- Ngày báo cáo: 7 giờ 30 Thứ ba, 30/11/2021
- Hình thức báo cáo: trực tuyến, Link tham gia họp: Cập nhật sau
- Học viên báo cáo theo thứ tự danh sách:

STT

MSHV

Họ tên học viên

Tên GVHD

Tên đề tài

1

 

 

M0819001

Huỳnh Thị Mai Anh

PGS.TS Nguyễn Thanh Phong

TS. Đặng Trung Sĩ

Khối lượng và ma trận trộn lepton trong mô hình đối xứng A4 modular với cơ chế seesaw.

2

 

 

 

M0819007

Phạm Thị Bích

TS. Lê Thọ Huệ

Quá trình phân rã ei ->ej ek el vi phạm số lepton thế hệ trong mô hình 3-3-1 với cơ chế inverse seesaw.

3

M0819008

Vũ Kiều Lê

TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

Quá trình rã H->Zγ trong mô hình đối xứng trái – phải

4

M0819014

Ngô Minh Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong

TS. Trương Trọng Thúc

Khối lượng ma trận trộn lepton trong mô hình đối xứng A4 modular với cơ chế inverse seesaw.

5

M0818006

Lâm Hoàng Thiện

PGS.Ts. Nguyễn Thanh Phong

TS. Đặng Trung Sĩ

Khối lượng các boson chuẩn trong mô hình 3-3-1-1 với lepton mới mang điện

Thông báo

Số lượt truy cập

1111207
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
112
932
13623
1111207

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn