TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 171/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, Ngày 23 Tháng 11  Năm 2020

 

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN KHOA

I. Thời gian: 14h30 giờ ngày 23/11/2020 

II. Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa và Lãnh đạo bộ môn

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Bửu Huê

Thư ký: Lê Hồng Cẩm

III. Nội dung

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 26/10/2020-22/11/2020

1. Đào tạo và CTSV

 • Tổ chức Lễ phát bằng TN năm học 2019-2020 (14/11/2020).
 • Xếp thời khóa biểu và gởi dữ liệu học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho Phòng Đào tạo.
 • Tổng hợp đăng ký biên soạn giáo trình, Tài liệu học tập và giới thiệu tài liệu học tập năm 2021. Hạn cuối đăng ký: 20/11/2020.
 • Các BM tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho SV K46 (Lưu Biên bản).

2. Tổ chức

 • Đã gửi về Trường kế hoạch tuyển dụng VC-NLĐ năm 2021: BM Sinh: 1 Kỹ thuật viên; BM Hóa: 1 CBGD.
 • Họp giữa Lãnh đạo Khoa với cán bộ của các Bộ môn. Đã gởi các biên bản họp về BM.
 • Hoàn thiện báo cáo cho Hội nghị CCVC năm 2020. Hạn cuối nhận góp ý cho báo cáo: 23/11.
 • Thông báo gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2021.
 • Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên đợt 2 năm 2020.
 • Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam lúc 15g30 ngày 20/11/2020.
 • Cử cán bộ hướng dẫn tập sự CB mới tuyển dụng.
 • Lập kế hoạch công tác năm 2021.

3. Sau đại học

 • Nhận hồ sơ và tổ chức Hội đồng BVLV tháng 10.
 • Thông báo hiệu chỉnh đề cương chi tiết HP cho các CTĐT Cao học. Hạn cuối: 30/10/2020.
 • Thông báo về việc triển khai giảng dạy học phần Triết học sau đại học (ML605, ML606) theo hình thức trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021 dành cho học viên cao học khóa 2020-2022 đợt 2.

4. Thiết bị và tài chính

 • Trường chi trả tiền giảng dạy đợt 3.
 • Tổng hợp kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2021. Hạn cuối: 20/11/2020
 • Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2021.
 • Đăng ký giảm trừ gia cảnh và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. Hạn cuối: 30/11/2020.

5. NCKH và HTQT

 • Xây dựng thuyết minh đề tài cấp cơ sở của CB năm 2020. Nộp hồ sơ đến 26/11/2020.
 • Thông báo đăng ký đề tài NCKH của SV năm 2021.
 • Tổng hợp đề nghị gửi thiệp chúc xuân đối tác quốc tế.
 • Tổ chức Hội nghị Xác suất – Thống kê toàn quốc lần thứ VI ngày 5/11/2020.

6. Đảng và Đoàn thể

 • Tham gia đi bộ thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20.11.2020.
 • Khám sức khỏe định kỳ năm 2020.

B. KẾ HOẠCH TỪ 23/11/2020-20/12/2020

1. Đào tạo và CTSV

 • Thông báo Đăng ký xuất bản các xuất bản phẩm năm 2021. Hạn cuối: đến hết ngày 30/11/2020
 • Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra năm 2020 lúc 8h ngày 24/11/2020. (Thầy Quý, Cô Chi).
 • Khảo sát trực tuyến SV về hoạt động giảng dạy HK1.
 • Thi các học phần chung-chấm thi-bảo vệ luận văn.
 • Hỗ trợ đăng ký học phần HK2 năm học 2020-2021.
 • Đánh giá điểm rèn luyện SV HK1 năm học 2020-2021.
 • Xét tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2021.
 • Khảo sát trực tuyến sinh viên năm cuối về CTĐT (đợt 1/2021)

2. Tổ chức

 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC-NLĐ năm 2021.
 • Tổ chức Hội nghị CCVC năm 2020 (30/11/2020).
 • Triển khai kê khai tài sản – thu nhập năm 2020.
 • Họp Hội đồng xét nâng bậc lương lần 2 năm 2020 lúc 7h30 ngày 26/11/2020.
 • Bổ sung lý lịch CCVC-NLĐ hằng năm.
 • Thông báo VC đi học báo cáo 06 tháng cuối năm.

3. Sau đại học

 • Tổ chức Hội đồng BVLV tháng 10.
 • Kê khai khối lượng công tác Sau đại học.
 • Khảo sát trực tuyến HV về hoạt động giảng dạy HK1.
 • Phân công giảng dạy học kỳ 2 (20-21).
 • Nộp danh sách hoàn thành ngoại ngữ đầu ra Thạc sĩ.

4. Thiết bị và tài chính

 • Tiếp tục thu 1% kinh phí đề tài các cấp.
 • Thông báo đăng ký mã số thuế và giảm trừ gia cảnh lần 2. Hạn cuối: 30/11/2020.
 • Trường kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị đợt 2. Theo dõi nhắc nhở vận hành hệ thống chữa cháy định kì của Khoa.

5. NCKH và HTQT

 • Tổng hợp thuyết minh đề tài cấp cơ sở của CB năm 202 Nộp hồ sơ đến 26/11/2020.
 • Tổng hợp đăng ký đề tài NCKH của SV năm 2021.
 • Tổ chức Hội nghị KHTN (05/12/2020).
 • Tổng kết công tác báo cáo seminar năm 2020.
 • Thông báo đăng ký kế hoạch thực hiện báo cáo seminar 6 tháng đầu năm 2021

6. Đảng và Đoàn thể

 • Thi hát quốc ca Bắt đầu lúc 18 giờ 30 ngày 26/11/2020.
 • Đảng ủy Trường tổ chức kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ trong Trường trong đó có đảng bộ KHTN.

Một số lưu ý:

- Bộ đã ra QĐ trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường ĐHCT (QĐ số 3765/QĐ-BGDĐT). Trường ĐHCT được phân loại đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2020-2022. BGH lưu ý các đơn vị vấn đề tài chính khi phối hợp với các Hiệp hội để tổ chức các các Hội nghị, Hội thảo khoa học toàn quốc.

- Thực hiện công văn số 2736/ĐHCT-ĐT của Trường về Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học trình độ đại học theo mẫu mới (Khoa đánh giá, điều chỉnh, xét duyệt và công bố website).

- Hoàn thành đề cương chi tiết HP Cao học: cập nhật website và gởi bản in cho Trường.

- Thực hiện việc lấy ý kiến học viên, sinh viên về công tác giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021 theo kế hoạch chung của Trường: lãnh đạo BM nhắc nhở PTCN, CVHT nhắc HV, SV thực hiện.

- Chuẩn bị hội nghị CCVC-NLĐ Khoa (13g30 ngày 30/11): góp ý cho Bản báo cáo; tổ chức thanh tra tài chính Khoa; BM thông tin cho CB tham dự đầy đủ; VPK cho tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên Khoa.

- Chuẩn bị Hội nghị KHTN của Khoa:

 • Thời gian: 8g00 ngày 05/12 (1 buổi sáng)
 • Địa điểm tổ chức: Tầng 4, TTHL
 • Đã chốt chương trình hội nghị (phiên toàn thể và 4 tiểu ban)
 • Thư mời sẽ được gởi đi trong tuần này: cần chốt danh sách (đại biểu, GV và HV, SV). BM thông tin cho CB và HV, SV tham dự.
 • Sáng ngày 30/11: hội ý các trưởng tiểu ban.

- Họp hội đồng xét nâng lương thường xuyên và trước hạn: trợ lý tổ chức sẽ gởi hồ sơ cho Hội đồng xem trước (chậm nhất là sáng thứ tư ngày 25/11).

- Chốt lịch thi chung của các học phần chung gởi Trường.

- VP BM Vật lý đã hoàn thành sửa chữa. Các BM có thể tham khảo để sửa chữa trong BM.

- BM Vật lý xem xét phương án đề nghị sử dụng PTN của Khoa Công nghệ phục vụ giảng dạy một học phần thực hành của chương trình Vật lý Kỹ thuật trong HK I sắp tới.

- Khoa sẽ làm công văn đề xuất với Trường v/v phòng máy tính phục vụ giảng dạy thực hành quá tải (phục vụ cả Đại học và Cao học) để xin thêm phòng máy tính. Anh Lý sẽ cung cấp số liệu lịch đăng ký giảng dạy.

- Đánh giá CTĐT CN Hóa học theo AUN-QA: 04 CTĐT trong đó có CTĐT Hóa học được AUN-QA bố trí lịch đánh giá trong năm 2022.

- BGH yêu cầu Khoa Sau Đại học và Phòng Đào tạo rà soát các CTĐT thuộc diện phải đánh giá, kiểm định theo quy định để Trường xây dựng kế hoạch đánh giá trình Hội đồng Trường (Khoa có 02 CTĐT thuộc diện này là CN Hóa Dược và CN Vật lý kỹ thuật).

- Sáng thứ năm (9g00 ngày 26/11): Khoa tiếp công ty Mỹ Lan.

- Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ GDĐT đang đề nghị Trường tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2021 (Báo Tuổi Trẻ đề xuất ngày 13/12/20). Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể khi có lịch chính xác.

- BM xem xét kế hoạch tổ chức các chuyến viếng thăm các công ty; xuống trường THPT để tư vấn tuyển sinh; tổ chức các talk show tư vấn nghề nghiệp, tư vấn học tập nâng cao trình độ.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h40 giờ cùng ngày./.

               Thư ký                                                                                                     Chủ tọa

 

 

 

         Lê Hồng Cẩm                                                                                            Bùi Thị Bửu Huê

 

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

724421
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1186
4135
21102
724421

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn