KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

English

1  

PGs.TS. Dương Hiếu Đẩu   MSCB: 0010

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Địa Vật lý - Vật lý ứng dụng

Trưởng Bộ môn - Trưởng chuyên ngành Vật lý kỹ thuật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 2  

PGs.TS. Nguyễn Thanh Phong   MSCB: 1075

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Trưởng chuyên ngành Vật lý lý thuyết

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

  3  

TS. Huỳnh Thanh Tuấn   MSCB: 0013

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật

Phó trưởng bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

4 

PGs.TS. Nguyễn Thành Tiên   MSCB: 1108

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Phó trưởng khoa phụ trách NCKH và Thiết bị

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/nguyen-thanh-tien-science

5  

TS. Nguyễn Trí Tuấn   MSCB: 1076

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 6    

ThS. Nguyễn Văn Hợp   MSCB: 1109

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết

Nghiên cứu sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

7  

ThS. Nguyễn Thị Kim Chi   MSCB: 1250

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật

Nghiên cứu sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

8  

ThS. Đặng Long Quân  MSCB: 1601

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật

Nghiên cứu sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

9  

ThS. Trần Yến Mi   MSCB: 1600

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý lý lý thuyết

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

10  

ThS. Trần Thị Ngọc Thảo  MSCB: 1740

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

11  

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân  MSCB: 1601

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật

Nghiên cứu sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

12  

ThS. Phạm Thị Bích Thảo  MSCB: 1848

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết

Nghiên cứu sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

13  

ThS. Huỳnh Thị Trang Đài  MSCB: 1970

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết

Nghiên cứu sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

14  

TS. Nguyễn Thị Hồng  MSCB: 2243

Giảng viên. Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật

Nghiên cứu sau tiến sĩ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

15  

KTV. Trần Văn Giỏi  MSCB: 1151

16  

Lê Thùy Trang MSCB: 1115

Nhân viên PTH 

Thông báo

Số lượt truy cập

043743
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
225
2220
6872
43743

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn