TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 88/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, Ngày 18   Tháng  8  Năm 2020

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN KHOA

I. Thời gian: 14h giờ ngày 17/8/2020 

II. Thành phần: Lãnh đạo Khoa

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Bửu Huê

Thư ký: Lê Hồng Cẩm

III. Nội dung

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 3/8/2020-16/8/2020

1. Đào tạo và CTSV

 • Sinh viên nhập và điều chỉnh KHHT.
 • Nhận thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021.

2. Sau đại học

 • Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển thạc sĩ năm 2020 đợt 1.

3. Tổ chức

 • Cán bộ tham dự Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025 lúc 15g00, thứ năm, ngày 13/8/2020 tại Hội trường Rùa.
 • Cập nhật bài báo chuẩn bị báo cáo năm học cho hội nghị VC-NLĐ Khoa. Hạn cuối: 16/8/2020.
 • Nhận hồ sơ tuyển dụng cán bộ đơn vị trả lương (BM Sinh học).
 • Nhận hồ sơ gia hạn cô Tuyết Mai đến 6/2021.
 • Nhận QĐ tiếp nhận công tác ông Trần Ngọc Tâm thuộc BM Toán.
 • Ký hợp đồng khoán việc 6 tháng cuối năm 2020.

4. Thiết bị và tài chính

 • Tổng hợp điều chỉnh kinh phí thường xuyên.
 • Nộp danh sách đề nghị trang bị bảo hộ lao động năm 2020.

5. Đoàn thể

 • Gửi danh sách xét học bổng "Tấm lòng vàng" năm 2020 (6 suất) và trợ cấp khó khăn đầu năm học 2020-2021 (2 suất).

B. KẾ HOẠCH TỪ 17/8/2020-30/8/2020

1. Đào tạo và CTSV

 • Kết thúc HK hè năm học 2019-2020.
 • Kiểm tra giúp thông tin tên đề tài luận văn của sinh viên. Hạn cuối: 25/8/2020.
 • Hoàn thiện các minh chứng và báo cáo kiểm định CTĐT Cử nhân Hóa học theo chuẩn AUN- QA.

2. Tổ chức

 • Tổ chức tuyển dụng cán bộ đơn vị trả lương (BM Sinh học).
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xem xét kéo dài thời gian làm việc đối với Giảng viên đợt “6 tháng đầu năm 2021” (Cô Liên Hương , BM Hóa).
 • Xem xét hồ sơ gia hạn cô Tuyết Mai.

3. Thiết bị và tài chính

 • Rà soát việc mua sắm, sửa chữa sử dụng kinh phí thường xuyên 2020.

Lưu ý:

 • Hoàn thiện đề cương chi tiết học phần: Tài liệu tham khảo phải có số chỉ dẫn cá biệt (cung cấp ebook cho TTHL in và cấp số chỉ dẫn cá biệt; cung cấp tài liệu cho VPK để photo tập trung nếu cần); biên soạn mục hướng dẫn SV tự học hợp lý: Thầy Ngô T. Phong theo dõi.
 • Thực hiện làm phiếu đánh giá HP theo kế hoạch. Hạn cuối nộp về Khoa (cô Thơ): 20/8/2020.

Lưu ý: BM lưu trữ 01 bộ hồ sơ hoàn thiện ở BM. Ngoài ra BM cần sắp xếp, lưu trữ tất cả các VB liên quan đến các mặt hoạt động của BM phục vụ công tác kiểm định sau này.  

 • Hoàn thiện Bảng tổng hợp điều chỉnh CTĐT: rà soát và bổ sung thêm vào căn cứ điều chỉnh là ý kiến của các bên liên quan như CBGD, SV, cựu SV, nhà tuyển dụng - đơn vị sử dụng lao động. Hạn cuối nộp về Khoa (cô Thơ): 20/8/2020.
 • BM có kế hoạch điều chỉnh hoạt động giảng dạy dựa trên phản hồi của người học thông qua kết quả đánh giá học phần của sinh viên.
 • Việc khảo sát tình hình việc làm của SV sau 01 năm TN: giao cho CVHT thực hiện từ học kỳ I năm học 2020-2021. Trợ lý giáo vụ phụ trách xử lý số liệu và viết báo cáo tổng hợp.
 • Có phương án dự phòng giảng dạy bằng hình thức trực tuyến cho HK I năm học 2020-2021 (bắt đầu 07/9/2020 và kết thúc giữa tháng 01/2021). Các BM tổ chức chia sẻ kinh nghiệm để giảng dạy trực tuyến hiệu quả (có thể mời báo cáo viên bên ngoài nếu cần thiết). Xem xét lắp đặt thí điểm các thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy trực tuyến tại phòng họp khoa.
 • BM xem xét mời các CB đang học tập ở nước ngoài tham gia giảng dạy các học phần trong CTĐT bằng hình thức trực tuyến.
 • Hoãn tổ chức HN KHTN: Thông báo cho nhà tài trợ, các báo cáo viên, khách tham dự.
 • Triển khai báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch công tác năm học 2020-2021. Các trợ lý tổng hợp báo cáo và gửi lãnh đạo Khoa và thứ 2 tuần sau 24/8/2020.
 • Trích thu quản lý phí đề tài NCKH theo quy định.
 • Xét chọn cấp học bổng cho SV do công ty VWR – THM tài trợ (thông qua cựu SV ngành CN Hóa học K29): Sinh viên BM Hóa: 20 triệu và các BM còn lại: 10 triệu.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h giờ cùng ngày./.

                                           Thư ký                                                                                                           Chủ tọa

 

 

                                     Lê Hồng Cẩm                                                                                            Bùi Thị Bửu Huê

 

Thông báo

Số lượt truy cập

724603
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1368
4317
21284
724603

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn