TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 63/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, Ngày 23 Tháng  6   Năm 2020

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN KHOA

I. Thời gian: 14h giờ ngày 22/6/2020 

II. Thành phần: Lãnh đạo Khoa

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Bửu Huê

Thư ký: Lê Hồng Cẩm

III. Nội dung

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 08/6/2020 - 21/6/2020

1. Đào tạo và CTSV

- Tổng hợp minh chứng báo cáo kiểm định CTĐT CN Hóa học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

-  Rà soát và cập nhật tất cả các đề cương chi tiết học phần.

- Tư vấn tuyển sinh thông qua Facebook của Khoa lúc 20h ngày 19/6/2020.

- Khảo sát sinh viên tốt nghiệp về CTĐT: tổ chức cuộc họp với Cố vấn học tập định kì sẽ trao đổi cách thực hiện công tác này tốt hơn.

2. Thiết bị và tài chính

- Chi trả tiền mời giảng.

- Điều chỉnh website theo báo cáo tình cập nhật website quý 2 của trường.

- Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy trong Khoa.

3. Tổ chức

- Nộp hồ sơ đánh giá, phân loại VC và xét TĐ-KT năm học 2019-2020 về Trường.

- Tổng hợp đăng ký thi thăng hạng giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2020 (5 CB).

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tổ chức và kiểm tra công tác thi kết thúc học phần.

- Thông báo v/v về việc bồi dưỡng ngoại ngữ năm 2020.

- Cử cán bộ đi học Tiến sĩ tại Đài Loan (Huỳnh Đức Quốc).

- Thông báo về việc gởi báo cáo kết quả học tập (Đặng Thị Tuyết Mai). Hạn cuối: 24/6/2020

4. NCKH và HTQT

- Thông báo danh mục báo cáo seminar của các đơn vị 6 tháng cuối năm.

- Lập kế hoạch chi tiết Hội nghị NCKH ĐBSCL.

B. KẾ HOẠCH TỪ 22/6/2020 – 5/7/2020

1. Đào tạo và CTSV

- Thi kết thúc HP HK II năm học 2019-2020 từ 29/6 đến 05/7/2020.

- Triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

- Đăng ký HK1 năm học 2020-2021.

- Tiếp tục tổng hợp minh chứng BC kiểm định CTĐT CN Hóa học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

- Tiếp tục khảo sát sinh viên tốt nghiệp về CTĐT.

- Lập kế hoạch tuần sinh hoạt “công dân sinh viên”.

 1. Thiết bị và tài chính

- Điều chỉnh website theo báo cáo tình cập nhật website quý 2 của trường.

- Thông báo đăng ký mã số thuế và giảm trừ gia cảnh (lần 1).

- Kiểm tra, sửa chữa thiết bị nhà học.

- Kế hoạch nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất: bộ môn bổ sung thêm so với kế hoạch năm 2019 gửi về email cô Thụy đến hết ngày thứ 5 25/6 để Khoa tổng hợp gửi Trường.

 1. 3. Tổ chức

- Thông báo cán bộ đi học báo cáo kết quả học tập 6 tháng đầu năm.

- Triển khai thủ tục kéo dài thời gian làm việc cho GS,PGS và giảng viên có trình độ TS đến tuổi nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2021.

- Thông báo kết quả xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Tổng hợp bản scan chứng nhận tham dự hội thảo, chứng chỉ các lớp bồi dưỡng chuyên môn của CB Bộ môn Hóa học. Hạn cuối: 25/6/2020.

- Bộ môn thực hiện xét TĐ-KT năm học 2019-2020. Hạn cuối gửi hồ sơ về Khoa: 28/6/2020.

Dự kiến Họp Hội đồng TĐ-KT Khoa: 29/6/2020.

 1. 4. Sau đại học

- Tổ chức Hội đồng BVLV: có thể linh động tổ chức cho kịp tiến độ theo yêu cầu của học viên.

- Đề nghị xét tốt nghiệp học viên BVLV tháng 6.

- Phân công giảng dạy học kỳ 1 (NH 2020-2021)

 1. 5. NCKH và QHTQ

- Thông báo danh mục báo cáo seminar của các đơn vị 6 tháng cuối năm.

- Lên kế hoạch Họp ban tổ chức Hội nghị NCKH ĐBSCL: rà soát các báo cáo mời (oral và báo cáo poster).

 1. Đảng và đoàn thể

- Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi và sinh hoạt ngày gia đình Việt nam: Lúc 9h Ngày 4/7/2020 tại Sảnh Khoa.

Ghi chú:

 • Tổ chức ngày Open Day tại Khoa: 6g30-14g00 ngày chủ nhật 28/6/2020:
 • VPK chuẩn bị các tờ rơi (in màu 500 tờ/CTĐT): BM gởi file. Hạn cuối hết ngày 24/6.
 • BM in poster giới thiệu thêm nếu cần (VPK in): BM gởi file. Hạn cuối hết ngày 24/6.
 • Các BM tổ chức các gian hàng, mở cửa PTN, cử người thuyết minh giới thiệu,…
 • ĐTN tổ chức cho SV đón, đưa HS tham quan,… (Lưu ý vấn đề vệ sinh).
 • Tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 19g00-20g30 ngày 23/6/2020.
 • Các công việc phục vụ công tác kiểm định Trường: Đây là kiểm định giữa kỳ để đánh giá những việc thực hiện những khuyến nghị cũng như những cam kết của Trường trong giai đoạn 5 năm 2018-2023.

Về CTĐT

 1. Cập nhật tất cả các đề cương chi tiết HP ĐH và SĐH: Lãnh đạo BM chỉ đạo thực hiện. Hạn cuối cập nhật Web: 27/6/2020. Gởi bản in có chữ ký cho VPK (Cô Hạnh).
 2. Đánh giá đạt chuẩn đầu ra của từng HP: BM triển khai cho GV thực hiện ngay trong học kỳ này theo mẫu của TTQLCL.
 3. Minh chứng: Trong biên bản điều chỉnh CTĐT cần có nội dung căn cứ ý kiến của các bên liên quan trong việc tăng/giảm/điều chỉnh tín chỉ, HP. Có thể xem lại Bảng tổng hợp điều chỉnh CTĐT để bổ sung. Về ý kiến các bên liên quan, có thể ghi nhận trong các lần lấy ý kiến định kỳ, hoặc trong các cuộc họp với Cựu SV, nhà tuyển dụng.
 4. Việc giữ mối liên hệ với các bên liên quan: BM rà soát là hoàn thành các biên bản về các cuộc gặp gỡ, hội thảo, … với các bên liên quan (nhà tuyển dụng, giảng viên, học viên - sinh viên và cựu học viên – cựu sinh viên).

Về hoạt động đào tạo

 1. Xây dựng công cụ đánh giá đạt chuẩn đầu ra của CTĐT đặc thù cho từng đơn vị đào tạo hoặc nhóm đơn vị đào tạo: chờ hướng dẫn của TTQLCL.
 2. Quản lý bài thi: Bắt đầu thực hiện từ HK II năm học 2019-2020. Lưu giữ tại Khoa.
 3. Cung cấp minh chứng cử CB, SV đi tập huấn đào tạo: Cô Cẩm rà soát và tập hợp minh chứng.
 4. Cung cấp các minh chứng cải tiến PPGD của CBGD và hỗ trợ phương pháp học tập, năng lực tự học cho SV (Biên bản Hội thảo, seminar...)..: Thư ký các bộ môn và Cô Thụy xem lại các biên bản cuộc họp để trích xuất lại các nội dung có liên quan. Có thể mình sẽ dựa vào các ý tương tự trong biên bản để lập các biên bản hoàn chỉnh. Cái này hiện nay BM Hóa cũng đang làm cho kiểm định AUN.
 5. Chỉ đạo khai thác dữ liệu điểm số lưu trữ, kiểm soát kết quả học tập của người học. Thầy Ngô Thanh Phong triển khai thực hiện.

Về Tiêu chuẩn 6: Người học

 1. Minh chứng hỗ trợ người học có việc làm phù hợp: Đơn vị minh chứng, ví dụ như Biên bản liến kết với doanh nghiệp, gởi SV thực tập cơ sở...: Các BM có những hoạt động gởi SV đi làm LVTN bên ngoài, hay thực tập thực tế,...
 2. Minh chứng về việc họp định kỳ với SV, ghi nhận ý kiến người học...: Cô Thơ tập hợp các Biên bản họp với SV.

Về Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác Quốc tế

 1. Đơn vị cung cấp minh chứng về các MOU, Biên bản ký kết về việc liên kết đào tạo với nước ngoài, Văn bản quy định miễn HP cho SV tập huấn nước ngoài...: Văn phòng Khoa cung cấp.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 giờ cùng ngày./.

                                           Thư ký                                                                                                           Chủ tọa

 

 

                                     Lê Hồng Cẩm                                                                                              Bùi Thị Bửu Huê

 

Thông báo

Số lượt truy cập

724393
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1158
4107
21074
724393

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn