DANH MỤC GIÁO TRÌNH

Từ năm 2014 về trước, Năm 2015, Năm 2016, Năm 2017, Năm 2018

Năm 2018                                                                                                                                                           

STT Tên giáo trình, tài liệu học tập Tác giả Nhà xuất bản Năm
1.      Giáo trình hóa hữu cơ 2

PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê

ThS. Mai Văn Hiếu

Trường Đại học Cần Thơ 2018
7.      Problems in General Chemistry

ThS. Nguyễn Văn Đạt

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

TS. Huỳnh Thanh Tuấn

Trường Đại học Cần Thơ 2018
8.      Thực hành Hóa Đại cương

ThS. Nguyễn Văn Đạt

ThS. Mai Viết Sanh

ThS. Võ Hồng Thái

TS. Ngô Kim Liên

Trường Đại học Cần Thơ 2018
9.      Thực hành Hóa vô cơ Hữu cơ Đại cương

ThS. Nguyễn Văn Đạt

TS. Lê Văn Thục

Trường Đại học Cần Thơ 2018
10.    Thực hành Hóa Lý

ThS. Nguyễn Văn Đạt

ThS. Lê Thị Bạch

ThS. Đặng Thị Tuyết Mai

TS. Trần Quang Đệ

ThS. Võ Hồng Thái

Trường Đại học Cần Thơ 2018
18.    Hóa học vô cơ - Tập 2

PGS.TS. Phạm Vũ Nhật

TS. Lê Thanh Phước

Trường Đại học Cần Thơ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2017                                                                                                                                                            Về đầu trang

STT Tên giáo trình, tài liệu học tập Tác giả Nhà xuất bản Năm
1 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương

TS. Nguyễn Trọng Tuân

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Thái Thị Tuyết Nhung

ThS. Hồ Hoàng Việt

TS. Trần Quang Đệ

TS. Lê Thanh Phước

Trường Đại học Cần Thơ 2017
2 Laboratory manual for General Chemistry

ThS. Nguyễn Văn Đạt

TS. Hà Thị Kim Quy

Trường Đại học Cần Thơ 2017
3 Hướng dẫn giải bài tập Hóa Đại cương ThS. Nguyễn Văn Đạt Trường Đại học Cần Thơ 2017
4 Hoá học hợp chất thiên nhiên

PGS.TS. Tôn Nữ Liên Hương

ThS. Lê Thị Bạch

Trường Đại học Cần Thơ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2016                                                                                                                                                            Về đầu trang

STT Tên giáo trình, tài liệu học tập Tác giả Nhà xuất bản Năm
1 Giáo trình hóa lý 1

PGS.TS. Tôn Nữ Liên Hương

ThS. Võ Hồng Thái

Trường Đại học Cần Thơ 2016
2 Hóa học vô cơ - Tập 1

PGS.TS. Phạm Vũ Nhật

PGS.TS Trần Văn Tân

Trường Đại học Cần Thơ 2016
3 Đối xứng và lý thuyết nhóm trong hóa học

PGS.TS. Phạm Vũ Nhật

TS. Trương Bá Tài

Trường Đại học Cần Thơ 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2015                                                                                                                                                            Về đầu trang

STT Tên giáo trình, tài liệu học tập Tác giả Nhà xuất bản Năm
   1 Hóa học lượng tử

PGS.TS. Phạm Vũ Nhật

ThS. Võ Hồng Thái

Trường Đại học Cần Thơ 2015

 

 

 

 

Từ năm 2014 về trước                                                                                                                                        Về đầu trang

STT Tên giáo trình, tài liệu học tập Tác giả Nhà xuất bản Năm
1 Phương pháp tổng hợp các hệ nhũ tương cơ bản với các chất hoạt động bề mặt khác nhau TS. Lê Thanh Phước Trường Đại học Cần Thơ 2010
2 Giáo trình cơ chế phản ứng hữu cơ PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê Trường Đại học Cần Thơ 2008
3 Hóa keo đại cương PGS.TS. Tôn Nữ Liên Hương Trường Đại học Cần Thơ 2005
4 Giáo trình hóa đại cương 1 PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê Trường Đại học Cần Thơ 1999

 

Thông báo

Số lượt truy cập

578000
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
398
5726
7853
578000

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn