Các bài báo được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước:

Từ Năm 2015 về trước, Năm 2016, Năm 2017, Năm 2018, Năm 2019, Năm 2020, Năm 2021

Năm 2022

 1. Minh Triet Dang, Pham Thi Bich Thao, Tran Thi Ngoc Thao and Nguyen Thanh Tien, First-principles study of electronic and optical properties of small edge-functionalized penta-graphene quantumdots. AIP Advances 12 (Q2), 065008 (2022).
 2. Nguyen Thanh Tien, Pham Thi Bich Thao, Le Vo Phuong Thuan, Dao Hoang Chuong, First-principles study of electronic and optical properties of defective sawtooth penta-graphene nanoribbons. Computational Materials Science (Q1) 203, 111065 (2022).
 3. Vo Trung Phuc, Pham Thi Bich Thao, Rajeev Ahuja, Nguyen Thanh Tien, Effect of phosphorus doping positions on electronic transport properties in the sawtooth penta-graphene nanoribbon: First-principles insights. Solid State Communications (Q2) 353, 114859 (2022).
 4. Tran Yen Mi, Huynh Anh Huy, Nguyen Thanh Tien, A comparison study of the structural, electronic and electronic transport properties of nanoribbons based on Penta-graphene, Penta-P2C and Penta-SiC2. Materials Today Communications (Q2) 32, 103912 (2022).
 5. Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Duy Khánh, 2022. Structural, magneto-electronic, and electric transport properties of pentagonal pdse2 nanoribbons-a first-principles study. Surface Science. 728. 122206.
 6. Võ Văn Ớn, Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Lê Nhật Thanh, 2022. Insights on modulating electronic and transport properties of the sawtooth–sawtooth penta-sic2 nanoribbons under uniaxial small strain by frst-principles calculations. AIP Advances. 12. 095318.
 7. Nguyen Thi Han, Nguyễn Thành Tiên, Vo Khuong Dien, Ching-Hong Ho, Lê Hữu Phước, Ming-Fa Lin, 2022. Problems. Problems. Ming-Fa Lin. 391.
 8. Nguyễn Thành Tiên, Đặng Minh Triết, Phạm Thị Bích Thảo2022. Opto-electronic properties of small zno2 nanoparticles: first-principles insights. Communications in Physics. 32.
 9. Nguyen Duy Khanh, Nguyen Thi Hong Hue, Nguyễn Thành Tiên, Vo Van On, 2022. Structural and electronic properties of hydrogen - functionalized armchair germanene nanoribbons: a first-principles study. Can Tho University Journal of Science. 14. 25-31.
 10. Nguyen Thi Dieu Hien, Nguyễn Thành Tiên, Vo Khuong Dien, Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Wei-Bang Li, Lê Hữu Phước, Ming-Fa Lin, 2022. Applications. Applications. Ming-Fa Lin. 335.
 11. Phong Nguyen, T.T. Thuc, D.T. Si, T. T. Hong and L. T. Hue, Low energy phenomena of the lepton sector in an A4 symmetry model with heavy inverse seesaw neutrinos, Prog. Theor. Exp. Phys. (Q1), 023B01(38 pages) (2022).
 12. T. Hue, Khiem Hong Phan, T. Phong Nguyen, H. N. Long & H. T. Hung, An explanation of experimental data of (g-2)_{e,\mu } in 3-3-1 models with inverse seesaw neutrinos, The European Physical Journal C (Q1), 82, 722 (2022).
 13.  N. G. Trinh, O. Scholten, S. Buitink, K. D. de Vries, P. Mitra, T. Phong Nguyen, and D. T. Si, Determining atmospheric electric fields using MGMR3D, Phys. Rev. D (Q1), 105, 063027 (2022).
 14. T T Hong, N H T Nha, T Phong Nguyen, L T T Phuong, L T Hue, Decays h → eaeb, eb → eaγ, and (g − 2)e, μ in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrinos, Theor. Exp. Phys. (Q1), 9, 093B05 (2022).
 15. Tran Yen Mi, Huynh Anh Huy, Nguyen Thanh Tien, A comparison study of the structural, electronic and electronic transport properties of anoribbons based on Penta-graphene, Penta-P2C and Penta-SiC2, Materials Today Communications (Q2), 32, 103912 (2022).
 16. Nguyen Tri Tuan, Nguyen Van Quang, Nguyen Tu, Do Quang Trung, Nguyen Duy Hung, Le Quynh Duong, Tong Thi Hao Tam, Manh Trung Tran, Pham Thanh Huy, Blue-light excitable red-emitting Eu3+ doped TiO2 phosphor for WLED applications: Judd-Ofelt analysis and systematic investigation on its optical properties, Optik (Q2), 268, 169738 (2022).
 17. Nguyen Xuan Sang, Nguyễn Trí Tuấn, Tran Thi Ly Na, Luu Thi Lan An, Phạm Thị Thủy, Trần Thanh Tùng, Anh Tuan Trong Tran, Quoc Hue Pho, Cameron James Shearer, Dusan Losic. 2022. Engineering of zno/graphene nanocomposite for enhancing visible photocatalytic ability. physica status solidi (a). 2200172. 2200172 (1-10).
 18. Nguyen Thanh Tien, Pham Thi Bich Thao, and Ming-Fa Lin, Electronic and Transport Properties of the Sawtooth-Sawtooth Penta-Graphene Nanoribbons, Book chapter (CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group) (2022).
 19. Nguyen Dien Trung, Le Nguyen Phuong Tung, and Nguyen Thi Hong, Synthesis of silver nanoparticles using extract of Citrus maxima peel, Can Tho University Journal of Science, 14(2), 93-98 (2022).
 20. Nguyễn Điền Trung, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Phúc Đảm, Võ Thị Bích Huyền, 2022. The enhancement of the antibacterial activity for silver nanoparticles synthesized from the extract of citrus grandis peel under led irradiation. BioNanoScience. 12. 279–1288.
 21. Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Điền Trung, Nguyễn Phúc Đảm, Thái Thị Tuyết Nhung, 2022. Synthesis efficiency of silver nanoparticles by light-emitting diode and microwave irradiation using starch as a reducing agent. Nanotechnology for Environmental Engineering. 7. 297–306.
 22. Nguyễn Thị Hồng, Man Seung Lee, Tran Thanh Tuan, Nguyễn Quốc Châu Thanh, 2022. Adsorption of co(ii) from simulated low acid leaching solution of spent lithium-ion batteries by ag®50w-x4 resin. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 103.
 23. Nguyễn Điền Trung, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Khởi Nghĩa, Hoàng Hải Yến, Phùng Thị Hằng, 2022. Green synthesis of highly pure copper nanoparticles under microwave irradiation against pathogenic fungi on plants. Chemical Papers. 76. 4159–4167.
 24. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Lê Hoài Phương, Lâm Thùy Minh, Dương Trọng Nhân, Trần Diễm My, 2022. Enhancing the efficiency interpretation ground penetrating radar data using two-dimensional continuous wavelet transform. The 7th Academic Conference on Natural Sciences for Young Scientists, Masters and PhD. Students from ASEAN countries (CASEAN-7), Ha Noi and Vinh, 2021. . 161-167.
 25. Đặng Long Quân, Nguyễn Minh An, Thạch Phúc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Khưu Lil Owin, Lê Phương Niệm, Đỗ Cẩm Tú, Vũ Xuân Trường, và Lê Hữu Phước, Chế tạo vật liệu xúc tác nano PtRu, PtRuFe và PtRuNi trên chất nền hỗn hợp C-MWCNTs cho điện cực pin nhiên liệu methanol, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 1, 93-97 (2022).
 26. Đặng Long Quân, và Lê Hữu Phước, Chế tạo vật liệu xúc tác nano PtRuCo/C-MWCNTs cho điện cực pin nhiên liệu Methanol, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, Chuyên đề KHTN, 98-104 (2022).
 27. Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Tường Vy, Huỳnh Nhựt Hào và Trần Minh Luân, Nghiên cứu đặc tính điện tử và phổ hấp thụ của chấm lượng tử penta-graphene, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, 1A, 95-105, (2022).
 28. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Kiều Diễm, Đinh Thị Cẩm Nhung, Hồ Ngọc Linh, Nguyễn Minh Nghĩa, 2022. Ước tính phát thải khí nhà kính trên địa bàn quận ninh kiều, thành phố cần thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 72-79.
 29. Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trương Võ Minh Nguyệt, Nguyễn Lê Hoài Phương, Lê Tuấn và Nguyễn Thành Tiên, Ảnh hưởng của hình thái và yếu tố tôi hóa lên đặc tính điện tử và phổ hấp thụ của chấm lượng tử penta-graphene, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, Chuyên đề KHTN, 78-89 (2022).
 30. Trần Yến Mi, Nguyễn Lê Hoài PHương, Nguyễn Thành Tiên, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện tử của dãy nano p2c dạng ngũ giác biên răng cưa bằng phương pháp mô phỏng phiếm hàm mật độ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, 23-28 (2022).
 31. Nguyễn Thị Kim Chi , Nguyễn Vũ Phương Thanh , Phạm Minh Sang , Võ Minh Khang , Đỗ Hoài Trung và Đinh Mạnh Tiến, Tính chất quang của bột huỳnh quang MgAl2O4 đồng pha tạp Cr3+ và Na+ được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(2), 102-110 (2022).
 32. Nguyễn Thị Kim Chi , Đỗ Hoài Trung , Phạm Thị Kim Trung , Võ Tấn Đạt , Nguyễn Thị Kim Yến  và Nguyễn Mai Cao Hoàng Phương Lan, Tính chất quang của bột huỳnh quang SrMgAl10O17 đồng pha tạp Cr3+ và Na+ được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa ứng dụng trong chiếu sáng rắn, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58, 164-171, Số chuyên đề KHTN(2022).
 33. Dương Quốc Chánh Tín, Cao Thị Yến Phương, Dương Hiếu Đẩu, 2022. Phân tích các nguồn dị thường từ liền kề ở rạch giá-kiên giang sử dụng biến đổi wavelet 2-d và sự chuẩn hóa tham số tỉ lệ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 111-120.
 34. Dương Quốc Chánh Tín, Võ Thu Hương, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Lê Hoài Phương. 2022. Tối ưu các kỹ thuật dịch chuyển để xác định tốc độ truyền sóng điện từ sử dụng dữ liệu rađa xuyên đất ở một số tuyến đường thuộc thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 14-22.
 35. Dương Hiếu Đẩu, Dương Quốc Chánh Tín, Huỳnh Thanh Liêm. 2022. Sử dụng gradient chuẩn hóa toàn phần trên dữ liệu dị thường trọng lực để nghiên cứu cấu trúc sâu ở tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 38-44.
 36. Trương Thị Bạch Yến, Đoàn Thị Thanh Phương, Dương Xuân Núi, Nguyễn Đức Trung Kiên, Nguyễn Trí Tuấn, Đào Xuân Việt, 2022. Nghiên cứu chuyển pha trong mô hình xyh4 bằng phương pháp mô phỏng monte carlo. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 182-187.
 37. Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trương Võ Minh Nguyệt, Nguyễn Lê Hoài Phương, Lê Tuấn, Nguyễn Thành Tiên, 2022. Ảnh hưởng của hình thái và yếu tố tôi hóa lên đặc tính điện tử và phổ hấp thụ của chấm lượng tử penta-graphene. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 79-89.
 38. Nguyễn Thị Nhật Hằng, Nguyễn Thành Tiên, Dương Thị Huyền, Nguyễn Thanh Sĩ, Phạm Vũ Nhật, 2022. Cơ chế hấp phụ và sự tăng cường hóa học phổ sers của mercaptopurine và thioguanine trên bề mặt au6 cluster. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 111-123.
 39. Trần Yến Mi, Nguyễn Lê Hoài Phương, Nguyễn Thành Tiên, 2022. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện tử của dãy nano p2c dạng ngũ giác biên răng cưa bằng phương pháp mô phỏng phiếm hàm mật độ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 23-28.

Năm 2021                                                                                                                                                        Về đầu trang

 1. Tran Yen Mi, Nguyen Duy Khanh, Rajeev Ahuja,and Nguyen Thanh Tien, Diverse structural and electronic properties of pentagonal SiC2 nanoribbons: A first-principles studyMaterials Today Communications 26, 102047 (2021)-SCI.
 2. Pham Vu Nhat, Nguyen Thanh Si, Nguyen Thanh Tien, and Nguyen Minh Tho, Theoretical Study of the Binding of the Thiol-Containing Cysteine Amino Acid to the Silver Surface Using a Cluster ModelJournal of Physical Chemistry A, 125, 3244 (2021)-SCI.
 3. Nguyen Thanh Tien, Le Vo Phuong Thuan, Tran Yen MiAn ab initio study of small gas molecule adsorption on the edge of N-doped sawtooth penta-graphene nanoribbonsPapers in Physics, vol. 13, art. 130003 (2021)-SCIE.
 4. Nguyen Thanh Tien, Nguyen Thanh Tuan, and Pham Thi Bich Thao, Electronic, Magnetic and Spin-polarized Transport Properties of the Zigzag-Zigzag Penta-graphene NanoribbonCommunications in Physics, Vol. 31, No. 4, pp. 843-851 (2021).
 5. Nguyen, T. H.; Khanh Son, T.; Hue, B. T. B.; Van Hieu, M., Fatty acid methyl esters from catfish oil as a potential diluent for separation of Co(II) and Li(I) from spent lithium-ion batteries by solvent extractionSeparation Science and Technology, 1-9 (2021).
 6. Nguyen, T. D.; Nguyen, D. P.; Hoang, Y. H.; Nguyen, T. T.; Nguyen, H. T.Rapid synthesis of silver nanoparticles using the extract of Psidium guajava leaf based on light-emitting diodes irradiationChemical Papers, 75 (11), 5623-5631 (2021).
 7. T. T. Hong, T. Phong Nguyen, N. L. Hoang, Decay of SM-like Higgs boson h→Zγ in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrino massesSci. Tech. Dev. J.  24(3):2084-2090 (2021).
 8. Dang Trung Si, Nguyen Thanh Phong, Nguyen Hua Thanh Nha, Fermions, Gauge Bosons and Higgs Masses in the 3-3-1-1 Model with Charged LeptonVNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 37, No. 3, 61-73 (2021).
 9. L. T. Hue, H. T. Hung, N. T. Tham, H. N. Long, T. Phong NguyenLarge  and  and signals of decays  in a 3− 3 − 1 model with inverse seesaw neutrinosPhys. Rew. D 104, 033007 (2021).
 10. Dang Long Quan and Phuoc Huu Le, Enhanced Methanol Oxidation Activity of PtRu/C100−x MWCNTsx (x = 0–100 wt.%) by Controlling the Composition of C-MWCNTs SupportCoatings 11.5, 571(2021).
 11. Đặng Long Quân, Lê Hữu Phước, 2021. Recent advances in pt-based binary and ternary alloy electrocatalysts for direct methanol fuel cells. Electrocatalysis. Lindiwe Khotseng. 1-24.
 12. Nguyen Thi Kim Chi, Le Tan Vinh, Tran Thanh Vu, Vo Chi Nguyen, Pham Thi Kim Trung, Nguyen Duy Hung, Luminescence properties of Mn4+-doped CaAl2O4 as a red emitting phosphor for white LEDVietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 63(3), 03-07 (2021).
 13. Nguyen Xuan Sang, Nguyen Hoang Mai, Pham Thi Thuy, Nguyen Tri Tuan, Pham Van Tuan, Hoang Ba Cuong. Facile Hydrothermal Method for Fabrication of Seedless ZnO Nano rod/GO Composite on PCBVNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 37, No. 3, 32-41 (2021).
 14. Nguyen Thanh Vinh, Tran Van Dang, Bui Thi Hang, Anh Tuan Le, Nguyen Tri Tuan, Le Khanh Vinh, Nguyen Van Quy. Effect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of α-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensors. Sensors and Actuators A 331, 112981 (2021).
 15. Vo Cao Minh, Phan Tan Dat, Pham Thi Thuy, Nguyen Xuan Sang, Nguyen Tri Tuan, Tran Thanh Tung, Dusan Losic. Effect of large graphene particle size on structure, optical property and photocatalytic activity of graphene-titanate nanotube composites. Optical Materials 122 (2021) 111662.
 16. Phạm Thị Thủy, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyen Xuan Sang, Pham Van Tuan, Hoang Ba Cuong, Vo Quang Mai, Vo Cao Minh, 2021. Local surface plasmonic resonance, surface-enhanced raman scattering, photoluminescence, and photocatalytic activity of hydrothermal titanate nanotubes coated with ag nanoparticles. Journal of Nanomaterials.
 17. Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Trí Tuấn, Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Tư, Nguyễn Thị Huyền, Manh Trung Tran, Anh-Tuan Le, 2021. Effects of synthesis conditions on structure and magnetic properties of mnfe2o4 particles. Green Materials. 9. 108-119.
 18. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Phạm Ngọc Ngân, , 2021. Phân tích dữ liệu từ vùng vĩ độ thấp sử dụng phép biến đổi wavelet và thuật toán marquardt. Phát triển khoa học và công nghệ - Natural Sciences. 5. 1216-1230.
 19. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Phạm Ngọc Ngân, Nguyễn Thanh Hải, Danh An, 2021. Mô hình hóa các nguồn dị thường từ dựa trên sự kết hợp giữa phép biến đổi wavelet và thuật toán marquardt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 40-52.
 20. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Lê Hoài Phương, Phương Mai Lâm, Phạm Yến Nhi, 2021. Mô hình hóa các nguồn dị thường trọng lực dựa trên sự kết hợp giữa phép biến đổi wavelet và thuật toán marquardt. hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về vật lý kỹ thuật và ứng dụng (CAEP-7) , Hà Nội, 2021. . 151-157.
 21. Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Lê Thị Cẩm Tú, Lê Nhật Thanh, Nguyễn Lê Hoài Phương, Lê Tuấn, 2021. Structural and electronic properties of pentagonal pdse2 nanoribbons: a first-principles calculations. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2021-Tháng 08/2022-Đại học Cần Thơ. . 293.
 22. Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Lê Võ Phương Thuận, Đào Hoàng Chương, 2021. First-principles study of electronic and optical properties of defective sawtooth penta-graphene nanoribbons. Computational Materials Science. 203. 111065.
 23. Nguyễn Thành Tiên, Lê Võ Phương Thuận, Đào Hoàng Chương, Võ Thị Ngọc Huyền, 2021. Tính chất điện tử của dãy nano penta-graphene biên răng cưa sai hỏng dạng khuyết. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 70-77.
 24. Phạm Vũ Nhật, Trần Thị Ngọc Thảo, Phạm Thị Bích ThảoNguyễn Thành Tiên, Nguyen Thanh Si, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Yến Nhi, 2021. Nghiên cứu khả năng gắn kết với rotigotine của cluster vàng au6 bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 56-63.

Năm 2020                                                                                                                                                        Về đầu trang

 1. L. Q. Duong , N. T. Tuan, N. V. Quang , P. T. Huy , D. Q. Trung , N. Tu , N. V. Du , N. N. Ha, N. D. T. Kien & D. H. Nguyen , Synthesis and photoluminescence Properties of Deep-Red-Emitting CaYAlO 4 :Cr 3+ Phosphors, Journal of Electronic Materials (2020), pp.1-8.
 2. Nguyen Van Quang, Pham Thi Lan Huong, Nguyen Tu, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Tri Tuan, Manh Trung Tran, Anh-Tuan Le, Effects of synthesis conditions on structure and magnetic properties of MnFe 2 O 4  particles , Green Materials (1-12), pp.1-12
 3. Nguyen Thanh Tien , Pham Thi Bich Thao, Vo Trung Phuc, Rajeev Ahuja, Influence of edge termination on the electronic and transport properties of sawtooth penta-graphene nanoribbons, Journal of Physics and Chemistry of Solids, https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109528.
 4. Nguyen Thi Hong, Lee Man Seung, A review on germanium resources and its extraction by hydrometallurgical method, Mineral processing and extractive metallurgy review, DOI:10.1080/08827508.2020.1756795.
 5. Viet Nhan Hoa Nguyen , Thi Hong Nguyen and Man Seung Lee, Review on the Comparison of the Chemical Reactivity of Cyanex 272, Cyanex 301 and Cyanex 302 for Their Application to Metal Separation from Acid Media, Metals, 10 (2020) 1105.
 6. Nguyen Dien Trung, Nguyen Thanh Nhuan, Mai Van Hieu and Nguyen Thi Hong, Al2TiO5/SBA-15 promoting photocatalytic degradation of cinnamic acid,(2020) 12, 45-52.
 7. Vo Van On, Le NhatThanh, and Nguyen Thanh Tien, Electronic properties and electron transport of sawtoothpenta-graphene nanoribbon under uniaxial strain: Ab-initio study, Philosophical Magazine, Part A: Material Science (2020)1-15.
 8. Tran Yen, Mi, Dang Minh Triet, and Nguyen Thanh Tien. Adsorption of gas molecules on penta-graphene nanoribbon and its implication for nanoscale gas sensor, Physics Open2 (2020): 100014
 9. Nguyen Thi Kim Chi, Le Tan Vinh, Tran Thanh Vu, Vo Chi Nguyen, Pham Thi Kim Trung, Nguyen Duy Hung (2020), “Fluorescence properties of CaAl2O4 doped with Mn4+as red emitting phosphor for white led ”, To be accepted inVietnam Journal of Science, Technology and
 10. Phong Nguyen, L. T. Hue, D. T. Si, T. T. Thuc, CP violations in a predictive A4 symmetry model, Prog. Theor. Exp. Phys. 2020, 033B04.
 11. T. Hue, T. Phong Nguyen, T. D. Tham. 2020. Anomalous magnetic dipole moment (g-2)_mu in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrinos, Communication in physics,Vol. 30, No. 3 (2020), pp. 221-230, DOI:10.15625/0868-3166/30/3/14963.
 12. Nguyễn Thành Tiên, Trần Yến Mi và Lê Võ Phương Thuận, Nghiên cứu hiện tượng hấp phụ phân tử khí trên dãy nano Penta-graphene dạng răng cưa, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2020, 56(2A): 21-29.
 13. Nguyễn Thành Tiên, Lê Võ Phương Thuận, Nguyễn Thị Pha và Võ Văn Ớn, Nghiên cứu hiện tượng hấp phụ phân tử khí trên biên dãy nano penta-graphene dạng răng cưa pha tạp nitrogen, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2020, 56(3A): 29-37.
 14. Nguyen Thi Hong, Duong Thi Hong Nhung, Separation and recovery of Co(II) and Li(I) from spent lithium-ion mobile phone batteries, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 12, No.2 (2020).
 15. Nguyen Dien Trung, Nguyen Thanh Nhuan, Mai Van Hieu and Nguyen Thi Hong, Al2TiO5/SBA-15 promoting photocatalytic degradation of cinnamic acid, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Vol. 12, No.2 (2020).
 16. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Thị Bích Liên. 2020. Phân tích dữ liệu từ vùng vĩ độ thấp sử dụng phép biến đổi wavelet liên tục hai chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
 17.  Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Thanh Tuấn, Hồ Quốc Phong, Đỗ Võ Anh Khoa, Huỳnh Liên Hương, Ronny Purwadi, Nguyễn Thanh Đạt. 2020. The preparation of a fine calcium ion selective electrode. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 1. 45-49.
 18. Phạm Vũ Nhật, Nguyen Thanh Si, Phạm Thị Bích Thảo, Dương Thị Huyền, Trần Ni Kha, 2021. Nghiên cứu tính toán khả năng gắn kết với cluster vàng aun (n = 3, 4) của mercaptopurine và thioguanine. Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam. 10. 105-112

Năm  2019                                                                                                                                                        Về đầu trang

 1. Van.Dong, N.T.K.Ngan, T.D.Tham, L.D.Thien & N.T.Thuy. Phenomenology of the simple 3-3-1 model with inert scalars. Physical Review D. 99,095031.
 2. N.Long, N.V.Hop, L.T.Hue, N.H.Thao, and A.E. Cárcamo Hernández. Some phenomenological aspects of the 3-3-1 model with the Cárcamo-Kovalenko-Schmidt mechanism. Physical Review D. Vol.100.015004.
 3. N.Long, N.V.Hop, L.T.Hue, N.T.T.Van. (2019). Constraining heavy neutral gauge boson Zin the 3-3-1 models by weak charge data of Cesium and proton. (2019). Nuclear Physics B. Vol.943, 114629.
 4. T.T.Vien, Nguyen Tu, T.T.Phuong, N.T.Tuan, N.V.Quang, H.Van.Bui, Anh Tuan Duong, D.Q.Trung, P.T.Huy. (2019). Facile synthesis of single phase ∝-Zn2SiO4:Mn2+ phosphor via high-energy planetary ball milling and post-annealing method. Journal of Luminescence. doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.116612, 215, 116612.
 5. T.K.Chi, N.V.Quang, N.T.Tuan, N.D.T.Kien, D.Q.Trung, P.T.Huy, Phuong Dinh Tam, and D.H.Nguyen. (2019). Deep Red Emitting MgAl2O4:Cr3+ Phosphor for Solid State Lighting. Journal of Electronic Material. doi.org/10.1007/s11664-019-07358-5, 48, 5891-5899.
 6. Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thị NgọcThảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Thị Cẩm Thi, Nguyễn Duy Hùng(2019), “Bột huỳnh quang Sr4Al14O25 đồng pha tạp Mn4+, Na+phát xạ đỏ ứng dụng cho đi-ốt phát quang ánh sang trắng”. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, pp 684-688, ISBN 978-604-98-7506-9
 7. Nguyen Thi Kim Chi, Nguyen Duy Hung (2019), “Synthesis and optical properties of SrMgAl10O17:Mn4+ for phosphor conversion solid state lighting devices”. Journal of Science: Mathematics – Physics. 35(4), pp 59-65, ISSN 2588-1124.
 8. Tri Tuan Nguyen, Tran Thanh Tung, DusanLosic, LuuThi Lan Anh, Le Hong Phuc, Xuan Sang Nguyen. (2019). Electromigration with enhanced green emission in the titanium dioxide nanotube/graphene composite. Current Applied Physics. doi.org/10.1016/j.cap.2019.06.008, 19, 1082-1087.
 9. T.TienP.T.B.Thao, V.T.Phuc, R.Ahuja, (2019). Electronic and transport features of sawtoon penta-graphene nanoribbons via substitutional doping. Physia E. 114, 113572.
 10. Le Thi Cam TuyenSheng-Rui Jian , Nguyen Thanh Tien and Phuoc Huu Le Tuyen, L. T. C., Jian, S. R., Tien, N. T., & Le, P. H. (2019). Nanomechanical and Material Properties of Fluorine-Doped Tin Oxide Thin Films Prepared by Ultrasonic Spray Pyrolysis: Effects of F-Doping. Materials12(10), 1665.
 11. Nguyen Thanh Tien, Nguyen Van Ut, Bui Thai Hoc, Tran Thi Ngoc Thao, and Nguyen DuyKhanh (2019). Electronic Transport in the V-Shaped Edge Distorted Zigzag Graphene Nanoribbons with Substitutional Doping. Advances in Condensed Matter Physics, Article ID 4715953.
 12. Sang, N. X., Quan, N. M., Tho, N. H., Tuan, N. T., & Tung, T. T. (2019). Mechanism of enhanced photocatalytic activity of Cr-doped ZnO nanoparticles revealed by photoluminescence emission and electron spin resonance. Semiconductor Science and Technology34(2), 025013.
 13. Phung Van Dong, T. K. Ngan, T. D. Tham, L. D. Thien& N. T. Thuy (2019). Phenomenology of the simple 3-3-1 model with inert scalars. Physical Review D99(9), 095031.
 14. Long, N. V. HopL. T. Hue, N. T. T. Van (2019). Constraining heavy neutral gauge boson Z′ in the 3-3-1 models by weak charge data of Cesium and proton. Nuclear Physics B, 114629.
 15. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu. Ứng dụng phương pháp cực đại wavelet và sự chuẩn hóa tham số tỉ lệ để xác định các nguồn dị thường trọng lực liền kề. (2019).
 16. Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Thanh Tuấn, Ronny Purwadi. 2019. The preparation of CA2+-selective electrodes. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 60-63.

Năm 2018                                                                                                                                                        Về đầu trang

 1. Hue, N. T. PhongA. B. ArbuzovH. N. LongĐ. T. Si, T. T. Hong(2018). General one-loop formulas for decay h→ZγThe European Physical Journal C 78, 885.
 2. T. PhongL. T. Hue, L. T. T. ThuyT. T. Hong(2018). Decay of standard-model-like Higgs boson h → μ τ in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrino massesPhysical Review D97, 073003.
 3. DuyKhanh Nguyen, Ngoc ThanhThuy Tran, Thanh Tien Nguyen& Ming-Fa Lin (2018). Diverse Electronic and Magnetic Properties of Chlorination-Related Graphene Nanoribbons. Scientific reports8(1), 17859.
 4. Nguyen Thanh Tien, Vo TrungPhuc, and Rajeev Ahuja (2018), Tuning electronic transport properties of zigzag graphene nanoribbons via substitutional doping and using phosphorus passivation, AIP Advances 8, 085123.
 5. Nguyen Thanh Tien, Bui Thai Hoc, Nguyen Van Ut, and Le Tuan (2018), TUNING ELECTRONIC TRANSPORT PROPERTIES OF ZIGZAG GRAPHENE NANORIBBONS WITH STONE-WALES DEFECTCommunications in Physics, 28, 3, 203.
 6. Thao, P. T. B., Hung, N. N. T., Nguyen, T. T., & Tien, N. T. (2018, May). Polar charges effect on multisubband electron mobility in the semiparabolic quantum wells based on AlN/AlGaN/AlN. In Journal of Physics: Conference Series(Vol. 1034, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
 7. VO TRUNG, Phuc ; PHAM THI BICH, Thao; NGUYEN THANH, Tien(2018). Electronic and transport features of sawtoothpenta-graphene nanoribbons via substitutional doping. The Asian Network School and Workshop on Complex Condensed Matter Systems 2018.
 8. Nguyen Thi Kim Ngan, Trinh Thi Hong, Le Tho Hue (2018). Gauge Boson contributions to the Higgs decay H → γγ revisited. Journal of Science, 54, page 15-25, ISSN: 1859-2325.
 9. Nguyen, T. P., Le, T. T., Hong, T. T., & Hue, L. T. (2018). Decay of standard-model-like Higgs boson h→ μ τ in a 3-3-1 model with inverse seesaw neutrino masses. Physical Review D97(7), 073003.
 10. Tuan, N. T., Trung, D. Q., Quang, N. V., Hung, N. D., Khoi, N. T., Huy, P. T., &Poelman, D. (2018). Excitation energy dependence of the life time of orange emission from Mn-doped ZnS nanocrystals. Journal of Luminescence199, 39-44.
 11. Chi, N. T. K., Tuan, N. T., Lien, N. T. K., & Nguyen, D. H. (2018). Red emission of SrAl 2 O 4: Mn 4+ phosphor for warm white light-emitting diodes. Journal of Electronic Materials47(8), 4571-4578.
 12. Nguyen, T. H.,& Lee, M. S. (2018). A review on the recovery of titanium dioxide from Ilmenite ores by direct leaching technologies. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 1-17.
 13. Le, M. N., Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2018). Extraction and stripping behavior of hydrochloric acid from aqueous solution by Cyanex 923/TEHA and its mixtures. Geosystem Engineering, 1-9.
 14. Nguyen, T. ,& Lee, M. (2018). Ball milling treatment of black dross for selective dissolution of alumina in sodium hydroxide leaching. Processes6(4), 29.
 15. Nguyen Thị HongNguyen Thi Thuy NhiMan Seung Lee(2018). Hydrochloric Acid Leaching Behavior of Mechanically Activated Black Dross; of Korean Inst. of Resources Recycling, 27, 78-85.
 16. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2018). A review on the separation of niobium and tantalum by solvent extraction. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 1-13.
 17. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2018). A Review on Separation of Gallium and Indium from Leach Liquors by Solvent Extraction and Ion Exchange. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 1-14.
 18. Nguyen, T. H, & Lee, M. (2018). A review on the separation of lithium ion from leach liquors of primary and secondary resources by solvent extraction with commercial extractants. Processes6(5), 55.
 19. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu2018. APPLICATION OF THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA AND SCALE NORMALIZATION TO DETERMINE GEOMAGNETIC ANOMALIES OF ADJACENT SOURCES. American Journal of Engineering Research (AJER). 9. 71-81.
 20. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn. 2018. INTERPRETATION OF THE GROUND PENETRATING RADAR DATA USING THE WAVELET TRANSFORM MODULUS MAXIMA. The 5 th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries, 4-7 October, 2018,DaLat, Vietnam. . 302-308.
 21. Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thành Vấn. 2018. IDENTIFICATION FOR BURIED OBJECTS BY GROUND PENETRATING RADAR USING THE CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM. American Journal of Engineering Research (AJER). 7(10). 287-299.

Năm 2017                                                                                                                                                        Về đầu trang

 1. Tu, N.H. Dung, N.T. Lan, K.T.Nguyen, N.D. Dung, D.X. Viet, T. Tuan, H.V. Bui, D.V. Nam, P.T. Huy, N. Saito (2017). Enhanced ferromagnetism in graphite-like carbon layer-coated ZnO crystals. Journal of Alloys and Compounds695, 233-237.
 2. Dang, L. Q., Nguyen, M. T., Van Truong, N., Le, P. H., & Long, N. (2017). Investigation of Carbon Supported Ru–Pt Nanoparticles for High–Performance Electrocatalytic Oxidation of Methanol.  Electrochem. Sci12, 10187-10198.
 3. Tien, N. T., Hung, N. N. T., Nguyen, T. T., & Thao, P. T. B.(2017). Linear intersubband optical absorption in the semiparabolic quantum wells based on AlN/AlGaN/AlN under a uniform electric field. Physica B: Condensed Matter519, 63-68.
 4. V. DongD. T. HuongD. V. LoiN. T. NhuanN. T. K. Ngan(2017). Phenomenology of the S U (3) C⊗ S U (2) L⊗ S U (3) R⊗ U (1) X gauge model. Physical Review D95(7), 075034.
 5. HueA. B. ArbuzovN. T. K. NganH. N. Long(2017). Probing neutrino and Higgs sectors in $$\text {SU (2)} _1\times\text {SU (2)} _2\times\text {U (1)} _Y $$ model with lepton-flavor non-universality. The European Physical Journal C77(5), 346.
 6. Nguyen, T. H., Truong, H. T., & Lee, M. S. (2017). Separation of Rhenium (VII) and Vanadium (V) from Hydrochloric Acid Solutions by Solvent Extraction. Korean Journal of Metals and Materials55(10), 724-731.
 7. Nguyen, T. H., Wang, L., & Lee, M. S. (2017). Separation and recovery of precious metals from leach liquors of spent electronic wastes by solvent extraction. Korean Journal of Metals and Materials55(4), 247-255.
 8. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2017). Solvent Extraction for the Separation of Pd (II), Pt (IV), Ir (IV) and Rh (III) from 3 M Hydrochloric Acid Solution. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling26(3), 26-31.
 9. Nguyen, T. T. N., Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2017). Leaching of Black Dross by Hydrochloric Acid Solutions. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling26(6), 58-64.

Năm 2016                                                                                                                                                        Về đầu trang

 1. T. PhongQ. M. Trieu, N. T. M. The, N. V. Son, Đ. T. SI (2016). Leptogenesis and charged lepton flavor violation in A_4 modelJournal of Science, 46, 51-61.
 2. T. ThucN. T. PhongL. T. Hue, H. N. Long(2016). Lepton flavor violating decay of SM-like Higgs boson in a radiative neutrino mass modelPhysical Review D 93, 115026.
 3. T. Hue, N. T. PhongT. T. ThucH. N. Long(2016). Lepton flavor violating decays of Standard-Model-like Higgs in 3-3-1 model with neutral leptonNuclear Physics B, 907, 37-76.
 4. Tien, N. T., Thao, D. N., Thao, P. T. B., &Quang, D. N. (2016). Key scattering mechanisms limiting the lateral transport in a modulation-doped polar heterojunction. Journal of Applied Physics119(21), 214304.
 5. Thao, D. N., Tien, N. T., Toan, H. N., & Quang, D. N. (2016). One-Sample based Single-Valued Estimation of the Interface Profile from Intersubband Integrated Absorption Intensity Data. Journal of the Physical Society of Japan85(7), 074603
 6. Thao, D. N., Tien, N. T., Toan, H. N., & Quang, D. N. (2016). One-Sample based Single-Valued Estimation of the Interface Profile from Intersubband Integrated Absorption Intensity Data. Journal of the Physical Society of Japan85(7), 074603.
 7. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2016). Effect of HCl concentration on the oxidation of LIX 63 and the subsequent separation of Pd (II), Pt (IV), Ir (IV) and Rh (III) by solvent extraction. Korean Journal of Metals and Materials54(10), 768-774.
 8. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2016). Separation of molybdenum and tungsten from sulfuric acid solution by solvent extraction with Alamine 336. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling25(1), 16-23.
 9. Nguyen, T. H., Kumar, B. N., & Lee, M. S. (2016). Selective recovery of Fe (III), Pd (II), Pt (IV), Rh (III) and Ce (III) from simulated leach liquors of spent automobile catalyst by solvent extraction and cementation. Korean Journal of Chemical Engineering33(9), 2684-2690.
 10. Nguyen, T. H., Sonu, C. H., & Lee, M. S. (2016). Separation of Ir (IV) and Rh (III) from strong hydrochloric acid solutions by solvent extraction with amines. Journal of Industrial and Engineering Chemistry36, 245-250.
 11. Nguyen, T. H., Sonu, C. H., & Lee, M. S. (2016). Separation of Pt (IV), Pd (II), Rh (III) and Ir (IV) from concentrated hydrochloric acid solutions by solvent extraction. Hydrometallurgy164, 71-77.
 12. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2016). A review on the separation of molybdenum, tungsten, and vanadium from leach liquors of diverse resources by solvent extraction. Geosystem Engineering19(5), 247-259.
 13. Tu, N., Nguyen, K. T., Trung, D. Q., Tuan, N. T., Do, V. N., &Huy, P. T. (2016). Effects of carbon on optical properties of ZnO powder. Journal of Luminescence174, 6-10.

Năm 2015                                                                                                                                                        Về đầu trang

 1. T. ThucN. T. PhongĐ. P. KhoiL. T. Hue (2015). ONE LOOP CORRECTIONS TO DECAY $\tau to \mu\gamma$ IN ECONOMICAL 3-3-1 MODEL. Communication in Physics, 25, 113-124.
 2. Tien, N. T., Thao, D. N., Thao, P. T. B., &Quang, D. N. (2015). Electron distribution in polar heterojunctions within a realistic model. Physica B: Condensed Matter479, 62-66.
 3. Nguyen, T. H., Sonu, C. H., & Lee, M. S. (2015). Separation of platinum (IV) and palladium (II) from concentrated hydrochloric acid solutions by mixtures of amines with neutral extractants. Journal of Industrial and Engineering Chemistry32, 238-245.
 4. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2015). Solvent extraction of vanadium (V) from sulfate solutions using LIX 63 and PC 88A. Journal of Industrial and Engineering Chemistry31, 118-123.
 5. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2015). Separation of molybdenum (vi) and tungsten (vi) from sulfuric acid solution by ion exchange with teva resin. Separation Science and Technology50(13), 2060-2065.
 6. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2015). Separation of molybdenum (VI) and tungsten (VI) from sulfate solutions by solvent extraction with LIX 63 and PC 88A. Hydrometallurgy155, 51-55.
 7. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2015). Development of a hydrometallurgical process for the recovery of calcium molybdate and cobalt oxalate powders from spent hydrodesulphurization (HDS) catalyst. Journal of cleaner production90, 388-396.

Năm 2014                                                                                                                                                        Về đầu trang

 1. T. Phong(2014). TWO HIGGS SINGLETS A4 FLAVOR SYMMETRY WITH MINIMAL BREAKING. Communication in Physics, Vol.24, No.2, Trang: 113-123.
 2. T. Phong(2014). TEXTURE ZEROS OF NEUTRINO MASS MATRIX WITH SEESAW MECHANISM AND LEPTOGENESIS. Modern Physics Letter A, Vol 28, No.8 , page: 1-15.
 3. T. Phong(2014). LEPTOGENESIS IN A4 FLAVOR SYMMETRY MODEL BY RENORMALIZATION GROUP EVOLUTION. Communication in Physics, Vol.24, No.1, page: 9-19.
 4. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2014). Separation of vanadium and tungsten from sodium molybdate solution by solvent extraction. Industrial & Engineering Chemistry Research53(20), 8608-8614.
 5. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2014). Recovery of molybdenum and vanadium with high purity from sulfuric acid leach solution of spent hydrodesulfurization catalysts by ion exchange. Hydrometallurgy147, 142-147.
 6. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2014). Extraction and stripping of inorganic acids by Tris 2-ethylhexyl amine. 대한금속재료학회지52(10), 799-803.
 7. DongN. T. K. NganD. V. Soa(2014). Simple 3-3-1 model and implication for dark matter. Physical Review D90(7), 075019.
 8. Nguyen Tu,  Tuan, Nguyen Van Dung, N.D. Cuong, N.D.T. Kien, P.T. Huy, Nguyen Van Hieu, D.H. Nguyen; Near-infrared emission from ZnOnanorods grown by thermal evaporation; Journal of Luminescence; 2014; 156; 199–204.
 9. Trung, D. Q.,Tuan, N. T., Chung, H. V., Duong, P. H., &Huy, P. T. (2014). On the origin of green emission in zinc sulfide nanowires prepared by a thermal evaporation method. Journal of Luminescence153, 321-325.
 10. Tien, N. T.Thao, P. T. B., & Tuan, L. (2014). A novel approach to the evaluation of interface roughness scattering form factor in intersubband transitions. Mathematics of Quantum Technologies3(1), 14-24.
 11. Nguyen Thanh TienPham ThiBich Thao, NguThoi Minh, Effect of the polarization charges at the interfaces of the AlxGa1-xN/GaN parabolic quantum wells on the optical absorptionThe 8thinternational conference on photonics & applications (ICPA-8) (12th-16thAugust 2014, Da Nang city, Vietnam).
 12. Nguyen, T., Tuan, N. T., Cuong, N. D., Kien, N. D. T., Huy, P. T., Nguyen, V. H., & Nguyen, D. H. (2014). Near-infrared emission from ZnOnanorods grown by thermal evaporation. Journal of Luminescence156, 199-204.
 13. Trung, D. Q., Tuan, N. T., Chung, H. V., Duong, P. H., &Huy, P. T. (2014). On the origin of green emission in zinc sulfide nanowires prepared by a thermal evaporation method. Journal of Luminescence153, 321-325.

Năm 2013                                                                                                                                                        Về đầu trang

 1. V. DongN. T. PhongD. V. Soa(2013). 3-3-1 MODEL WITH INERT SCALAR TRIPLET. Physical Review D 88, 095014-1.
 2. Nguyen, T. H., Sohn, S. H., & Lee, M. S. (2013). Removal of Mo and Fe from the Cobalt Chloride Solution by Ion Exchange during the Recovery Process from Spent Hydrodesulfurization Catalysts. Industrial & Engineering Chemistry Research52(29), 10028-10032.
 3. Nguyen, T. H., Sohn, S. H., & Lee, M. S. (2013). Separation of Mo from chloride leach liquors of petroleum refining catalysts by ion exchange. Materials transactions54(9), 1750-1754.
 4. Nguyen, H. T., & Lee, M. S. (2013). Recovery of molybdenum and vanadium from acidic leaching solution of spent catalysts by solvent extraction. Journal of the Korean Institute of Resources Recycling22(4), 3-11.
 5. Nguyen, T. H., & Lee, M. S. (2013). Separation of molybdenum and vanadium from acid solutions by ion exchange. Hydrometallurgy136, 65-70.

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Thông báo

Số lượt truy cập

1705041
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
655
8673
45650
1705041

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn