TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 228/KHTN

V/v họp giao ban Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN

I. Thời gian và địa điểm: 14 giờ ngày 04/11/2019 tại phòng Họp 1

II. Thành phần:

Ban chủ nhiệm: Bà Bùi Thị Bửu Huê – Trưởng Khoa, chủ tọa

                            Ông Võ Văn Tài – Phó Trưởng Khoa

Đảng ủy: Ông Ngô Thanh Phong – Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Khoa

Lãnh đạo bộ môn: Ông Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng bộ môn Toán học

                                Ông Nguyễn Thanh Phong – Trưởng bộ môn Vật lý

                                Ông Nguyễn Trọng Tuân – Trưởng bộ môn Hóa học

                                Bà Đái Thị Xuân Trang – Trưởng bộ môn Sinh học

Công đoàn: Ông Trần Thanh Mến – Phó Chủ tịch Công đoàn

Đoàn thanh niên: Ông Nguyễn Văn Pha – Bí thư Đoàn thanh niên

Thư ký: Bà Trần Lê Kim Thụy – Chánh văn phòng

III. Những việc đã thực hiện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 03/11/2019

1. Đào tạo và CTSV

- Thông tin CTĐT áp dụng khóa 45 đến toàn thể cán bộ Khoa.

- Họp hội đồng đánh giá đề án mở ngành CN Thống Kê.

- Khoa làm việc với đoàn Trường Thái Bình Dương về kế hoạch hợp tác.

- Tiếp đoàn khoa KHTN và Công nghệ trường Đại học Khánh Hòa.

- Lập kế hoạch tổ chức thi các HP chung học kì 1 năm học 2019-2020 gởi Trường.

2. Sau đại học

- Tổ chức các hội đồng bảo vệ luận văn và xét duyệt đề cương.

3. Tổ chức

- Tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2019-2020: có 84 cán bộ đăng ký.

- Quyết định số 4538/QĐ-ĐHCT ngày 14/10/2019 về việc cử Cô Phạm Thị Bích Thảo tham dự báo cáo tại hội nghị tại Philippines.

- QĐ số 4066/QĐ-ĐHCT ngày 17/09/2019 về việc điều chuyển công việc thu thập và biên tập thông tin cho website Trường sang nhiệm vụ công tác của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

- Thông báo số 2314/TB-ĐHCT (Khoa có 01 cán bộ) và Thông báo số 2315-TB-ĐHCT (Khoa có 03 cán bộ) của Hiệu trưởng về việc yêu cầu viên chức, nguyên là viên chức, người lao động di dời và giao trả nhà tập thể/công vụ được bố trí tại Khu I.

- Quyết định số 4690/QĐ-ĐHCT ngày 17/10/2019 về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc của bà Lý Thị Hồng Giang từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/11/2021.

- Quyết định 4997/QĐ-ĐHCT ngày 23/10/2019: thành lập BTC và các ban chuyên môn HN KHTN đồng bằng Sông Cửu Long.

- Quyết định 5230/QĐ-ĐHCT ngày 30/10/2019 thu nhận công tác cô Võ Thị Tú Anh từ 01/10/2019 trong thời gian chờ báo cáo luận án tiến sĩ.

- Thông báo 2515 về việc tạm thu nhận công tác thầy Phạm Khánh Nguyên Huân từ ngày 01/10/2019 trong thời gian chờ báo cáo luận án tiến sĩ.

- Thông tin của Bộ GD&ĐT v/v triệu tập viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên Chính hạng II nam 2019 gồm: bà Nguyễn Thị Kim Chi, ông Trần Thanh Mến, bà Lương Thị Kim Nga, ông Đinh Ngọc Quý, bà Trần Thị Ngọc Thảo và bà Phạm Thị Bích Thảo.

4. Thiết bị và tài chính

- Thông tin bảng lương tháng 10, tiền thu nhập tăng thêm quý 3 và tiền lễ 2/9 đến cán bộ.

- Thông báo số 46/TB-TC về việc điều chỉnh biểu mẫu thanh toán (mẫu 07/TC-TT) của phòng Tài chính ngày 15/10/2019.

- Báo cáo và đề nghị khen thưởng tập thể khoa trong công tác an toàn an ninh trật tự năm 2019.

- Lắp đặt mới bàn ghế tại phòng Chuyên đề.

- Rà soát phản hồi danh sách trang bị bảo hộ lao động năm học 2019-2020.

- Mở gói thầu thiết bị dự án MOMA.

- Thay cáp HDMI phòng 204 và phòng 209; sửa quạt phòng 209; lắp 02 quạt trần tại sảnh Khoa.

- Bộ môn gửi dự toán KPTX và kế hoạch mua sắm sửa chữa thiết bị năm 2020. Hạn cuối: 08/11/2019.

5. NCKH và HTQT

- Hoàn thành cập nhật bài báo khoa học lên website Khoa.

- Tổ chức báo cáo seminar của các giáo sư Trường NCU (Đài Loan): lĩnh vực Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

- Báo cáo seminar của bộ môn Sinh học chủ đề "Danh pháp, Phân loại và Các hệ thống phân loại thực vật" – BCV: PGS.TS Ngô Thanh Phong.

6. Đảng và Đoàn thể

- Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội của các chi bộ

- Công đoàn tổ chức mừng kỉ niệm ngày 20/10.

IV. Kế hoạch từ ngày 04/11/2019 đến ngày 30/11/2019

1. Đào tạo và CTSV

- Tổng hợp danh sách cán bộ giảng dạy đăng ký coi thi chung theo thông báo đến hết ngày 08/11/2019.

- Tổ chức thi kết thúc học phần (các học phần riêng) học kì 1 năm học 2019-2020.

- Tổng hợp đăng ký xuất bản năm 2020 gửi nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

2. Sau đại học

- Đề nghị xét tốt nghiệp cho các HV hoàn thành BVLVTN tháng 10/2019.

- Đề nghị ra Quyết định giao đề tài LVTN cho học viên k25.

- Kê khai khối lượng công tác giảng dạy, quản lý ngành cao học cho CB.

- Phân công giảng dạy học kỳ 2 (năm học 2019-2020).

3. Tổ chức

- Hoàn chỉnh kế hoạch công tác năm 2020 của Khoa.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC-NLĐ năm 2020 theo thông báo trường.

- Xét nâng lương đợt 2 năm 2019 (theo kế hoạch Trường).

- Triển khai kê khai tài sản và thu nhập năm 2019.

- Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

4. Thiết bị và tài chính

- Tổng hợp KPTX và đề nghị mua sắm sửa chữa thiết bị năm 2020.

5. Nghiên cứu KH và HTQT

- Thời hạn cuối nhận sản phẩm của cuộc thi nuôi tinh thể: 16 giờ ngày 08/11/2019.

- Tổ chức báo cáo seminar cấp đơn vị của GS. Jonathan Sidney Lindsey, Trường North Carolina State University, Mỹ lúc 8 giờ ngày 11/11/2019 tại phòng Chuyên đề.

- Tổng hợp đăng ký đề tài NCKH SV năm 2020.

- Tổng hợp thuyết minh đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của CB năm 2020.

6. Đoàn thể

- Tổ chức đại hội đảng viên Chi bộ tại phòng Chuyên đề:

+ Lúc 14 giờ ngày 09/11/2019 chi bộ Sinh viên 1 (đại hội điểm)

+ Lúc 14 giờ ngày 11/11/2019 chi bộ Toán học

+ Lúc 14 giờ ngày 16/11/2019 chi bộ Sinh viên 2

+ Lúc 8 giờ ngày 18/11/2019 chi bộ Sinh học

+ Lúc 14 giờ ngày 19/11/2019 chi bộ Hóa học

+ Lúc 14 giờ ngày 25/11/2019 chi bộ Vật lý.

Ý kiến thảo luận thống nhất:

1. Tổ chức kiểm tra công tác tổ chức thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2019-2020.

2. Kế hoạch mở ngành mới của các bộ môn:

- Thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật:

+ Năm 2020: đăng ký thực hiện kiểm định nội bộ ngành cử nhân Vật lý kỹ thuật

+ Năm 2021: đăng ký thực hiện kiểm định ngoài ngành cử nhân Vật lý kỹ thuật

+ Năm 2022: xây dựng đề án mở ngành thạc sĩ Vật lý kỹ thuật

- Thạc sĩ Sinh học:

+ Năm 2020: đăng ký thực hiện kiểm định ngoài ngành cử nhân Sinh học.

+ Năm 2021: xây dựng đề án mở ngành thạc sĩ Sinh học.

- Thạc sĩ Hóa dược:

+ Năm 2021: đăng ký thực hiện kiểm định nội bộ ngành cử nhân Hóa dược

+ Năm 2022: đăng ký thực hiện kiểm định ngoài ngành cử nhân Hóa dược

+ Năm 2023: xây dựng đề án mở ngành thạc sĩ Hóa dược

- Tiến sĩ Toán Giải tích:

+ Năm 2020: đăng ký thực hiện kiểm định ngoài ngành thạc sĩ Toán Giải tích

+ Năm 2021: xây dựng đề án mở ngành tiến sĩ Toán Giải tích

3. Thảo luận về việc kí kết MOU với trường Thái Bình Dương: trao đổi thêm ý kiến với các đơn vị phòng ban cấp Trường nhằm đảm bảo tính pháp lý của bản MOU.

4. Sắp xếp công tác tại VP Khoa (do trợ lý Đào tạo và Công tác sinh viên được điều động về VP Đoàn Trường):

- Công tác đào tạo đại học: cô Châu Ngọc Thơ phụ trách

- Công tác sinh viên: cô Nguyễn Thị Minh Hạnh phụ trách

- Công tác đào tạo sau đại học: cô Trần Thị Cẩm Nhung phụ trách

5. Chuẩn bị cho Hội nghị KHTN ĐBSCL:

- Ban hành Thông báo số 1 của hội nghị

- Gởi công văn xin số đặc biệt tạp chí Trường.

6. Kế hoạch tổ chức mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: tổ chức lễ lúc 16 giờ ngày 20/11/2019.

7. Một số lưu ý khác từ cuộc họp giao ban Trường:

- Tổ chức thi kết thúc học phần: Trường thông báo trong tuần thi chung thì các học phần thi riêng không tổ chức thi. Thời gian tổ chức thi các học phần được cập nhật lên website Trường

- Lưu ý công tác phân công giảng dạy: đảm bảo phân bố tương đối đồng đều giữa các cán bộ trong bộ môn.

- Trường sẽ phân tích số liệu về việc phân công hướng dẫn luận văn TN của CB và thông báo về đơn vị.

- Chương trình đạo tạo áp dụng khóa 45: lưu ý chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương B1. Trường sẽ có văn bản cụ thể đến các đơn vị.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày./.

Thư ký

Trần Lê Kim Thụy

Chủ tọa

Bùi Thị Bửu Huê

 

Thông báo

Số lượt truy cập

597017
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
534
1153
1802
597017

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn