TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 120/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, Ngày 29 Tháng 09  Năm 2020

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN KHOA

I. Thời gian: 14 giờ ngày 28/9/2020 

II. Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa và Lãnh đạo bộ môn

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Bửu Huê

Thư ký: Lê Hồng Cẩm

III. Nội dung

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 01/9/2020-21/9/2020

1. Đào tạo và CTSV

 • Hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần học kỳ 1 (20-21)
 • Kiểm tra tổng hợp minh chứng đánh giá AUN CTĐT Hóa học.
 • Tổng hợp điểm M, xét tương đương học phần.
 • Tổng hợp file scan và đưa file đề cương chi tiết học phần lên hệ thống.
 • Upload file khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019 lên hệ thống.
 • Tổng hợp điểm I học kỳ hè (2019-2020).
 • Hết hạn nhập điểm học kỳ hè (2019-2020) ngày 13/09/2020 và nộp bảng điểm học kỳ hè qua P.ĐT.
 • Nhận bảng tổng hợp điều chỉnh CTĐT và biên bản.

2. Sau đại học

 • Nhận bảng điểm, bài thi học kỳ 2 (19-20).
 • Nhận chứng chỉ ngoại ngữ của học viên.
 • Đề nghị Hội đồng xét duyệt đề cương các ngành K.26 và nhận 05 quyển đề cương/học viên (6 ngành).
 • Nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn đợt tháng 10.
 • Làm đề nghị xét tốt nghiệp cho học viên K25 (bảo vệ đợt tháng 8).
 • Liên hệ mời giảng K26.

3. Tổ chức

 • Hoàn thiện hồ sơ xét kéo dài thời gian làm việc cho Cô Tôn Nữ Liên Hương.
 • Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Võ Đức Tài (BM Sinh học).
 • Tổng hợp báo cáo cho Hội nghị CCVC Khoa.
 • Ban sát hạch phỏng vấn tuyển dụng CBGD thuộc Bộ môn Hóa học (3 chỉ tiêu có 11 ứng viên).
 • Cử CB đi Hà Nội: bảo vệ chức danh PGS (Thầy Nguyễn Trọng Tuân); bảo vệ luận án Tiến sĩ (Cô Nguyễn Thị Kim Chi); Dự báo cáo luận án Tiến sĩ của học viên (Thầy Nguyễn Thanh Phong).
 • Nhận QĐ thu nhận CB hoàn thành công tác biệt phái (Thầy Lê Thanh Tùng).

4. Thiết bị và tài chính

 • Thu 1% kinh phí đề tài các cấp.
 • Thanh toán tiền coi thi HK hè, tiền mời giảng HK hè.
 • Nhận và lưu trữ bài thi của cán bộ HKI, II, III năm 2020.
 • Hoàn chỉnh cập nhật thông tin các bài báo sang trang tiếng Anh của Khoa.
 • Rà soát cập nhật thông tin trang tiếng Việt của Khoa.
 • Hoàn thành việc kéo dây mạng ở các phòng học, thầy cô có thể sử dụng internet để giảng dạy tại các phòng học thuộc Khoa.
 • Xử lý hệ thống đường nước xả bị nghẹt tại các phòng thực hành sinh học.
 • Đơn vị thi công đã khảo sát cải tạo không gian làm việc ở BM Vật lý (bàn làm việc thay mặt gỗ, sơn mới và gắn kiếng trên mặt bàn tạo không gian riêng cho từng thầy cô,...).

5. Đoàn thể

 • CĐ Trường phát tiền khen thưởng cho con của CB Khoa có thành tích cao năm học 2019-2020.
 • ĐTN tổ chức phát lồng đèn trung thu cho các em nhỏ tại Cù Lao Dung.

B. KẾ HOẠCH TỪ 28/9/2020-31/10/2020

1. Đào tạo và CTSV

 • Hoàn thiện các minh chứng và báo cáo kiểm định CTĐT Cử nhân Hóa học theo chuẩn AUN- QA.
 • Xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kì đầu cho SV K46.
 • Tham dự hội nghị tập huấn công tác đảm bảo chất lượng lần 2.
 • Thông báo đăng ký viết giáo trình, tài liệu học tập và giới thiệu giáo trình năm 2021.

2. Tổ chức

 • Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận công tác cho CB mới tuyển dụng.
 • Lập kế hoạch công tác của Khoa năm 2021 dựa trên kế hoạch Trường.
 • Bổ sung minh chứng cho khen thưởng cấp cao. Hạn cuối: 5/10/2020.
 • Hoàn thiện báo cáo cho Hội nghị CCVC năm 2020.

3. Sau đại học

 • Nhận hồ sơ và tổ chức Hội đồng BVLV tháng 10.

4. Thiết bị và tài chính

 • Tiếp tục thu 1% kinh phí đề tài các cấp.
 • Rà soát việc mua sắm, sửa chữa sử dụng kinh phí thường xuyên 2020.
 • Sơ kết KPTX quý 3.
 • Báo cáo cơ quan an toàn về ANTT.
 • Lập dự toán KPTX, kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2021 theo kế hoạch của Trường.
 • Thông báo đăng ký mã số thuế và giảm trừ gia cảnh lần 2 theo thông báo Trường.
 • Chuẩn bị cho việc kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị đợt 2.

5. NCKH và HTQT

 • Cập nhật các công bố khoa học lên website Khoa.

6. Đảng và Đoàn thể

 • CĐ kết hợp với ĐTN tổ chức Trung thu cho các cháu. Dự kiến: 3/10/2020.
 • Lên kế hoạch cho hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Phụ nữ VN 20/10 kết hợp với ngày nhà giáo việt nam và Hội nghị CCVC.
 • ĐTN tổ chức trung thu cho các bé trường Tiểu học Ba Láng.

Một số công tác quan trọng khác:

 1. Đào tạo đại học
 • Lãnh đạo BM rà soát các đề cương chi tiết HP và chỉnh sửa, bổ sung theo quy định (hiện đã được upload trên website Trường, Khoa).
 • Lưu giữ biên bản điều chỉnh CTĐT K45 có nêu ý kiến các BLQ.
 • Thực hiện đánh giá CĐR của 50% các học phần của HK I năm học 2020-2021 theo kế hoạch.
 • Tổ chức giảng dạy các học phần chung: các tổ HP thống nhất nội dung giảng dạy và tổ chức thi chung: BM Toán đã tiến hành họp 4 tổ học phần. BM Lý đã tổ chức họp. => Các Bộ môn còn lại vui lòng thực hiện, ghi lại biên bản cuộc họp và gửi lên VP Khoa để nắm thông tin.
 • Khoa đã lắp đặt camera và micro phục vụ giảng dạy, hội thảo trực tuyến tại phòng Chuyên đề khoa. Trường khuyến khích mời thầy cô đang học ở nước ngoài tham gia giảng dạy online. BM Hóa sẽ thử nghiệm giảng dạy trực tuyến 1 môn do thầy Trần Quan Đệ thực hiện.
 • Tổ chức buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy online cho CB trong BM.  
 • Khuyến khích CB đang học ở nước ngoài tham gia giảng dạy trực tuyến hoặc các hội thảo trực tuyến.
 • Đề nghị Trường v/v xây dựng đề án mở ngành Dược học trình độ đại học và định hướng mở các ngành khoa học sức khỏe. Xem lại kế hoạch của Hội đồng trường để đề xuất thời gian thực hiện.
 • Tiếp tục công tác chuẩn bị cho đánh giá CTĐT CN Hóa học theo AUN-QA theo kế hoạch.
 1. Công tác sinh viên
 • Khảo sát tình hình việc làm của SV sau một năm TN: bắt đầu từ năm 2021, CVHT phục trách việc thu thập thông tin. Trợ lý đào tạo phụ trách công tác báo cáo.
 • Tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho tân sinh viên K.46 do Khoa thực hiện (chính thức giảng dạy: 12/10/2020): dự kiến thực hiện từ 18/10 đến 31/10/2020: cấp Khoa và cấp bộ môn. Lưu ý lưu biên bản làm minh chứng. Sẽ sinh hoạt 2 cấp: Cấp Khoa và cấp Bộ môn.
 • Xét khen thưởng đầu năm học cho SV.
 1. Đào tạo SĐH
 • Bộ môn thông tin các trường hợp không còn mời giảng để Khoa gởi thông báo và thư cảm ơn.
 • Thiết kế các backdrop trang trí các hội đồng xét duyệt đề cương và HĐ bảo vệ LVTN.
 1. Cơ sở vật chất
 • Sửa chữa, bố trí lại các phòng làm việc của các BM.
 • Rà soát cơ sở vật chất phục vụ đánh giá CTĐT theo AUN-QA online. Chuẩn bị các video giới thiệu cơ sở vật chất của Khoa và Bộ môn.
 1. Tổ chức – cán bộ
 • Hoàn thành các báo cáo HN CCVC-NLĐ năm 2020 (dự kiến tổ chức: 30/11/2020). Tổng hợp và rà soát lại bài báo do CB thực hiện trong thời gian làm nghiên cứu sinh vẫn để trong báo cáo tổng kết của Khoa.
 • Tuyển dụng viên chức (BM Hóa học và Sinh học).
 1. Nghiên cứu khoa học
 • Chuẩn bị tổ chức HN KHTN (05/12/2020): Mỗi bộ môn vận động cán bộ chuẩn bị ít nhất 2 poster triển lãm tại hội nghị.
 • Chuẩn bị Hội nghị Xác suất thống kê toàn quốc.

Thảo luận:

BM Lý đề xuất bố trí một số bố trí thêm bàn làm việc cho học viên cao học tại phòng ở giữa Phòng 208 và 209.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h giờ cùng ngày./.

            Thư ký                                                                                                       Chủ tọa

 

 

 

       Lê Hồng Cẩm                                                                                          Bùi Thị Bửu Huê

 

Thông báo

Số lượt truy cập

724425
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1190
4139
21106
724425

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn