TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ TỪ 23/11/2020 ĐẾN 29/11/2020

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Trường

Khoa

Trường

Khoa

Thứ Hai

23/11/2020

7g15: Hội ý BGH-CTHĐT-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

8g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Công nghệ

TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Hội trường KCN

9g00: Họp BTV Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1

9g30: Hội thảo "Hoạch định chiến lược và chỉ tiêu phát triển Khoa Ngoại ngữ, giai đoạn 2020-2025"

BGH: Bà Hiền

Tại: Hội trường Khoa Ngoại ngữ, Khu I

10g00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường lấy ý kiến về bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT

Tại: Phòng khách 1

10g30: Họp Đảng ủy Trường lấy ý kiến về bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT

Tại: Hội trường BGH

8g00: Họp giao ban đầu tuần

Tại: Hội trường BGH

Cô Huê

10g30: Họp Đảng ủy Trường lấy ý kiến về bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT

Tại: Hội trường BGH

13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA

13g30: Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá ngoài KNN

BGH: Bà Hiền. TP: Lãnh đạo và VC tham gia ĐGN 2 CTĐT của KNN; lãnh đạo và VC tham gia TĐG của 5 CTĐT sẽ ĐGN  của KSP và KCN; VC được cử tham gia ĐGN 02 CTĐT của KNN; TTQLCL, PKHTH, PTCCB, PĐT, PQTTB, PCTSV, PQLKH, TTTT&QTM, TTHL  

Tại: Hội trường BGH

15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính. TP: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng

14g30: Họp giao ban Khoa

Tại: Phòng họp 1

TP: Theo quy định

15g30: Họp Chi bộ Hóa học

Tại: Phòng họp 1

TP: đảng viên chi bộ

16g: Xét duyệt đề cương thạc sĩ Hóa lý khóa 25

Tại: Phòng Chuyên đề

TP: theo Quyết định

Thứ ba

24/11/2020

7g30: Dự phiên khai mạc đánh giá 36 Chương trình nghiên cứu trong Dự án ODA  

BGH-CTHĐT: Tất cả các thành viên

TP: BQLDA.ODA và theo thư mời

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

8g00: Dự hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện 12 Chương trình nghiên cứu lĩnh vực Môi trường-ODA

BGH: Bà Hiền, Ô Tính

TP: BQLDA.ODA, thành viên 12 CTNC, thư mời

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

8g30: Kiểm tra, giám sát Đảng bộ Khoa KHCT

BGH-TVĐU: Ô. Toàn. TP: Thành viên đoàn

Tại: VP. Khoa Khoa học Chính trị

8g30: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ Trường

Tại: Hội trường 2 – lầu 6

TP: thầy Đinh Ngọc Quý, cô Kim Chi

13g30: Họp Ban tổ chức Olympic Tin học sinh viên toàn quốc và lập trình ICPC năm 2020

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính. TP: Theo quyết định

Tại: Phòng họp 1

15g00: Họp về việc chấn chỉnh công tác thanh quyết toán và đôn đốc tiến độ giải ngân của Trường

BGH-CTHĐT: Tất cả các thành viên

TP: PTC, PHTQT, PKHTH, BQLODA, PQTTB, Đề án NNQG2020, TCKH

Tại: Phòng họp 1

17g30: Tiếp Đoàn Vụ Giáo dục thể chất

BGH: Ô. Toàn. TP: BMGDTC (Ô. Hoà)

Tại: Phòng khách 1

13g30: Nghiệm thu giáo trình - thầy Nguyễn Văn Đạt

TP: theo quyết định

Tại: Phòng chuyên đề

15g30: Nghiệm thu giáo trình - thầy Nguyễn Trọng Tuân

TP: theo quyết định

Tại: Phòng chuyên đề

 

Thứ Tư

25/11/2020

8g00: Dự hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện 16 Chương trình NC lĩnh vực Nông nghiệp - ODA  

BGH: Ô Tính. TP: BQLDA.ODA, CN và thành viên 16 CTNC lĩnh vực Nông nghiệp, theo thư mời

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

9g30: Tiếp đoàn Trường ĐH. Mỏ - Địa chất

BGH: Ô. Toàn. TP: PHTQT, PCTSV, PTCCB, PTC

Tại: Phòng họp 1

 

14g00: Kiểm tra, giám sát Chi bộ TTNN

BTVĐU: Ô. Toàn. TP: Các thành viên đoàn

Tại: VP. Trung tâm Ngoại ngữ

 

Thứ Năm

26/11/2020

8g00: Dự hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện 8 Chương trình nghiên cứu lĩnh vực Thủy sản - ODA

CTHĐT-BGH: Ô Phương, Ô Tính

TP: BQLDA.ODA, thành viên 8 CTNC, thư mời

Tại: Hội trường 1, Lầu 5

8g00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo và KĐCLGD ĐH, CĐSP giai đoạn 2011-2020

BGH: Bà Hiền. TP: TTQLCL

Tại: Trường ĐH. Văn Lang, 69/68 Đặng Thùy Trâm

8g00: Hội nghị tham vấn về “Dự thảo Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức)

BGH: Ô. Toàn.  Tại: Vinpearl Cần Thơ Hotel

10g00: Tiếp Tham tán khoa học - Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội

BGH: Ô. Toàn. TP: PHTQT, PQLKH, PĐT, KCN, KCNTT&TT và theo thư mời

Tại: Phòng họp 1

7g30: Họp Hội đồng xét nâng lương của Khoa

Tại: Phòng họp 1

TP: Theo Quyết định.

7g30: HĐ chấm thi cuộc thi nuôi tinh thể năm2020

Tại: Phòng Chuyên đề

TP: Theo Quyết định.

9g00: Tiếp công ty Mỹ Lan về chương trình thực tập CO-OP cho SV tại công ty.

Tại: Phòng họp 1

TP: Cô Huê, Thầy Phong, lãnh đạo các BM phụ trách đào tạo, TLGV.

13g30: Hội nghị Liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh NH 2020-2021

BGH: Ô. Toàn. TP: Theo thư mời

Tại: Hội trường BGH

15g30: Thanh tra tài chính nội bộ

TP: theo quyết định, Cô Nhung, cô Chi

Tại: Phòng Họp 1

 

Thứ Sáu

27/11/2020

7g30: Kiểm tra, giám sát Đảng bộ Khoa CN

CTHĐT-BTĐU: Ô. Phương. TP: Thành viên đoàn

Tại: VP. Khoa Công nghệ

7g30: Thẩm định giá Nâng cấp các chức năng trên hệ thống tích hợp

BGH: Ô. Tính. TP: TTCNPM, TTTT&QTM, PĐT, Tổ thẩm định giá phần mềm, TTLKĐT, PCTSV, PTC, PCTSV, KSĐH, TCKH

Tại: Phòng họp 2

9g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến về bổ nhiệm lại Hiệu trưởng

TP: Theo thông báo

Tại: Hội trường Rùa

9g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến về bổ nhiệm lại Hiệu trưởng

TP: Theo thông báo

Tại: Hội trường Rùa

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính. TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

13g30: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT

Tại: Phòng khách 1

14g30: Hội nghị Đảng ủy Trường về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT

Tại: Hội trường BGH

15g30: Họp Hội đồng Trường về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT

Tại: Hội trường BGH

14g30: Hội nghị Đảng ủy Trường về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT

Tại: Hội trường BGH

15g30: Họp Hội đồng Trường về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ĐHCT

Tại: Hội trường BGH

15g30: Nghiệm thu đề tài cấp Trường - CNĐT: Nguyễn Văn Đạt

TP: theo quyết định

Tại: Phòng Chuyên đề

Thứ Bảy

28/11/2020

7g30: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Sư phạm

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, HĐT, PĐT, KSĐH, PQLKH, PQTTB, PHTQT, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Hội trường KSP

8g00: Lễ trao bằng TN ĐH hệ VLVH và Từ xa

BGH: Ô. Toàn. TP: TTLKĐT, theo thư mời

Tại: Hội trường Rùa

 

14g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ Khoa Dự bị Dân tộc

BGH: Bà Hiền. TP: CĐ, PTCCB, PĐT, PQTTB

Tại: Phòng họp KDBDT

14g30: Tiếp Sở NN&PTNT Cà Mau về NCKH

BGH: Ô. Toàn. TP: PQLKH, theo thư mời

Tại: Phòng họp 2

15g00: Dự Hội nghị VC-NLĐ BM.GDTC

BGH: Ô. Tính. TP: CĐ, HĐT, PĐT, PQTTB, PTCCB, PTC, PKHTH

Tại: Phòng họp BM.GDTC

 

Chủ Nhật

29/11/2020

8g00: Dự khai mạc Hội thảo chuyên đề “Kỹ năng công nghệ số 2020” (Quỹ Dariu hỗ trợ)

BGH: Ô. Tính. TP: KSP, theo thư mời

Tại: Hội trường Rùa

 

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

724606
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1371
4320
21287
724606

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn