TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 30/11/2020 ĐẾN 06/12/2020

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

30/11/2020

7g30: Họp về hoạt động dự án Build-IT

BGH: Ô. Toàn. TP: PHTQT, TTQLCL, KCN, KCNTT&TT, KSP, KKT, KNNgh, KMT&TNTN, VCNSH và theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

7g30: Hội nghị BCH Đảng bộ TPCT mở rộng

BGH-BTCTHĐT: Ô. Phương

Tại: Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy

7g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Luật

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Phòng xử án – Khoa Luật

7g30: Họp bàn về công tác chuẩn bị Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2021

BGH: Bà Hiền. TP: PKHTH, PCTCT,  PCTSV, PĐT, PQTTB, PTC, TTLKĐT, TTTT&QTM, ĐTN, TTTTHT&KNSV, TTCNPM, lãnh đạo đơn vị đào tạo

Tại: Hội trường BGH

9g00: Tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

BGH: Ô. Toàn. TP: PHTQT, VBĐKH, KNNgh, VNCPTĐBSCL, KMT&TNTN, KTS, thư mời

Tại: Phòng khách 1

10g00: Rà soát việc triển khai nội dung đánh giá CTĐT thạc sĩ trong Dự án ODA 

BGH: Bà Hiền. TP: BQLDA ODA, TTĐBCL (Ô Lâm), KSĐH, KNNgh (Ô Khôi, Ô Linh), KTS (Ô Út), KMT&TNTN (Bà Minh). Tại: Phòng họp 1

7g30: Họp bàn về công tác chuẩn bị Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2021

Tại: Hội trường BGH

Thầy Phong

9g00:  Họp BTC Hội nghị KHTN ĐBSCL (NSMD 2020).

Tại: Phòng họp 1

TP: BCN Khoa, Thầy Khánh, Thầy Nguyễn T.Phong, Thầy Tiên, Thầy Tuân, Cô Nga, Cô Trang, Cô Thụy.

 

 

13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA

Tại: Công trình xây dựng

14g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Viện NC&PT CNSH

BGH: Ô. Toàn. TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Phòng họp Viện NC&PT CNSH

14g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Khoa học TN

BGH: Bà Hiền. TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Phòng chuyên đề KKHTN 

15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng

13g45: Hội nghị VC-NLĐ Khoa KHTN

Tại: Phòng Chuyên đề

TP: Toàn thể VC-NLĐ Khoa KHTN

Thứ ba

01/12/2020

7g30: Họp về dự kiến thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính. TP: Ban chỉ đạo và Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Tại: Phòng họp 1

8g00: Họp trực tuyến với tư vấn Nhật – Dự án ODA

BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA 

Tại: VP Ban QLDA ODA

 

14g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Thủy sản

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa Thủy sản

15g00: Tiếp Đại sứ Úc tại Việt Nam

BGH: Ô. Toàn. TP: PHTQT, VNCPTĐBSCL, KTS, VBĐKH, KNNgh, KMT&TNTN, KL, KKHXHNV, KKHTN và theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

15g00: Tiếp Đại sứ Úc tại Việt Nam

Tại: Phòng họp 1

Cô Huê

Thứ Tư

02/12/2020

7g30: Kiểm tra, giám sát Đảng bộ Khoa CN

BT-CTHĐT: Ô. Phương. TP: Thành viên đoàn

Tại: VP. Khoa Công nghệ

7g30: Thẩm định giá các nâng cấp các chức năng trên hệ thống tích hợp năm 2020

BGH: Ô. Tính. TP: TT.CNPM, TTTT&QTM, Tổ thẩm định giá phần mềm, PĐT, TTLKĐT, KSĐH, PTC, TCKH, PCTSV. Tại: Phòng họp 2

 

14g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Viện NCPT ĐBSCL

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Hội trường Viện NCPT ĐBSCL

14g00: Kiểm tra, giám sát Đảng bộ Khoa KHTN

BT-CTHĐT: Ô. Phương. TP: Thành viên đoàn

Tại: VP. Khoa Khoa học Tự nhiên

14g00: Kiểm tra, giám sát Đảng bộ Khoa KHTN

Tại: Phòng họp 1

TP: BCH ĐB Khoa và UBKT của ĐU Khoa

Thứ Năm

03/12/2020

7g30: Kiểm tra, giám sát Đảng bộ Khoa Luật

10g00: Kiểm tra, giám sát Đảng bộ Khoa Kinh tế

BT-CTHĐT: Ô. Phương. TP: Thành viên đoàn

Tại: VP. Khoa Luật và VP. Khoa Kinh tế

8g00: Đại hội Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

BGH: Ô. Toàn. TP: TTLKĐT

Tại: Cung tri thức Hà Nội

9g00: Tiếp Cty TH&MB về thực tập Internship tại Nhật cho SV ngành Công nghệ chế biến thủy sản

BGH: Ô. Tính. TP: TTTTHT&KNSV, KTS

Tại: Phòng họp Khoa Thủy sản

 

15g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Ngoại ngữ

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa Ngoại ngữ, Khu I

 

Thứ Sáu

04/12/2020

7g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Nông nghiệp

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

9g30: Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu 2-2 Mua sắm thiết bị các PTN nghiên cứu phức hợp     
CTHĐT-BGHÔ Phương, Ô Toàn, Ô Tính.
TP
: BQLDA.ODA, BĐP các lĩnh vực, theo thư mời
Tại: Hội trường 1, Lầu 5  

 

13g30: Họp Tổ soạn thảo Quy chế tài chính Trường

BGH-BT-CTHĐT: Ô. Toàn, Ô. Phương, Ô. Tính

TP: Theo Quyết định

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

 

Thứ Bảy

05/12/2020

8gg00: Lễ trao bằng tốt nghiệp Sau đại học năm 2020

BGH: Ô. Toàn. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường Rùa

8g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa MT&TNTN

TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Phòng họp Khoa Môi trường & TNTN

8g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Kinh tế

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa Kinh tế

9g00: Dự Lễ Trao bằng tốt nghiệp ĐH hệ VLVH

TP: BGH, KNNgh, KL, TTLKĐT

Tại: Trường CĐCĐ Đồng Tháp

8gg00: Lễ trao bằng tốt nghiệp Sau đại học năm 2020

Tại: Hội trường Rùa

Thầy Phong

8g00: Hội nghị KHTN ĐBSCL (NSMD 2020).

Tại: Trung tâm học liệu.

TP: Cán bộ, HV, SV Khoa KHTN và theo Thư mời. 

 

14gg00: Lớp học online Vật lý trong dự án MOMA

Tại: phòng Chuyên đề

Chủ Nhật

06/12/2020

8g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa PTNT

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, HĐT, PĐT, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Hội trường Khoa Phát triển Nông thôn

 

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

724480
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1245
4194
21161
724480

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn