Năm 2020:

1. Báo cáo viên: PGS.TS. Ngô Thanh Phong

Chủ đề: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Tổng quan, thời cơ và thách thức

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Bộ môn Sinh học đã tổ chức 02 seminar cấp Khoa:

1) Báo cáo viên: PGS. TS. Đái Thị Xuân Trang

Chủ đề: KHẢ NĂNG BẢO VỆ TẾ BÀO MIN6 TỤY TẠNG CỦA DỊCH CHIẾT RỄ ME KEO (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.)

Tóm tắt bài báo cáo: Khả năng bảo vệ tế bào β tụy tạng khỏi sự chết của dịch chiết rễ Me keo (RMK) (Pithecellobium ducle (Roxb.) Benth.) được thực hiện in vitro trên tế bào tụy tạng MIN6. Tế bào MIN6 bị gây chết bằng tunicamycin ở nồng độ 2,5 - 5 µg/mL ở các thời điểm 2, 24 và 48 giờ. Hiệu quả bảo vệ tế bào MIN6 của dịch chiết RMK được khảo sát ở nồng độ từ 50 đến 500 µg/mL. Kết quả cho thấy, nồng độ tunicamycin (tm) và thời gian gây chết tế bào MIN6 tụy tạng cao nhất là 5 µg/mL sau 24 đến 48 giờ nuôi cấy. Dịch chiết RMK không gây độc tế bào MIN6 trong 48 giờ ở tất cả nồng độ khảo sát. Khả năng bảo vệ tế bào MIN6 khỏi sự chết do tác động của tunicamycin của RMK là 50 µg/mL và 100 µg/mL khi khảo sát lần lượt ở thời gian 24 và 48 giờ. Từ kết quả trên có thể kết luận RMK có tiềm năng hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường bằng cách bảo vệ tế bào β của tụy tạng khỏi sự chết.

2) Báo cáo viên: TS. Trần Thanh Mến

Chủ đề: Khả năng kháng cỏ dại của bột nghiền và cao chiết từ cây Diệp hạ châu thân hồng

Tóm tắt báo cáo: Tiềm năng kháng cỏ của bột nghiền và cao chiết từ cây Diệp hạ châu được khảo sát dựa trên sự ức chế nảy mầm và phát triển hạt cỏ dại trong điều kiện phòng thí nghiệm và trong nhà lưới. Ở nồng độ 0,5 g/dm2, bột nghiền cây Diệp hạ châu ức chế 46,43% hạt cỏ Lồng vực nảy mầm khi thực hiện thí nghiệm trong nhà lưới. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, ở nồng độ 2,5 mg/mL cao chiết Diệp hạ châu ức chế sự nảy mầm của cỏ Lồng vực 41,07%. Hàm lượng polyphenol và hàm lượng flavonoid tổng số trong cây Diệp hạ châu được xác định phương pháp đo quang phổ. Hàm lượng flavonoid tổng có trong cây Diệp hạ châu là 27,45 mg/g trong khi đó hàm lượng polyphenol tổng số phân tích được là 66,79 mg/g. Các kết quả của thí nghiệm đã chứng minh cao chiết từ cây Diệp hạ châu có chứa các chất hoặc các hợp chất có khả năng kháng sự nảy mầm và phát triển của cỏ dại.

Trong 06 tháng cuối năm 2018, Bộ môn Sinh học có 7 seminar đã đăng ký và đã được phê duyệt.

STT

Tên báo cáo

Báo cáo viên

1                  

Những vấn đề cần lưu ý để đảm bảo tính khoa học và học thuật khi trình bày luận văn tốt nghiệp đại học ngành Sinh học và cao học ngành Sinh thái học

Ngô Thanh Phong

 

2                  

Sự thích nghi của rễ, thân và lá ở một số loài thực vật bậc cao trong môi trường khô hạn

Ngô Thanh Phong

3                  

Xây dựng bộ tư liệu về hình ảnh phục vụ cho giảng dạy học phần thực hành Sinh học đại cương A1 (TN027)

Trần Thanh Mến

4                  

Sự chuyển hóa sinh học glycerol phụ phẩm từ quá trình tổng hợp biodiesel thành các acid hữu cơ

Nguyễn Thị Phi Oanh

 

5                  

Sự lên men ethanol từ vỏ Khóm

Nguyễn Thị Phi Oanh

6                  

Xây dựng bộ tư liệu về hình ảnh phục vụ cho giảng dạy học phần thực hành Sinh học đại cương A2 (TN030)

Nguyễn Thị Dơn

 

7                  

Sự thay đổi hoạt động của các enzyme chuyển hóa glucose ở bệnh đái tháo đường type 2

Đái Thị Xuân Trang

Thông báo

Số lượt truy cập

761494
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
160
6200
5384
761494

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn