1. Chuyên ngành: Xác suất và thống kê toán học. Mã ngành: 8460106
  2. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 26/9/2021
  3. Địa điểm: Phòng Chuyên đề - Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
  4. Thành phần tham dự: Thành viên hội đồng, cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, các học viên bảo vệ và các cá nhân có quan tâm.
  5. Cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến: Học viên mở Camera và đeo tai nghe trong suốt quá trình bảo vệ.
  6. Phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến trước buổi bảo vệ: https://meet.google.com/hpm-hvfp-uqg

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Tên đề tài

GVHD

1

M1819004

Trần Ngọc Nhã Hân

Xây dựng mô hình dự báo cho chuỗi thời gian dựa trên những cải tiến trong xây dựng mối quan hệ mờ

PGS.TS. Võ Văn Tài

2

M1819009

Huỳnh Minh Nhựt

 Quá trình Poisson và độ đo Poisson

TS. Dương Tôn Đảm

3

M1819010

Lê Hoàng Phúc

Bất đẳng thức tập trung và ứng dụng

TS. Lâm Hoàng Chương

4

M1819013

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Tối ưu sai số Bayes trong phân loại hai tổng thể và ứng dụng

PGS.TS. Võ Văn Tài

5

M1819014

Từ Ngọc Thảo

Mờ hóa chuỗi thời gian từ thuật toán phân tích chùm và ứng dụng

PGS.TS. Võ Văn Tài

6

M1819015

Thái Minh Trọng

Phân loại dữ liệu ảnh

PGS.TS. Võ Văn Tài

Thông báo

Số lượt truy cập

1011121
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1309
6993
35376
1011121

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn