TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 58/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, Ngày  11  Tháng  6   Năm 2020

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN KHOA

I. Thời gian: 9h15 giờ ngày 8/6/2020 

II. Thành phần: Lãnh đạo Khoa

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Bửu Huê

Thư ký: Lê Hồng Cẩm

III. Nội dung

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 1/6/2020-14/6/2020

1. Đào tạo và CTSV

- Công tác thường xuyên:  Phát bảng điểm và QĐ tốt nghiệp cho Sinh viên.

- Thông báo CB cập nhật thời gian tổ chức thi học kỳ 2 (2019-2020).

- Tổng hợp tên đề tài và cán bộ hướng dẫn luận văn năm học 2019-2020.

- Thông báo kế hoạch giảng dạy và ĐKHP HK3, năm học 2019-2020 và Văn bản xây dựng chương trình năm nhất K46.

- Tiếp tục tổng hợp minh chứng báo cáo kiểm định CTĐT CN Hóa học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

2. Thiết bị và tài chính

- Chi trả tiền mời giảng.

- Tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh lao động trong toàn khoa.

3. Tổ chức

- Thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét thi đua-khen thưởng năm học 2019-2020.

- Nhận Thông báo, Hướng dẫn thi thăng hạng giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2020.

- Gia hạn thời gian học TS đến 07/2021 (Nguyễn Như Phương).

- Xét nâng lương thường xuyên đợt 1 năm 2020.

- Cử CB đi làm việc theo chế độ biệt phái tại Viện nghiên cứu cao cấp về toán (Lê Thanh Tùng).

- Thu nhận cán bộ hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ (Nguyễn Thành Quí).

- Gia hạn học tập Tiến sĩ đến 31/12/2020 (Nguyễn Thị Kim Chi).

4. Sau đại học

- Đề nghị giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh (Yến, Sĩ, Quý). 

- Mời giảng SĐH Môn Giải tích phức Toán K26

- Ôn thi Thạc sĩ môn Cơ học lượng tử - Thầy Đẩu tại P105KH.

- Mời giảng SĐH môn Sinh thái học ứng dụng- Sinh Thái K26.

- Mời giảng SĐH  môn Giải tích số- Toán K26

- Đề nghị thành lập Hội đồng XDĐC HV Phạm Ngọc Ngân VLLT K25.

- Nộp KSĐH chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra cho 5 HV.

- Thông báo học viên về việc đóng học phí trễ hạn HK2 (2019-2020).

- Đề nghị danh sách cử CB ra đề, tổng hợp, phản biện, chấm thi tuyển sinh SĐH đợt 1.

5. Đoàn thể

- Thông báo thực hiện công tác nữ công 6 tháng cuối năm 2020. (Báo cáo và đăng ký 2 giỏi hạn cuối đến 10/6/2020).

- Báo cáo kết quả thực hiện Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

- Tổng kết phong trào thi đua các cuộc vận động do CĐ giáo dục và Công đoàn Trường triển khai giao đoạn 5 năm (2015-2020).

B. KẾ HOẠCH TỪ 15/6/2020 - 28/6/2020

1. Đào tạo và CTSV

- Tiếp tục tổng hợp minh chứng báo cáo kiểm định CTĐT CN Hóa học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

- Khảo sát trực tuyến học viên tốt nghiệp về CTĐT (đợt 2/2020).

- Đăng ký HK1 năm học 2020-2021

2. Thiết bị và tài chính

- Chi trả tiền mời giảng.

- Điều chỉnh website theo báo cáo tình cập nhật website quý 2 của trường.

- Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy trong Khoa trước nghỉ hè.

3. Tổ chức

- Nộp hồ sơ đánh giá, phân loại viên chức và xét thi đua-khen thưởng năm học 2019-2020 về Trường. Hạn cuối: 10/6/2020.

- Tổng hợp đăng ký thi thăng hạng giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2020. Hạn cuối: 12/6/2020.

- Tổng hợp bản scan chứng nhận tham dự hội thảo, chúng chỉ các lớp bồi dưỡng chuyên môn của CB Bộ môn Hóa học. Hạn cuối: 25/6/2020.

- Báo cáo 06 tháng cử SV đi học tập trong và ngoài nước.

- Triển khai thủ tục kéo dài thời gian làm việc cho GS,PGS và giảng viên có trình độ TS đến tuổi nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2021.

4. NCKH và QHTQ

- Thông báo danh mục báo cáo seminar của các đơn vị 6 tháng cuối năm.

Ghi chú:

  • Tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy HK II.
  • Chuẩn bị thi kết thúc học kỳ: công bố lịch thi; tổ chức kiểm tra công tác coi thi
  • Hoàn thành công tác đánh giá VC. Các BM tiến hành xét TĐ-KT theo kế hoạch.
  • Thảo luận việc CB đi học nước ngoài tham gia giảng dạy bằng phương pháp online.
  • Chuẩn bị HN NCKH ĐBSCL: gởi Thư ngỏ kêu gọi tài trợ, lên kế hoạch chi tiết HN, chuẩn bị địa điểm tổ chức,…

Tình hình thẩm định bài: Gửi thẩm định: 42 bài

Toán: 09 bài

·         Chuyển BT: 08

·         Không đạt: 01 

 

: 12 bài

·      Biên tập: 12

 

Sinh:  12 bài

·         Biên tập: 09

·         Gửi xin ý kiến TTB: 01

·         Không đạt: 02 

Hóa: 09 bài

·         Chuyển BT: 08

·         Không đạt: 01 

 

  • Chuẩn bị CSVC cho kiểm định CTĐT CN Hóa học theo AUN-QA.
  • Thành lập trang facebook của Khoa.
  • Tổng hợp ý kiến SV (theo kế hoạch định kỳ 6 tháng).
  • Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày./.

Thư ký                                                                                                           Chủ tọa

 

 

Lê Hồng Cẩm                                                                                      Bùi Thị Bửu Huê

 

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

713614
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1064
4524
10295
713614

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn