TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:  287/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 30  tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN

I. Thời gian và địa điểm: 14 giờ ngày 30/12/2019

II. Thành phần:

            Ban chủ nhiệm Khoa: Bà Bùi Thị Bửu Huê – Trưởng khoa, chủ tọa

                                                   Ông Võ Văn Tài – Phó trưởng khoa

            Lãnh đạo bộ môn: Ông Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng bộ môn Toán học

                                            Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Trưởng bộ môn Vật lý

                                            Ông Nguyễn Trọng Tuân – Trưởng bộ môn Hóa học

                                            Ông Trần Thanh Mến – Phó Trưởng bộ môn Sinh học

            Công đoàn: Ông Trần Thanh Mến – Phó Chủ tịch Công đoàn

            Đoàn thanh niên: Ông Nguyễn Văn Pha – Bí Thư đoàn Khoa

Thư ký: Bà Trần Lê Kim Thụy – Chánh văn phòng

III. Những việc đã thực hiện từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/12/2019

1. Đào tạo và CTSV

- Tổng hợp đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học tập năm 2020.

- Thông báo xóa lớp học phần Học kỳ 2, 2019-2020 đợt 1 do không đủ sỉ số.

- Thông báo về việc sinh viên hết thời gian tối đa đào tạo.

2. Sau đại học

- Quyết định số 5322 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT ngày 01/11/2019 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo thạc sĩ.

- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020 đợt 1.

- Họp bàn triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Toán Giải tích, dự kiến thời gian hoàn thành báo cáo: tháng 6/2020.

- Tổ chức họp hội đồng đánh giá đề cương chi tiết luận án tiến sĩ cho 03 nghiên cứu sinh (Trần Yến Mi, Nguyễn Lâm Thùy Dương, Nguyễn Thị Kim Quyên).

3. Tổ chức

- Quyết định số 5872/QĐ-ĐHCT ngày 02/12/2019 về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc của ông Huỳnh Anh Duy từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/11/2020.

- Quyết định 6305/QĐ-ĐHCT ngày 24/12/2019 về việc thu nhận cô Phạm Thị Bích Thảo.

- Tổng hợp nhu cầu đăng ký bồi dưỡng của cán bộ năm 2020: 02 nghiên cứu sinh; 01 nghiệp vụ sư phạm, 02 bồi dưỡng GCCC, 03 bồi dưỡng GVC, 04 bồi dưỡng giảng viên.

- Tổng hợp kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2020: 01 nghiên cứu viên do đơn vị trả lương thuộc Bộ môn Hóa học.

- Đề nghị ký hợp đồng khoán việc 6 tháng năm 2020, trực lễ Tết đối với bảo vệ Khoa.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 của thầy cô đi học nộp phòng Tổ chức Cán bộ: 24 cán bộ.

- Bổ sung photo minh chứng cho hồ sơ xét nâng lương trước hạn đối với GV cao cấp.

4. Thiết bị và tài chính

- Sửa chữa bảo trì máy chiếu, đèn quạt các phòng học do Khoa quản lý.

- Báo cáo tình hình cập nhật website Khoa quý 4/2019.

- Đoàn công tác Trường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng máy móc thiết bị, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, bảo hộ an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại Khoa.

- Thông báo về thời điểm trả lương hằng tháng kể từ tháng 1/2020 tiền lương vào tài khoản cá nhân (khoảng ngày 10-15 hàng tháng).

5. NCKH và HTQT

- Tổ chức báo cáo thuyết minh đề tài cán bộ năm 2020 và đề tài sinh viên năm 2020.

- Đoàn công tác Trường kiểm tra tình hình thực hiện hoạt động KH&CN các cấp năm 2019. Thông tin: Trường được Bộ đưa vào danh mục các Trường được ưu tiên đầu tư toàn diện: Khoa chuẩn bị các nhóm nghiên cứu mạnh cần đầu tư; BM Sinh tiếp tục hoàn thiện ự án Tăng cường NLNC cho lĩnh vực Sinh học

- Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh An Giang năm 2020-2021. Thời gian gửi đề xuất về phòng QLKH đến hết ngày 24/02/2020.

6. Đảng và Đoàn thể

- Tổng hợp đăng ký mua bảo hiểm sức khỏe cho VC-NLĐ năm 2020 có 42 cán bộ đăng ký tham gia bảo hiểm Bảo Việt.

- Chi bộ trực thuộc đảng bộ Khoa tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2019.

- Đảng bộ Khoa KHTN được Chủ tịch UBND TPCT quyết định tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

IV. Kế hoạch công tác từ ngày 30/12/2019 đến ngày 31/01/2020

1. Đào tạo và CTSV

- CBGD hoàn thành nộp bảng điểm HK 1 năm học 2019-2020. Hạn cuối ngày 10/01/2020.

- Cử sinh viên tham gia thử nghiệm câu hỏi thi ĐGNLNN. Thời gian gởi danh sách sinh viên dự thi: trước 17g00, ngày 02/01/2020 (qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

- Bắt đầu giảng dạy học kì 2 năm học 2019-2020 từ ngày 30/12/2019. Phần mềm giám sát hoạt động giảng dạy của GV chính thức hoạt động.

- Thông báo nghỉ Tết dương lịch ngày 01/01/2020. Lịch dạy bù: ngày 05/01/2020.

- Hỗ trợ sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần HK2 năm học 2019-2020 (đợt cuối).

- Xét học bổng khuyến khích HK1 năm học 2019-2020.

2. Sau đại học

- Hạn cuối nhập điểm: ngày 20/01/2020.

- Tổng hợp danh sách hoàn thành ngoại ngữ đầu ra Thạc sĩ nộp khoa Sau đại học.

- Lập danh sách học viên học bổ sung kiến thức

3. Tổ chức

- Họp toàn Khoa đầu học kì 2 năm học 2019-2020 ngày 06/01/2020.

- Tổng hợp cập nhật thông tin cán bộ giảng dạy (số CMND, Địa chỉ thường trú, trình độ, chuyên ngành,điện thoại, email) báo cáo Bộ giáo dục và đào tạo và tạo cơ sở dữ liệu để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, hạn cuối nộp PTCCB: 02/01/2020.

- Kế hoạch xét tặng danh hiệu “NGND, NGƯT” năm 2020: tổng hợp bản kê thành tích cá nhân (nếu có), hạn cuối gửi bản kê thành tích ngày 03/01/2020.

- Công văn số 3009/ĐHCT-TCCB ngày 20/12/2019 V/v góp ý Quy định về công tác trợ giảng cho trương trình chất lượng cao trình độ Đại học, gửi góp ý về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., trong thời hạn từ nay đến hết ngày 30/12/2019.

- Thông báo về việc góp ý dự thảo qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ. Các ý kiến về dự thảo qui chế dân chủ vui lòng gửi về đ/c Lê Thanh Sơn, Thư ký Hội đồng Trường (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) trước ngày 31/12/2019.

- Thông báo cán bộ đăng ký vào khoa trong dịp Tết và lên lịch trực Tết.

- Thống kê học phần thực hành thực tập được tính 15%G năm 2019 do không có nhân viên phòng thực hành, hạn cuối: 15/01/2020.

4. Thiết bị và tài chính

- Cập nhật bổ sung thông tin website theo báo cáo tình hình cập nhật website đơn vị.

- Lập kế hoạch tổng kiểm kê tài sản theo thông báo Trường; kế hoạch phân công trực PCCC năm 2020.

- Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh hóa chất, dụng cụ thí nghiệm.

- Kiểm tra PCCC trước Tết

- Hoàn chỉnh KPTX năm 2020 nộp Trường theo phân giao.

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản theo thông báo của Trường.

5. Nghiên cứu KH và HTQT

- Lập kế hoạch chi thực hiện dự án MOMA năm 2020.

- Ban hành quyết định khen thưởng và in chứng nhận giải thưởng cuộc thi nuôi tinh thể năm 2019 thuộc dự án MOMA.

6. Đoàn thể

- Công đoàn tổ chức giải bóng chuyền hơi mừng xuân 2020 tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày Chủ nhật ngày 12/01/2020.

- Chi bộ hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 nộp hồ sơ về đảng ủy Khoa, hạn cuối: 31/12/2019.

Ghi chú

 1. Các CVHT và Trợ lý giáo vụ nhắc SV K45 về chuẩn đầu ra về ngoại ngữ.
 2. Các BM chuẩn bị các chương trình đưa SV học tập ngắn hạn tại nước ngoài năm 2020 (sử dụng hỗ trợ kinh phí từ Trường).
 3. Công tác khảo sát lấy ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK I năm học 2019-2020: có ít SV phản hồi.
 4. Chuẩn bị công tác tuyển sinh năm 2020: cập nhật thông tin giới thiệu về ngành đào tạo, nhất là giới thiệu chương trình, vị trí việc làm, các video clip...). Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2020 do báo Tuổi trẻ tổ chức: 01/3/2020. Các BM chuẩn bị các hoạt động tư vấn tại Khoa.
 5. Báo cáo khảo sát về tình hình việc làm của SV sau khi TN năm 2018:

Tỷ lệ SV TN có việc làm: 97,45 % (Tỷ lệ SV có việc làm/tổng số SV phản hồi), (Năm 2018: 92,08%), trong đó ngành Hóa học có tỷ lệ SVTN có việc làm cao nhất đạt 100%. Khu vực tư nhân chiếm tỉ trọng cao nhất trong số các khu vực làm việc của SV. Các BM cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong hoạt động giảng dạy (thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, gởi SV đi thực tập thực tế, làm LVTN,...).

TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Tình hình việc làm

Tỷ lệ SV có việc làm/tổng số SV phản hồi

Tỷ lệ SV có việc làm/tổng số SVTN

Khu vực làm việc

Có việc làm

Tiếp tục học

Chưa có việc làm

Nhà nước

Tư nhân

Tự tạo việc làm

Có yếu tố nước ngoài

Đúng ngành đào tạo

Liên quan đến ngành đào tạo

Không liên quan đến ngành đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

7460112

Toán ứng dụng

2

15

18

8

3

93,5%

91,5%

5

20

1

8

2

7440112

Hóa học

49

22

15

14

 

100%

100%

4

43

3

22

3

7420101

Sinh học

5

10

17

6

1

97,4%

95%

0

12

4

12

4

7520401

Vật lý kỹ thuật

3

12

22

11

2

96%

96%

2

19

1

6

                           

Ghi chú: (13) (14) SV có việc làm = Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm + Số sinh viên tiếp tục học.

 1. Đào tạo SĐH: rà soát công tác phân công CBGD hợp lý, lưu ý các tiến sĩ trẻ mới tốt nghiệp, tránh tình trạng một CBGD đảm nhận dạy cùng lúc nhiều HP.
 2. BM Hóa học và Vật lý theo dõi hoạt động đào tạo tiến sĩ đảm bảo đúng tiến độ.
 3. BM Toán học tập trung cho công tác đánh giá ngoài ngành thạc sĩ Toán Giải tích, chuẩn bị cho công tác mở ngành Tiến sĩ Toán Giải tích.

Theo thông tin từ KSĐH , kế hoạch mở ngành của Khoa được đề nghị dời lại như sau (vẫn còn chờ thông qua Hội đồng Trường:

 • Thạc sĩ: Hóa dược: 2022, Sinh học: 2022, Vật lý kỹ thuật: 2022;
 • Tiến sĩ: Toán giải tích: 2022, Sinh học: đến 2030.
 1. Tổng kết nguồn thu hoạt động có thu tại Khoa (dịch vụ đo mẫu, thử nghiệm,... và HP Trải nghiệm KHTN).
 2. Kiểm tra rà soát an toàn an ninh trật tự trước và trong thời nghỉ Tết. Bộ môn nhắc nhở sinh viên, học viên vào làm việc tại phòng thí nghiệm thực hiện đúng nội quy quy định về an toàn PTN.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày./.

    Thư ký                                                                                                      Chủ tọa

 

 

Trần Lê Kim Thụy                                                                                 Bùi Thị Bửu Huê

 

Thông báo

Số lượt truy cập

597073
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
590
1209
1858
597073

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn