1

TS. Nguyễn Trọng Tuân  MSCB: 0020

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Khoa học Sự sống

Trưởng bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 2

TS. Lương Thị Kim Nga MSCB: 1073

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Hóa vô cơ

Phó Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

TS. Trần Quang Đệ MSCB: 1743

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Hóa dược và Dược lý học

Phó Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

4 PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê  MSCB: 0019

Giảng viên cao cấp. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Homepage: https://sites.google.com/ctu.edu.vn/btbhue

PGS. TS. Phạm Vũ Nhật MSCB: 1506

Giảng viên cao cấp. Chuyên ngành: Hóa lý

Trưởng chuyên ngành Hóa lý

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

PGS. TS. Tôn Nữ Liên Hương   MSCB: 1410

Giảng viên cao cấp. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

7 TS. Lê Thanh Phước  MSCB: 0016

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Trưởng chuyên ngành Hóa Hữu cơ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

8 TS. Lý Thị Hồng Giang MSCB: 1074

Giảng viên. Chuyên ngành: Hóa phân tích

Nghiên cứu sau tiến sĩ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

9   TS. Ngô Kim Liên MSCB: 1742

Giảng viên. Chuyên ngành: Hóa phân tích và môi trường

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

10 TS. Võ Hồng Nhân MSCB: 1975

Giảng viên. Chuyên ngành: Hóa Vật liệu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 11   TS. Hà Thị Kim Quy MSCB: 2394

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Dược

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 12 TS. Nguyễn Thế Duy MSCB: 2607

Giảng viên. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

13 TS. Phạm Quốc Nhiên MSCB: 2086

Giảng viên. Chuyên ngành: Hóa vật liệu

Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đài Loan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

14   TS. Nguyễn Quốc Châu Thanh MSCB: 2782

Giảng viên. Chuyên ngành: Hóa sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
15

TS. Phạm Duy Toàn MSCB: 2848

Giảng viên. Chuyên ngành: Dược

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 ThS. Nguyễn Văn Đạt  MSCB: 0021

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Hóa lý

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Homepage: https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/nguyen-van-dat-chemistry

17 ThS. Phạm Bé Nhị  MSCB: 2304

Giảng viên. Chuyên ngành: 

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

18 ThS. Lê Hoàng Ngoan MSCB: 2393

Giảng viên. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu sinh tại Pháp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

19 ThS. Lê Thị Bạch MSCB: 1135

Giảng viên chính. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu sinh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

20 ThS. Đặng Thị Tuyết Mai MSCB: 2087

Giảng viên. Chuyên ngành: Hóa lý

Nghiên cứu sinh tại Bỉ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

21 ThS. Dương Kim Hoàng Yến MSCB: 2305

Giảng viên. Chuyên ngành: 

Nghiên cứu sinh tại Hugari

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

22 ThS. Nguyễn Thị Ánh Hồng MSCB: 1744

Giảng viên. Chuyên ngành: Hóa vô cơ

Nghiên cứu sinh tại Đài Loan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

23  

ThS. Quách Thị Hồng Dung MSCB:

Giảng viên. Chuyên ngành: Dược

 

24  

ThS. Trương Quỳnh Kim Ngọc MSCB:

Giảng viên. Chuyên ngành: Dược

25  

Trần Thị Trúc Chi MSCB: 1101

Nhân viên PTH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26  

Nguyễn Thị Hồng MSCB: 1103

Nhân viên PTH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27  

Lê Thu Trang MSCB: 1747

Nhân viên PTH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28  

Phạm Thị Thu Ba MSCB: 2764

Nhân viên PTH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cán bộ nghỉ hưu

STT

Họ và tên

MSCB

Học vị

Chức vụ đã qua

Năm nghỉ hưu

1 Mai Viết Sanh   Thạc sĩ Trưởng Bộ môn  
2 Võ Hồng Thái 0014 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn 2014
3 Nguyễn Thị Diệp Chi 1104 Thạc sĩ Giảng viên 2015
4 Lâm Phước Điền 0015 Thạc sĩ Giảng viên 2019

Thông báo

Số lượt truy cập

675577
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
351
4599
18171
675577

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn