- Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 27/8/2022.

- Địa điểm: phòng Chuyên đề Toán và phòng 210

Thông tin đề tài:

TT Mã số HV Họ và tên Tên đề tài CB hướng dẫn DC hướng dẫn
1 M0820006 Nguyễn Tuấn Kha Đóng góp một vòng vào biên độ rãeb→eaγ và moment từ dị thường lepton mang điện PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong Trường Đại học Cần Thơ
2 M0820002 Nguyễn Thị Định Góc trộn mới trong mô hình đối xứng trái-phải PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong Trường Đại học Cần Thơ;TS. Đặng Trung Sĩ – Trường THPT Châu Văn Liêm
3 M0820012 Huỳnh Thanh Tâm Khối lượng Fermion và boson hissg  trong mô hình đối xứng trái – phải PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong Trường Đại học Cần Thơ;TS. Đặng Trung Sĩ – Trường THPT Châu Văn Liêm
4 M0820010 Lê Ngọc Quyên Quá trình rã eb →eaγ trong mô hình 331β thêm đơn tuyến Higgs PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong  Trường Đại học Cần Thơ;TS. Lê Thọ Huệ – Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam 
5 M0820028 Trần Thị Kim Tuyến Momen từ dị thường lepton mang điện trong mô hình A4 với cơ chế Inverse Seesaw TS. Lê Thọ Huệ Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong – Trường Đại học Cần Thơ
6 M0820024 Trương Hoàng Ngọc Ngân Quá trình rã Boson higgs h→vvγ trong mô hình Zee TS. Nguyễn Thị Kim Ngân Trường Đại học Cần Thơ;TS. Phan Hồng Khiêm – Trường Đại học Duy Tân
7 M0820030 Dương Lâm Nhã Ý Quá trình phân rã Boson higgs h→e+e- γ  trong mô hình  ZEE TS. Nguyễn Thị Kim Ngân Trường Đại học Cần Thơ;TS. Phan Hồng Khiêm – Trường Đại học Duy Tân
8 M0818018 Lâm Triều Phú Quá trình rã  Z à ei ej vi phạm số lepton trong mô hình 3-3-1 với cơ chế inverse seesaw TS. Lê Thọ Huệ Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
9 M0820005 Võ Thu Hương Tối ưu các kỹ thuật dịch chuyển để xác định tốc độ truyền sóng điện từ trong các lớp đất đá tầng nông sử dụng dữ liệu rađa xuyên đất ở Thành phố Cần Thơ PGS.TS. Dương Hiếu Đẩu Trường Đại học Cần Thơ 
10 M0820007 Huỳnh Thanh Liêm Sử dụng phương pháp Gradient chuẩn hóa toàn phần để nghiên cứu cấu trúc sâu dựa trên tài liệu trọng lực vùng Tây Nam Bộ. PGS.TS. Dương Hiếu Đẩu Trường Đại học Cần Thơ
11 M0820009 Cao Thị Yến Phương Phân tích các nguồn dị thường từ liền kề ở vùng Tây Nam Bộ sử dụng biến đổi wavelet 2D với tham số định chuẩn tỉ lệ. PGS.TS. Dương Hiếu Đẩu Trường Đại học Cần Thơ
12 M0820019 Nguyễn Thị Bích Doanh Nghiên cứu cấu trúc vật liệu hexa silicence ribbon dưới ảnh hưởng kích thước và điều kiện biên  TS. Huỳnh Anh Huy Trường Đại học Cần Thơ
13 M0820020 Trang Như Hải Nghiên cứu cấu trúc vật liệu penta silicence ribbon dưới ảnh hưởng kích thước và điều kiện biên TS. Trịnh Thị Ngọc Gia Trường Đại học Cần Thơ
14 M0820008 Trương Võ Minh Nguyệt Nghiên cứu hiện tượng hấp thụ phân tử hữu cơ trên bề mặt PdSe2 đơn lớp dạng ngũ giác PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên Trường Đại học Cần Thơ
15 M0820027 Lê Thị Cẩm Tú Nghiên cứu tính chất cơ và điện tử của ống nano penta PdSe2 PGS.TS Nguyễn Thành Tiên Trường Đại học Cần Thơ
16 M0820004 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Tính chất quang điện tử của các chấm lượng tử penta-graphene PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Số lượt truy cập

1791653
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
80
5046
8129
1791653

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn