- Xem thông báo chi tiết

Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các học viên cao học việc nộp quyển luận văn thạc sĩ cho Trung tâm Học liệu để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp như sau:

1. Về hình thức trình bày: thực hiện đúng theo hướng dẫn viết và trình bày luận văn thạc sĩ mà Trường đã ban hành theo Quyết định số 1799/QĐ-ĐHCT ngày 18 tháng 6 năm 2021.

2. Trang chấp thuận của hội đồng và bản giải trình chỉnh sửa luận văn có mẫu tùy thuộc vào Biên bản và Quyết nghị của hội đồng:

    - Nếu Biên bản và Quyết nghị của hội đồng ủy quyền cho Chủ tích hội đồng và Thư ký xem lại thì thực hiện theo Mẫu 1, xem Mẫu 1

    - Nếu Biên bản và Quyết nghị của hội đồng ủy quyền cho thành viên khác ngoài Chủ tịch hội đồng và Thư ký xem lại thì thực hiện theo Mẫu 2, xem Mẫu 2

    - Nếu Biên bản và Quyết nghị của hội đồng không ghi gì thì thực hiên theo Mẫu 3, xem Mẫu 3

Thông báo

Số lượt truy cập

1067225
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
295
2453
6797
1067225

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn