TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 23/5/2022 ĐẾN 29/5/2022

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

23/5/2022

8g00: Họp trực tuyến giao ban đầu tuần

Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com

8g30: Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Kon Tum về Khu Măng Đen
BGH:  Ô. Hải. TP:  Ô. LVDũng, KNNgh, PQTTB, PTC, PQLKH, TTLKDT
Tai: Khu Măng Đen và phòng họp 2 (trực tuyến)

9g30: Họp BTV Đảng ủy Trường ĐHCT

Tại: Phòng họp 1

8g00: Họp trực tuyến giao ban đầu tuần

TP: thầy Phong

Tại: https://meet.google.com

13g30: Họp về hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ và  công ty Syngenta Việt Nam 

BGH: Ô. Hải

TP: TTTVHTKNSV, KNNgh, KKT, PQLKH

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA

Tại: Công trình xây dựng

15g00:  Tiếp Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam 

BGH: Ô. Tính. TP: KCN

Tại: Phòng họp 2

15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng

14g00: HN Tập thể Lãnh đạo (Lần 1): quy hoạch nhân sự Đảng ủy GĐ 2022-2025 và NK 2025-2030

TP: BCH Đảng bộ

Tại: phòng Họp 1

14g15: HN Cán bộ Chủ chốt

TP:  theo thông báo

Tại: phòng Chuyên đề

15g00: HN Tập thể LĐMR

TP: BCH Đảng bộ

Tại: phòng Họp 1

Thứ Ba

24/5/2022

 

7g30: Báo cáo luận văn đại học ngành Sinh học (cả ngày)

TP: theo QĐ và thông báo

Tại: phòng Chuyên đề

13g30: Họp trình bày "Concept note" của 12 mô hình thực nghiệm trong Dự án TC2 - ODA Nhật Bản

BGH: Ô. Tính, Ô. Hải. TP: Ô. LVDũng, Ban QLDA ODA, chủ nhiệm 12 mô hình

Tại: Phòng họp 2

14g00: Họp với Đại học Ghent để trao đổi về hoạt động của Chương trình VLIR network năm 2022 

BGH: Ô. Toàn

TP: CT VLIR (Ô. VNÚt, Ô. LNBình, Bà TT Ánh Ngọc và Ô. LVKhoa), PHTQT và theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Tư

25/5/2022

8g00: Họp về việc mời giảng GV nước ngoài cho CTĐT Ngôn ngữ Anh chất lượng cao

BGH: Ô. Tính. TP: KNN, PĐT, PTCCB, PTC, PTTPC, PHTQT

Tại: Phòng họp 2

8g00: Chấm thi cuộc thi nuôi tinh thể

TP: Thầy Phước, cô Nga, thầy Quân và thầy Thanh

Tại: phòng Họp 1

9g00: Nghiệm thu đề tài sinh viên Lê Nguyễn Phương Tùng - CBHD: TS.Nguyễn Thị Hồng

TP: theo QĐ và thông báo

Tại: phòng Chuyên đề

14g00:  Họp góp ý Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Triết học trình độ ĐH theo chuẩn BGD&ĐT

BGH: Ô. Toàn, Ô. Trung, Ô. Tính

TP: PQLKH, TTHL, PTCCB, PQTTB, PKHTH, Hội đồng tự đánh giá theo QĐ 667/QĐ-ĐHCT

Tại: Hội trường BGH

 

Thứ Năm

26/5/2022

8g30: Làm việc trực tuyến với Sở KHCN Đồng
Tháp về các hoạt động KHCN sau Tọa đàm
BGH: Ô. Hải. TP: PQLKH, theo thư mời
Tại: https://meet.google.com

7g30: Báo cáo luận văn đại học Bộ môn Hóa (cả ngày)

TP: theo QĐ và thông báo

Tại: phòng Chuyên đề

13g30: Sơ kết công tác giảng dạy học phần Kỹ năng
mềm (KN001) và ĐMST & KN (KN002)
BGH: Ô. Tính. TP: TTTVHTKNSV, đại diện các
đơn vị đào tạo, PĐT, TTQLCL, PCTSV, PKHTH,
PTC, Ban giảng huấn KN001 và KN002
Tại: Hội trường BGH
14g00:  Họp để thảo luận các Hợp đồng với Tập
đoàn Nam Long
BGH: Ô. Hải. TP: PQLKH, PTTPC, PTC, PQTTB, PKHTH, KCNTT&TT, KCN
Tại: Phòng họp 2

13g30: Sơ kết công tác giảng dạy học phần Kỹ năng
mềm (KN001) và ĐMST & KN (KN002)

TP: Thầy Tiên

Tại: Hội trường BGH

Thứ Sáu

27/5/2022

8g00: Làm việc với Đoàn của Bộ kiểm tra tiến độ,
giải ngân các nguồn vốn đầu tư của ĐHCT
BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính, Ô. Trung. TP: BQLDA
ODA, PQTTB, PTC, KNNgh, KTS, KMT&TNTN
Tại: Hội trường BGH

8g00: Họp để thống nhất nội dung triển khai hợp
tác giữa ĐHCT và tỉnh Bạc Liêu năm 2022
BGH: Ô. Hải. TP: PQLKH và theo thông báo
Tại: UBND tỉnh Bạc Liêu

9g00: Họp rà soát Báo cáo cho Bộ về thực hiện tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính theo CV 1857/BGDĐT-TCCB (PTCCB và PTC chuẩn bị nội dung báo cáo)

BGH-BT.CTHĐT-TTĐU: Tất cả các thành viên

TP: PTCCB, PTC, TK.HĐT, PKHTH

Tại: Phòng họp 1

7g30: Báo cáo luận văn đại học ngành Vật lý ứng dụng

TP: theo QĐ và thông báo

Tại: phòng Chuyên đề

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

16g00: Trao Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐHCT bổ nhiệm GS, PGS năm 2022

BGH-BT.CTHĐT: Ô. Toàn và các thành viên

TP: PTCCB, GS, PGS được bổ nhiệm, theo thư mời

Tại: Hội trường 2

13g30: Báo cáo luận văn đại học Bộ môn Hóa

TP: theo QĐ và thông báo

Tại: phòng Chuyên đề

Thứ Bảy

28/5/2022

7g30: Dự Lễ Tổng kết năm học 2021-2022 Trường
THPT Thực hành Sư phạm – ĐHCT
BGH: Các thành viên. TP: Theo thư mời
Tại: Hội trường Rùa 

7g30: Báo cáo luận văn đại học Bộ môn Hóa (cả ngày)

TP: theo QĐ và thông báo

Tại: phòng Chuyên đề

14g00: Đoàn công tác của Trường ĐHCT làm việc với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Trà Vinh

BGH: Ô. Toàn. TP: PQLKH và theo thư mời

Tại: VP. UBND tỉnh Trà Vinh

 

Chủ Nhật

29/5/2022

 

 

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

1288159
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1865
10126
34720
1288159

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn