TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 02/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày  06  tháng 01 năm 2020

 

BIÊN BẢN HỌP TOÀN KHOA

I. Thời gian và địa điểm: 15 giờ ngày 06/01/2020 tại phòng Chuyên đề Khoa

II. Thành phần:

            Toàn thể cán bộ - viên chức Khoa: 43/91 cán bộ tham dự

            Cô Bùi Thị Bửu Huê – Trưởng khoa, chủ tọa

III. Báo cáo công tác học kì I năm học 2019-2020

1. Đào tạo và CTSV

- Hoàn thành công tác giảng dạy HK 1 năm học 2019-2020.

- Tổ chức tốt việc thi chung các HP đại cương. Tổ kiểm tra đã gửi biên bản kiểm tra công tác tổ chức thi kết thúc học phần.

- Hoàn thành điều chỉnh CTĐT áp dụng khóa 45:

  • Chương trình điều chỉnh đã được gởi đến tất cả CB (có trên website Trường, Khoa). Hiện cần hoàn thành đề cương chi tiết học phần. Lưu ý có rất nhiều HP chung (HP đại cương và cơ sở) với KSP. BM lưu ý khi phân công CBGD.
  • Lưu ý chuẩn đầu ra về ngoại ngữ bắt đầu áp dụng cho K45 là B1.

- Năm 2019: Khoa có 01 đề tài NCKH của SV đạt Giải ba giải thưởng SV NCKH toàn quốc (do cô Nguyễn Thị Phi Oanh BM Sinh hướng dẫn).

- Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV một năm sau khi tốt nghiệp (2018):

Năm 2018 có 238 SV TN (tỉ lệ phản hồi 99%). Tỷ lệ SV TN có việc làm: 97,5 % (tính trên số SV phản hồi. Năm 2018: 92,08%), trong đó ngành Hóa học có tỷ lệ SVTN có việc làm cao nhất đạt 100%. Khu vực tư nhân chiếm tỉ trọng cao nhất trong số các khu vực làm việc của SV. Các BM cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong hoạt động giảng dạy (thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, gởi SV đi thực tập thực tế, làm LVTN,...).

TT

Tên ngành đào tạo

Tình hình việc làm

Khu vực làm việc

Đúng ngành đào tạo

Liên quan ngành đào tạo

Không liên quan

Tiếp tục học

Chưa có việc làm

có việc làm/SV phản hồi

có việc làm/ SVTN

Nhà nước

Tư nhân

Tự tạo

Có yếu tố nước ngoài

1

Toán

4%

33%

39%

17%

6,5%

93,5%

91,5%

11%

43%

2%

26%

2

Hóa

49%

22%

15%

14%

0%

100%

100%

4%

43%

3%

22%

3

Sinh

13%

26%

44%

15%

2,5%

97%

95%

0

57%

10%

57%

4

6%

24%

44%

22%

4%

96%

96%

4%

38%

2%

12%

      Ghi chú: (13) (14) SV có việc làm = Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm + Số sinh viên tiếp tục học.

2. Sau đại học

- Hoàn thành việc điều chỉnh các CTĐT: xác định lại ngành đúng ngành gần, môn thi đầu vào, các HP bổ sung KT, CTĐT.

- Triển khai công tác đánh giá ngoài CTĐT Toán Giải tích trình độ thạc sĩ phục vụ mở ngành Toán Giải tích trình độ tiến sĩ (2022). Thời gian hoàn thành báo cáoTĐG: tháng 6/2020.

- Tổ chức hoạt động đào tạo 2 ngành Tiến sĩ theo tiến độ. Hiện đang có 03 NCS ngành Vật lý LT& VLT và 03 NCS ngành Hóa Hữu cơ.

3. Tổ chức – Cán bộ

- Năm học 2018-2019: Khoa đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT. Khoa có 5 thầy, cô được tặng Bằng khen Bộ trưởng: cô Tôn Nữ Liên Hương, thầy Lê Thanh Tùng, thầy Nguyễn Trí Tuấn, thầy Trần Thanh Mến, thầy Trần Quang Đệ.

- Thay đổi nhân sự VPK: Trường điều động anh Nguyễn Văn Pha đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Trường (Phó BT Đoàn Trường) từ tháng 12/2019. Anh Nguyễn Văn Pha vẫn kiêm nhiệm Bí thư Đoàn Khoa; Cô Châu Ngọc Thơ phụ trách trợ lý giáo vụ. Công tác trợ lý SĐH sẽ do cô Trần Thị Cẩm Nhung phụ trách.

- Khoa có thêm 02 Phó GS (Thầy Võ Văn Tài và Thầy Lê Thanh Tùng).

- Các CB tốt nghiệp tiến sĩ: cô Hà Thị Kim Quy, cô Nguyễn Thị Kim Huê. Thầy Phạm Khánh Nguyên Huân, cô Võ Thị Tú Anh, cô Nguyễn Thị Kim Chi, cô Lê Thị Bạch, cô Phạm Thị Bích Thảo, thầy  Nguyễn Văn Hợp đang chuẩn bị báo cáo.

4. Thiết bị và tài chính

- Hoàn thành mua sắm thiết bị cho BM Hóa học và Sinh học (khoảng 1 tỉ đồng) sử dụng kinh phí thường xuyên của Trường năm 2019.

- Đang tiếp nhận gói thiết bị Hóa học và Vật lý (khoảng 1,5 tỉ đồng) (dự án MOMA).

- Ban hành quy định về việc trích thu kinh phí, đề tài dự án thuộc Khoa; quy định khen thưởng CB có công bố khoa học; quy định về việc sử dụng các quỹ Khoa.

5. NCKH và HTQT

- Tiếp các đoàn khách quốc tế: Trường Kyoto (MOU), Trường NCU, NCTU (MOU), Viện Công nghệ Kyoto (Nhật Bản), ĐH North Carolina (Mỹ).

- Triển khai các hoạt động trong d/a MOMA: cử CB tham gia tập huấn tại Hà Nội (02), Quy Nhơn (01), KU Leuven (02) về nâng cấp và phát triển mới các học phần thuộc lĩnh vực Hóa học, Vật lý theo định hướng nghiên cứu.

- Chuẩn bị công tác tổ chức HN KHTN đồng bằng Sông Cửu Long: đã ra Thông báo số 1 và tiếp tục gia hạn nhận Tóm tắt đến hết ngày 07/01/2020. Hội nghị dự kiến tổ chức vào 7/2020.

- Khoa đã ký kết hợp tác với Trường phổ thông Thái Bình Dương: hỗ trợ giáo viên giảng dạy các môn KHTN bằng tiếng Anh.

IV. Kế hoạch công tác học kì II năm học 2019-2020

1. Đào tạo và CTSV

- Giảng dạy học kì 2 năm học 2019-2020: BM lưu ý việc tổ chức giảng dạy LT và TT: phân công hợp lý, tổ chức giảng dạy thực hành nghiêm túc, theo đúng quy định,... Tiếp tục tổ chức thi chung các HP chung. CB lưu ý: Phần mềm theo dõi hoạt động giảng dạy của CB đã chính thức được đưa vào sử dụng.

- BM Hóa chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo CN Hóa học (theo thông báo từ Trường).

- Công tác tuyển sinh 2020:

+ Ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi trẻ tổ chức: 01/03/2020.

+ Các BM cập nhật thông tin liên quan (Giới thiệu ngành, bộ môn, Video clip,...) lên website của BM; Cập nhật thông tin trên tờ rơi giới thiệu các CTĐT,...): Thầy Tài theo dõi.

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh tại Khoa (biểu diễn thí nghiệm, hướng dẫn học sinh tham quan các PTN, PTH,…).

2. Sau đại học

- BM Toán hoàn thành Bản báo cáo tự đánh giá CTĐT thạc sĩ Toán Giải tích (6/2020).

- Tổ chức hoạt động giảng dạy (Cao học và Tiến sĩ): hội đồng đánh giá đề cương NCS đợt 2

-Công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020: phân công giảng dạy hợp lý (lưu ý các

3. Tổ chức

- Xét tặng danh hiệu “NGND, NGƯT” năm 2020: tổng hợp bản kê thành tích cá nhân (nếu có). Hạn cuối gửi bản kê thành tích ngày 03/01/2020.

- Chuẩn bị nghỉ tết Nguyên Đán:

  • Cán bộ và HV, SV đăng ký vào khoa trong dịp Tết và lịch trực Tết.
  • Bộ môn nhắc nhở sinh viên, học viên vào làm việc tại phòng thí nghiệm thực hiện đúng nội quy quy định về an toàn PTN.
  • Bộ môn kiểm tra an toàn điện, nước, ổ khóa,…niêm phông và gửi chìa khóa chỗ bảo vệ Khoa hạn cuối: 18/01/2020.

4. Thiết bị và tài chính

- Tổng kiểm kê tài sản theo thông báo Trường; kế hoạch phân công trực PCCC năm 2020.

- Lập đề án mua thiết bị bổ sung cho các PTN của Khoa sử dụng kinh phí tham mưu năm 2020: Cô Thụy phụ trách.

5. Nghiên cứu KH và HTQT

- CB đăng ký báo cáo seminar 6 tháng đầu năm 2020. Các BM nên tăng cường các báo cáo seminar có yếu tố nước ngoài.

- Dự án MOMA:

  • Tham gia họp thường kỳ (Đà Nẵng).
  • Tham gia các khóa học tại các trường thành viên của dự án (Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hà Nội, Châu Âu).
  • Tổ chức các lớp học tại Khoa do các GS Châu Âu giảng dạy:
  • 19-28/02/2020: “Nanostructured Material” (Vật lý);
  • 23-31/3/2020: “Physics of Thin Films” (Vật lý) và “Bioinorganics” (Hóa học).

- Một số lưu ý:

+ Bộ môn kiểm tra điện, nước và an toàn trước khi niêm phông nghỉ Tết.

+ Bộ môn chỉ đạo hoàn thành đề cương chi tiết học phần khóa 45.

+ Bộ môn lưu ý công tác tổ chức quảng bá công tác tuyến sinh đại học và sau đại học

+ Các tổ học phần chung nên thống nhất nội dung giảng dạy, cấu trúc đề thi và thời gian thi thông báo sớm đến sinh viên.

+ Sau Tết Khoa tổ chức họp: BCN Khoa với CVHT học kì 2; họp rút kinh nghiệm về việc tổ chức thi chung học kì 1 và lên kế hoạch tổ chức thi chung học kì 2.

+ Bộ môn tổ chức thăm chúc Tết thầy cô về hưu từ năm 2020. Bộ môn thông tin thời gian đi chúc Tết đến BCN và Công đoàn Khoa.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày./.

Thư ký                                                                                                           Chủ tọa

 

 

Trần Lê Kim Thụy                                                                           Bùi Thị Bửu Huê

 

Thông báo

Số lượt truy cập

713641
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
14
4551
10322
713641

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn