Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-ĐHCT ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng Khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các thành viên sau:

        01. TS. Ngô Thanh Phong, Phó Trưởng khoa                   - Chủ tịch Hội đồng

        02. TS. Nguyễn Trọng Tuân, Trưởng bộ môn                   - Thư ký Hội đồng

        03. PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng khoa                    - Ủy viên

        04. PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên, Phó Trưởng khoa        - Ủy viên

        05. PGS.TS. Dương Hiếu Đẩu, Trưởng bộ môn               - Ủy viên

        07. ThS. Bùi Tấn Anh, Trưởng bộ môn                             - Ủy viên

        08. PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng bộ môn           - Ủy viên

        Hội đồng Khoa có chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Trưởng khoa thực hiện các nhiệm vụ như: Tổ chức, nhân sự; Kế hoạch sử dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ; Quản lý công chức, viên chức và người học theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý, sử dụng và phát triển cơ sở vật chất; Các hoạt động liên quan đến đào tạo và đảm bảo chất lượng; Các hoạt động khoa học và công nghệ; Hợp tác quốc tế và Quản lý dự án;...Hội đồng họp ít nhất 3 tháng 1 lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Thông báo

Số lượt truy cập

082240
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
431
3457
16255
82240

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn