Bí thư CB Hóa học

3

Nguyễn Thanh Phong

Thành viên

Bí thư CB Vật lý

4

Lâm Hoàng Chương

Thành viên

Bí thư CB Toán học

5

Đái Thị Xuân Trang

Thành viên

Bí thư CB Sinh học

 

Tiểu ban Dân vận

 

 

1

Lương Thị Kim Nga

Trưởng TB

ĐUV

2

Võ Thị Tú Anh

P. Trưởng TB

ĐV, Bí thư Đoàn Khoa

3

Nguyễn Thị Hồng

Thành viên

ĐUV

4

Đinh Ngọc Quý

Thành viên

Phó BTCB, CTCĐ Khoa

5

Phạm Khánh Nguyên Huân

Thành viên

Bí thư CB Sinh viên 2

NHIỆM KỲ 2015-2020

Đại hội Đảng viên Đảng bộ Khoa Khoa Học Tự Nhiên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành trong 2 ngày 02 và 03 tháng 4 năm 2015 với 56 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm có 05 đồng chí và BCH Đảng bộ cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí.

 * Ban chấp hành Đảng bộ gồm 05 đồng chí

TT

Nhân sự Đảng uỷ

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Ngô Thanh Phong

Bí thư Đảng ủy

-      Phụ trách chung, Chính trị tư tưởng

-      Chi bộ Sinh viên

2

Đ/c Nguyễn Thành Tiên

P. Bí thư Đảng ủy

-      Tổ chức, UBKT

-      Chi bộ Toán học

3

Đ/c Bùi Thị Bửu Huê

Đảng ủy viên

-      Chuyên môn

-      Chi bộ Vật Lý

4

Đ/c Phạm Bích Như

Đảng ủy viên

-      Công đoàn, Đảng phí

-      Chi bộ Sinh học

5

Đ/c Lâm Hoàng Chương

Đảng ủy viên

-      Đoàn Thanh niên

-      Chi bộ Hoá học

 * Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 03 đồng chí

-      Đ/c Nguyễn Thành Tiên – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

-      Đ/c Võ Văn Tài – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

-      Đ/c Lê Thị Bạch – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

  * Cấp uỷ các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020 (gồm 06 Chi bộ)

TT

Chi bộ

Nhân sự Chi uỷ

Chức vụ

1

Chi bộ Toán học

Đ/c Dương Thị Tuyền

Bí thư Chi bộ

Đ/c Võ Văn Tài

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Đinh Ngọc Quý

Chi Ủy viên

2

Chi bộ Vật lý

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi

Bí thư Chi bộ

Đ/c Phạm Thị Bích Thảo

Phó Bí thư Chi bộ

3

Chi bộ Hoá học

Đ/c Lương Thị Kim Nga

Bí thư Chi bộ

Đ/c Lê Thị Bạch

Phó Bí thư Chi bộ

4

Chi bộ Sinh học

Đ/c Đái Thị Xuân Trang

Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Thanh Mến

Phó Bí thư Chi bộ

5

Chi bộ Sinh viên 1

Đ/c Lâm Hoàng Chương

Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Huỳnh Hoàng Lộc

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Nguyễn Ái Quỳnh

Chi Uỷ viên

6 Chi bộ Sinh viên 2

Đ/c Nguyễn Văn Pha

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Võ Lê Thanh Phong

Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Lâm Nguyệt Thanh

Chi Uỷ viên

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Login Form

Số lượt truy cập

2287061
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
538
8637
18975
2287061

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn