Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu về thực hiện kiểm định chương trình đào tạo (CTĐT) theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1254/QĐ-ĐHCT ngày 26/4/2019 của Hiệu trưởng về việc thực hiện kiểm định quốc tế CTĐT Cử nhân Hóa học theo tiêu chuẩn AUN-QA và Quyết định số 878/QĐ-ĐHCT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, và các Tổ Tự đánh giá.

- Bản toàn văn Báo cáo tự đánh giá CTĐT Cử nhân Hóa học (click vào đây)

Danh sách Hội đồng Tự đánh giá

STT MSVC Họ và tên, Chức vụ, Đơn vị Nhiệm vụ
1 000347 GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Chủ tịch
2 000309 PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 001048 PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê. Trưởng Khoa KHTN Ủy viên Thường trực
4 000983 TS. Phan Huy Hùng, Giám đốc TT.QLCL Ủy viên
5 001344 PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phó Trưởng Phòng QLKH Ủy viên
6 001065 CN. Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Ủy viên

Danh sách Tổ Tự đánh giá

STT MSVC Họ và tên, Chức vụ, Đơn vị Nhiệm vụ
1 001073 TS. Lương Thị Kim Nga, Phó Trưởng BM, Khoa KHTN Tổ trưởng
2 002394 TS. Hà Thị Kim Quy, Giảng viên, Khoa KHTN Thư ký
3 000106 TS. Nguyễn Thị Phi Oanh, Phó Trưởng BM, Khoa KHTN Thành viên
4 000020 TS. Nguyễn Trọng Tuân, Trưởng BM, Khoa KHTN Thành viên
5 002149 KS. Châu Ngọc Thơ, Cán bộ hỗ trợ, Khoa KHTN Thành viên
6 001135 ThS. Lê Thị Bạch, Giảng viên chính, Khoa KHTN Thành viên
7 001506 PGS.TS. Phạm Vũ Nhật, Trưởng chuyên ngành, Khoa KHTN Thành viên
8 001742 TS. Ngô Kim Liên, Giảng viên, Khoa KHTN Thành viên

Danh sách Ban Thư ký

STT MSVC Họ và tên, Chức vụ, Đơn vị Nhiệm vụ
1 001054 ThS. Đào Phong Lâm, Phó Giám đốc TT.QLCL Trưởng ban
2 001100 PGS.TS. Ngô Thanh Phong, Phó Trưởng Khoa KHTN Phó Trưởng ban
3 002369 ThS. Châu Thị Tìm, Chuyên viên TT.QLCL Ủy viên
4 002342 ThS. Phan Minh Nhật, Chuyên viên TT.QLCL Ủy viên
5 001016 CN. Đặng Bích Tuyền, Chuyên viên, Phòng CTSV Ủy viên

Hội thảo Kết nối Khoa học Tự nhiên với doanh nghiệp và cựu sinh viên

Thông báo

Số lượt truy cập

1705003
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
617
8635
45612
1705003

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn