STT

Tên báo cáo

Báo cáo viên

Serminar cấp Khoa 2019

1

Mô phỏng hiện tượng truyền dẫn và hấp thụ phân tử khí trên các cấu trúc nanoribbon

PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên

2

Thực trạng về thu hồi lithi và coban từ nguồn pin ion lithi của điện thoại và máy tính cũ

TS. Nguyễn Thị Hồng

3

 Các kết quả mới dựa vào biện luận tích yếu trong Mô hình 331 với cơ chế CKS.

Th.S Nguyễn Văn Hợp

4

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu huỳnh quang SrAl2O4 pha tạp Mn4+ ứng dụng cho điot phát quang ánh sáng trắng

 Th.S. Nguyễn Thị Kim Chi

5

Mô phỏng tính chất điện tử và các tính chất truyền dẫn trong các trúc nanoribbon

PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên

Serminar cấp Khoa 06/2017 đến 12/2018

1

Mô phỏng tính chất truyền dẫn điện tử trong các cấu trúc nanoribbon bán dẫn

PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên

2

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu huỳnh quang ứng dụng cho điot phát quang ánh sáng trắng

Nguyễn Thị Kim Chi

3

Tính chất điện tử và các tính chất truyền dẫn trong các trúc nanoribbon

Nguyễn Thành Tiên

 4

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu huỳnh quang SrAl2O4 pha tạp Mn4+ ứng dụng cho điot phát quang ánh sáng trắng

Nguyễn Thị Kim Chi

5

Phần Bossn chuẩn trong mô hình 311 với cơ chế CKS

Nguyễn Văn Hợp

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Thông báo

Số lượt truy cập

1705006
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
620
8638
45615
1705006

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn