TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 260/KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày  05  tháng 12 năm 2019

 

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN

I. Thời gian và địa điểm: 14 giờ ngày 02/12/2019

II. Thành phần:

            Ban chủ nhiệm Khoa: Bà Bùi Thị Bửu Huê – Trưởng khoa, chủ tọa

                                                   Ông Võ Văn Tài – Phó trưởng khoa

            Đảng ủy: Ông Ngô Thanh Phong – Bí thư đảng ủy

            Lãnh đạo bộ môn: Ông Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng bộ môn Toán học

                                            Ông Nguyễn Thanh Phong – Trưởng bộ môn Vật lý

                                            Ông Nguyễn Trọng Tuân – Trưởng bộ môn Hóa học

                                            Ông Trần Thanh Mến – phó Trưởng bộ môn Sinh học

            Công đoàn: Ông Đinh Ngọc Quý – Chủ tịch Công đoàn

            Đoàn thanh niên: Ông Nguyễn Văn Pha – Bí Thư đoàn Khoa

            Thư ký: Bà Trần Lê Kim Thụy – Chánh văn phòng

III. Những việc đã thực hiện từ ngày 04/11/2019-30/11/2019

1. Đào tạo và CTSV

- Hoàn thành đề cương chi tiết học phần áp dụng khóa 45.

- Công khai lên website Trường lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2019-2020.

- Khoa đã ký kết hợp tác với Trường phổ thông Thái Bình Dương.

- Tổ chức buổi giới thiệu về CTĐT của Khoa với đoàn thầy cô và học sinh trường THPT Phan Văn Trị.

- Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 năm sau khi tốt nghiệp (tốt nghiệp năm 2018).

- Gởi Trường công văn về kế hoạch mở ngành đào tạo của Khoa.

2. Sau đại học

- Tham gia tổ chức lễ trao tiến sĩ và thạc sĩ năm 2019 đợt 2, Khoa có 34 tân thạc sĩ.

- Tổng hợp đề cương ôn tập và giảng viên ôn tập theo công văn số 2656/ĐHCT-SĐH ngày 18/11/2019 v/v môn thi và giảng dạy ôn tập tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2020 gửi Khoa Sau đại học.

- Phân công giảng dạy học kì 2 năm học 2019-2020 đối với khóa 26.

3. Tổ chức

- Hoàn thành hồ sơ xét nâng lượng đợt 2/2019 đề nghị gửi Trường: 13 cán bộ nâng lương thường xuyên; 10 cán bộ nâng lương trước hạn.

- Năm học 2018-2019: tập thể khoa đạt tập thể lao động xuất sắc và nhận cờ thi đua của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Ban hành quy định về việc trích thu kinh phí, đề tài dự án thuộc Khoa; quy định về việc sử dụng quỹ Khoa; kế hoạch công tác năm 2020 của Khoa.

- Quyết định số 5563/QĐ-ĐHCT ngày 19/11/2019 về việc điều động công tác: anh Nguyễn Văn Pha đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Trường từ tháng 12/2019.

- Quyết định 5566/QĐ-ĐHCT ngày 19/11/2019 thành lập tổ soạn thảo đề án Trung tâm thiết bị dùng chung trong dự án nâng cấp Trường ĐHCT, Khoa có 02 cán bộ tham gia: thầy Trần Thanh Mến và cô Hà Thị Kim Quy.

- Quyết định số 4438/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2019 về việc tặng bằng khen bộ Trưởng, Khoa có 5 thầy cô: cô Tôn Nữ Liên Hương, thầy Lê Thanh Tùng, thầy Nguyễn Trí Tuấn, thầy Trần Thanh Mến, thầy Trần Quang Đệ.

- Quyết định số 5731/QĐ-ĐHCT ngày 28/11/2019 về việc cử viên chức tham gia làm quan sát viên đánh giá CTĐT theo tiểu chuẩn AUN-QA tại thành phố Hồ Chí Minh: cô Nguyễn Thị Phi Oanh tham gia từ ngày 09-12/12/2019.

4. Thiết bị và tài chính

- Tổng hợp KPTX năm 2020 nộp phòng Tài chính: 3.540.141.000 đồng, kinh phí xin tham mưu từ phòng QLKH: 168.335.000 đồng.

- Tổng hợp kế hoạch mua sắm và sửa chữa thiết bị năm 2020 nộp phòng Quản Trị Thiết bị.

- Bảo trì sửa chữa máy bơm chữa cháy của Khoa: vệ sinh và thay bình điện máy chữa cháy.

5. NCKH và HTQT

- Tổng hợp đăng ký đề tài NCKH SV năm 2020: 13 đề xuất.

- Nhận sản phẩm cuộc thi tinh thể: có 16 sản phẩm nộp dự thi.

6. Đảng và Đoàn thể

- Cử 05 đảng viên mới tham gia học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019.

- Các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội.

- Công đoàn Khoa tổ chức lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

IV. Kế hoạch từ ngày 02/12/2019-31/12/2019

1. Đào tạo và CTSV

- Phản hồi về việc rà soát và điều chỉnh nội dung phần giới thiệu CTĐT ngành Hóa học chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA về Trung tâm Quản lý chất lượng ngày 02/12/2019.

- Thực hiện đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kì 1 năm học 2019-2020

- Thời gian khóa điểm học kì 1 năm học 2019-2020 ngày 15/12/2019.

- Bắt đầu giảng dạy học kì 2 năm học 2019-2020 ngày 30/12/2019.

2. Sau đại học

3. Tổ chức

- Thông báo số 2721/TB-ĐHCT ngày 21/11/2019 về việc nhập số liệu công tác giảng dạy năm 2019, hạn cuối: 15/12/2019.

- Tổng hợp nhu cầu đăng ký bồi dưỡng năm 2020 nộp phòng Tổ chức Cán bộ ngày 02/12/2019.

- Thầy/Cô tham dự thi thăng hạng giảng viên chính (giảng viên hạng 2) từ ngày 06-09/12/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng hợp báo cáo tình hình đi học của viên chức 6 tháng cuối năm.

4. Thiết bị và tài chính

- Kiểm tra sửa chữa thiết bị nhà học chuẩn bị học kì 2 năm học 2019-2020.

5. Nghiên cứu KH và HTQT

- Báo cáo thuyết minh đề tài cán bộ năm 2020 lúc 7 giờ 30 phút ngày 09/12/2019 tại phòng Chuyên đề

- Báo cáo thuyết minh đề tài sinh viên năm 2020 lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/12/2019 tại phòng Chuyên đề.

- Dự kiến tổ chức trao giải thưởng cuộc thi nuôi tinh thể năm 2019 ngày 16/12/2019.

6. Đoàn thể

- Tổ chức đại hội đảng viên chi bộ Hóa học ngày 03/12/2019 tại phòng Chuyên đề

Ghi chú

 • Thực hiện công tác tổ chức thi kết thúc HP: các HP thi chung (02-07/12/2019); HP riêng, tổ chức các HĐ bảo vệ LVTN.
 • Lãnh đạo BM nhắc nhở CB chấm thi, nhập điểm thi đúng hạn.
 • BM Vật lý và Hóa học theo dõi tiến trình học tập của NCS; Cung cấp thông tin CB đủ tiêu chuẩn hướng dẫn NCS cho khoa SĐH chuẩn bị thông báo tuyển sinh năm 2020.
 • Chuẩn bị công tác tuyển sinh đại học năm 2020: BM cập nhật lại thông tin trên web Khoa: thông tin CB, ngành đào tạo.
 • Lãnh đạo BM tham gia buổi tập huấn sử dụng phần mềm quản lý CB, phân công giảng dạy theo thông báo (9g30 ngày thứ tư 04/12, tại PMT 3, NĐH).
 • Nhắc nhở của BGH: bắt đầu từ K45: CTĐT phải có sự tham gia của doanh nghiệp: cần xây dựng mối quan hệ chính quy, bền vững trong gởi SV đi thực tập, thực tế, làm LVTN; mời doanh nghiệp tham gia giảng dạy, sinh hoạt học thuật...
 • Các HP thực tập thực tế: nội dung phải thể hiện trong đề cương môn học và được công khai hóa.
 • CB hoàn tạm ứng và thanh toán đúng hạn (20/12/2019).
 • CBGD hoàn thành kê khai KLGD năm 2019 theo thông báo (hạn cuối 15/12).
 • Năm 2020: Trường thực hiện đăng ký kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA (có ngành CN Hóa học). Trường đã hướng dẫn công tác thu thập minh chứng; Khoa cử cô Phi Oanh làm quan sát viên cho công tác kiểm định CTĐT theo AUN-QA của Trường ĐH Nông Lâm (TP HCM).
 • Trường nhắc việc tập hợp danh sách khách nước ngoài để Trường gởi Thiệp Xuân.
 • Lập dự trù kinh phí năm 2020 về HTQT: đưa kinh phí đoàn vào.
 • Dự án MOMA: tổng kết cuộc thi nuôi tinh thể; các khóa học tại các trường VN; các khóa học tại Châu Âu; 02 khóa học do GS Châu Âu dạy tại Khoa.
 • CVHT và ĐTN nhắc nhở sinh viên tăng cường giữ gìn an ninh trật tự.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày./.

  Thư ký                                                                                                     Chủ tọa

 

 

Trần Lê Kim Thụy                                                                                 Bùi Thị Bửu Huê

 

Thông báo

Số lượt truy cập

597065
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
582
1201
1850
597065

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn