Thời gian: 14 giờ, ngày 21/6/2019

Địa điểm: Phòng chuyên đề Bộ môn Toán học Khoa KHTN

Báo cáo 1:  Tính ổn định ngẫu nhiên trong mô hình toán học

- Báo cáo viên: PGS. TS.  Nguyễn Hữu Khánh

- Nội dung báo cáo:

Báo cáo trình bày về tính ổn định ngẫu nhiên của các điểm cân bằng trong mô hình toán học.  Mô hình cho bởi hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên. Chúng tôi tập trung nghiên cứu về tập bất biến của hệ, sự tồn tại duy nhất nghiệm, tính tắt dần và tính bền vững của nghiệm. Khảo sát số được thực hiện để kiểm tra tính đúng đắn của lý thuyết.

Báo cáo 2:  Một số đề nghị trong xây dựng mô hình dự báo dữ liệu chuỗi thời gian 

- Báo cáo viên: TS. Võ Văn Tài

- Nội dung báo cáo:

    Báo cáo trình bày hai hướng phát triển chính của mô hình dự báo chuỗi thời gian và hai đề nghị tương ứng cho hai hướng này. Trong các mô hình đề nghị một số bước đã được cải tiến để hiệu quả hơn trong dự báo. So sánh trên nhiều bộ dữ liệu chuẩn, những mô hình đề nghị đã thể hiện được những ưu điểm trong so sánh với các mô hình khác.

Báo cáo 3:  Mô phỏng khảo sát các sự kiện, hiện tượng hiếm

- Báo cáo viên: TS. Trần Văn Lý

- Nội dung báo cáo:

Bài báo trình bày một số chủ đề trong lý thuyết độ lệch lớn,  entropy chéo và một số ứng dụng cho cơ học thống kê, tất cả thống nhất bởi khái niệm của entropy tương đối. Khái niệm này bước vào văn hóa nhân loại thông qua tính toán độ lệch trong khoa học, do Ludwig Boltzmann thực hiện. Được nêu trong một thuật ngữ hiện đại, khám phá của ông là entropy tương đối thể hiện hành vi tiệm cận của xác suất đa thức nhất định. Ứng dụng được xem xét nhằm tạo các mô phỏng để nghiên cứu về các hiện tượng, sự kiện hiếm

Báo cáo 4:  Đối ngẫu cho bài toán tối ưu đa trị sử dụng đạo hàm đa trị Clarke yếu

- Báo cáo viên:  TS. Lê Thanh Tùng

- Nội dung báo cáo:

Sử dụng sử dụng đạo hàm đa trị Clarke yếu, chúng tôi phát biểu bài toán đối ngẫu dạng Wolfe và Mond-Weir cho bài toán tối ưu đa trị. Sau đó, một số tính chất về đối ngẫu mạnh và đối ngẫu yếu của bài toán gốc và bài toán đối ngẫu được trình bày

 

Thông báo

Số lượt truy cập

433114
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
480
2806
8777
433114

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn