TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 27/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 11 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN KHOA

I. Thời gian: 14 giờ ngày 11/5/2020 tại phòng Họp 1

II. Thành phần: Lãnh đạo Khoa

III. Nội dung

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 4/5/2020-10/5/2020

1. Đào tạo và CTSV

- Phát QĐ tốt nghiệp cho sinh viên; Cập nhật thông tin sinh viên ra trường.

- Tổng hợp minh chứng báo cáo kiểm định CTĐT CN Hóa học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

2. Tổ chức

- CB đăng ký lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2020. Khoa có 1 CB (Cô Nguyễn Thị Kim Huê) tham gia. Khai giảng ngày 9/5/2020.

- Nộp Lý lịch cán bộ năm 2020 về phòng TCCB. Khoa còn 1 CB (Cô Nguyễn Thị Dơn) chưa nộp.

- Nhận Kế hoạch số 812/KH-ĐHCT ngày 29/4/2020 V/v Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Trường ĐHCT năm 2020. Trường đề nghị tất cả CB ký tên cam kết. Xin ý kiến P.TCCB về phương án triển khai phù hợp nhất.

- Đề nghị thay đổi nhân sự Phó trưởng Bộ môn Hóa học (Cô Lê Thị bạch thay thế thầy Trần Quang Đệ).

3. Đoàn thể

- Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khoa Khoa học Tự nhiên, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu ban chấp hành gồm:

Đ/c Ngô Thanh Phong - bí thư;

Đ/c Nguyễn Thành Tiên - phó BT;

Đ/c Võ Văn Tài - ủy viên;

Đ/c Lương Thị Kim Nga - ủy viên;

Đ/c Nguyễn Thị Hồng - ủy viên.

- Công đoaàn nhận thông báo v/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020.

B. KẾ HOẠCH TỪ 11/5/2020-24/5/2020

1. Đào tạo và CTSV

- Tổng hợp hồ sơ hỗ trợ CB đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2020 (thầy Nguyễn Trọng Tuân và thầy Nguyễn Thành Quí).

- Tiếp tục tổng hợp minh chứng báo cáo kiểm định CTĐT CN Hóa học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

- Điều chỉnh đăng ký học phần HK3 năm học 2019-2020.

- Xét học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2019-2020.

2. Đào tạo sau đại học

- Nhận hồ sơ BVLV thạc sĩ.

- Thực hiện công tác mời giảng sau đại học.

3. Thiết bị và tài chính

- Đề nghị bộ môn Hóa cho ý kiến về việc lắp lam che nắng.

4. Tổ chức

- Gia hạn học Tiến sĩ 1 năm từ 5/2020 đến tháng 5.2021 (Thầy Phạm Quốc Nhiên).

5. Đảng và Đoàn thể

- Tập huấn cán bộ Công đoàn do Công đoàn Trường tổ chức.

- Họp ban chấp hành công đoàn khoa mở rộng lúc 15 giờ 30 phút ngày 11/5/2020.

- CĐ vận động CBVC giữ gìn an toàn vệ sinh lao động. Cuối tháng sẽ tổ chức kiểm tra trong toàn Khoa.

Ghi chú:

 • BM nhắc nhở CB hoàn thành giảng dạy HKII theo kế hoạch điều chỉnh.
 • Tổng thời gian còn lại cho HKII là 11 tuần (bắt đầu từ 04/5/2020) bao gồm: 8 tuần giảng dạy tập trung (04/5/2020-28/6/2020), 3 tuần tổ chức thi và công bố kết quả học tập (29/6/2020-19/7/2020).
 • BM lưu ý:
 • Tổ chức tốt các HP thực hành-thực tập theo khung thời gian điều chỉnh.
 • Kế hoạch tổ chức HP Thực tập thực tế của SV.
 • Lên KH tổ chức các HĐ bảo vệ LVTN của HV và SV.
 • Việc điều chuyển NV vệ sinh sang làm NV PTN Hóa học và Sinh học. BM sẽ xem xét và phải hồi lại Khoa.
 • Rà soát các phòng học để lập đề nghị sửa chữa, bổ sung.
 • BM Hóa tập trung hoàn thành Báo cáo TĐG theo tiêu chuẩn AUN-QA (quan trọng: thu thập minh chứng).
 • BM Hóa tuyển viên chức. Có 1 hồ sơ đạt yêu cầu.
 • Về việc xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và KH KH&CN năm 2021 (đề xuất Khung Chương trình nhiệm vụ KH&CN năm 2021-2025 và Nhiệm vụ KH&CN dài hạn 2021-2025). Khai thác 2 lĩnh vực: Khoa học sức khỏeKhoa học Vật liệu. Hạn cuối nộp PQLKH: 29/5/2020.
 • Về tổ chức Hội nghị KHTN: ra Thông báo mới và lên kế hoạch chi tiết tổ chức dự kiến vào 30/8/2020.
 • Trường chỉ tiếp khách quốc tế khi có visa công vụ, không tiếp đối với visa du lịch do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.
 • Trường dự kiến tuyển sinh theo hình thức xét học bạ, cán bộ sẽ không tham gia công tác coi thi THPT.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày./.

Thư ký                                                                                                           Chủ tọa

 

 

Trần Lê Kim Thụy                                                                           Bùi Thị Bửu Huê

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

713658
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
31
4568
10339
713658

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn