LƯU Ý CHO NGHIÊN CỨU SINH SAU KHI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

I. Thứ tự đóng quyển luận án sau khi bảo vệ cấp trường

 1. Trang xác nhận của hội đồng (căn cứ theo Biên bản và Nghị quyết nếu yêu cầu thành viên nào ký thì bản xác nhận sẽ đưa thành viên đó ký, mẫu có tại website Khoa Sau đại học).
 2. Lời cảm tạ.
 3. Tóm tắt tiếng Anh.
 4. Tóm tắt tiếng Việt.
 5. Lời cam đoan về luận án có chữ ký của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn.
 6. Mục lục.
 7. Danh sách bảng.
 8. Danh sách hình
 9. Danh mục từ viết tắt.
 10. Toàn văn luận án và các phụ lục.
 11. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường (bản sao có dấu đỏ).
 12. Danh sách các thành viên tham gia hội đồng chấm bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường (danh sách có chữ ký, bản sao có dấu đỏ).
 13. Biên bản (bản sao có dấu đỏ).
 14. Nghị quyết (bản sao có dấu đỏ).
 15. Nhận xét của 07 thành viên hội đồng (bản sao).
 16. Tóm tắt nhận xét tóm tắt (bản sao).
 17. Bản giải trình chỉnh sửa đã được ký theo biên bản và nghị quyết (bản gốc).

II. Số lượng đóng quyển

1. Luận án: 04 quyển

 • Khoa Sau đại học: 02 quyển (01 gửi Thư viện quốc gia, 01 lưu tại Khoa).
 • Trung tâm học liệu: 01 quyển.
 • Đơn vị đào tạo: 01 quyển.

2. Đĩa CD: 03 đĩa

 • Khoa Sau đại học: 02 CD (01 gửi Thư viện quốc gia, 01 lưu tại Khoa).
 • Trung tâm học liệu: 01 CD.

3. Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh: 02 bộ

 • Khoa Sau đại học: 02 bộ (01 gửi Thư viện quốc gia, 01 lưu tại Khoa).

Tải file hướng dẫn tại đây

Thông báo

Số lượt truy cập

724926
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
10
4640
21607
724926

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn