Các đề tài Nafosted

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm được duyệt

1

Nghiên cứu tính chất điện tử và vận chuyển điện tử của penta-graphene nanoribbon

PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên

2020-2022

2

Các hiện tượng vật lý ngoài Mô hình chuẩn dựa theo dữ liệu thực nghiệm.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong

2019 - 2021

3

 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của bột huỳnh quang phát ánh sáng trắng trên cơ sở TiO2, ZnO và SnO 2 pha tạp Eu và Mn

PGS.TS. Nguyễn Trí Tuấn

2018

4

Nghiên cứu các đặc tính vật lý quan trọng của hệ thấp chiều tạo bởi vật liệu Graphene và vật liệu tựa Graphene bằng phương pháp nguyên lý ban đầu

PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên

2018

5

Vật lý mới trong các mô hình đối xứng thế hệ

Nguyễn Thanh Phong

2016

Các đề tài cấp Bộ

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm được duyệt

1

Nghiên cứu tính chất điện tử và vận chuyển điện tử của penta-graphene nanoribbon

Nguyễn Thành Tiên

2020

2

Tổng hợp và khảo sát tính kháng nấm, kháng vi khuẩn của hạt nano Cu và Cu2O

Nguyễn Trí Tuấn

2020

 3

Nghiên cứu mô phỏng, tính toán sự ổn định, tính chất điện tử và hiện tượng truyền dẫn điện tử của các cấu trúc vật liệu PdSe2 ngũ giác một chiều.

 Nguyễn Thành Tiên  2023

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Login Form

Số lượt truy cập

2287070
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
547
8646
18984
2287070

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn