Căn cứ Quyết định số 5196/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 11 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng Khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên sau:

01. PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên, Phó Trưởng khoa                                  - Chủ tịch Hội đồng

02. PGS. TS. Ngô Thanh Phong, Trưởng khoa                                           - Ủy viên

03. PGS. TS. Võ Văn Tài, Phó Trưởng khoa                                               - Ủy viên

04. PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, Trưởng bộ môn Vật lý                        - Ủy viên

05. PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuân, Trưởng bộ môn Hóa học                       - Ủy viên

06. TS. Trần Thanh Mến, Trưởng bộ môn Sinh học                                    - Ủy viên

07. TS. Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng bộ môn Vật lý                                - Ủy viên

08. TS. Lâm Hoàng Chương, Phó Trưởng bộ môn Toán học                     - Ủy viên

09. TS. Lương Thị Kim Nga, Phó Trưởng bộ môn Hóa học                        - Ủy viên

10. PGS.TS. Đái Thị Xuân Trang, Giảng viên cao cấp                                - Ủy viên

11. TS. Phạm Bích Như, Phó Trưởng bộ môn Toán học                             - Ủy viên, Thư ký hội đồng

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-ĐHCT ngày 25 tháng 5 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng Khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên sau:

        01. PGS. TS. Ngô Thanh Phong, Phó Trưởng khoa, Bí thư Đảng ủy         - Chủ tịch Hội đồng

        02. TS. Nguyễn Trọng Tuân, Trưởng bộ môn                                             - Thư ký Hội đồng

        03. PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng khoa                                              - Ủy viên

        04. PGS. TS. Võ Văn Tài, Phó Trưởng khoa                                              - Ủy viên

        05. PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên, Giảng viên cao cấp                               - Ủy viên

        06. PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng bộ môn                                    - Ủy viên

        07. PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, Trưởng bộ môn                                - Ủy viên

        08. PGS.TS. Đái Thị Xuân Trang, Trưởng bộ môn                                    - Ủy viên

        09. TS. Đinh Ngọc Quý, Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn Khoa                - Ủy viên

        Hội đồng Khoa có nhiệm vụ tư vấn cho Trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ như của Khoa quy định tại Khoản 1, Điều 15 của "Điều lệ Trường Đại học" ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; tư vấn cho Trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Khoa. Hội đồng họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Login Form

Số lượt truy cập

2287074
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
551
8650
18988
2287074

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn