TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:   207/KHTN

V/v họp giao ban Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày  08 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN KHOA

I. Thời gian và địa điểm: 14 giờ ngày 07/11/2019 tại phòng Họp 1.

II. Thành phần:

            - Ban chủ nhiệm Khoa: bà Bùi Thị Bửu Huê – Chủ tọa

                                                     Ông Ngô Thanh Phong

                                                     Ông Võ Văn Tài

            - Lãnh đạo Bộ môn: Toán học: ông Nguyễn Hữu Khánh

                                                Vật lý: ông Nguyễn Thanh Phong

                                                Hóa học: ông Nguyễn Trọng Tuân

                                                Sinh học: bà Đái Thị Xuân Trang

            - Công đoàn: ông Đinh Ngọc Quý

            - Đoàn thanh niên: ông Nguyễn Văn Pha

            - Thư ký: bà Trần Lê Kim Thụy

III. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 01/9/2019-06/10/2019

1. Đào tạo và CTSV

- Cử cán bộ tham gia chấm thi liên thông bằng 2

- Khoa Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2019: 247 tân cử nhân; tổ chức Sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khóa 45.

- Xét Sinh viên xuất sắc nhất ngành và khen thưởng BCS năm học 2018-2019.

- Xét bổng do Công ty Suntory Pepsico Việt Nam chi nhánh Cần Thơ: 10 suất (1.000.000đ/suất).

- Tổ chức giảng dạy học phần khoa học tự nhiên cho 120 học sinh lớp 10 và 11 trường TPTH Châu Văn Liêm.

- Khảo sát trực tuyến SV tốt nghiệp về tình hình việc làm đợt 3.

- Thông báo học bổng VietHope năm học 2019 – 2020.

- Phản hồi “đồng ý” v/v mua bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu của Ebrary (Mỹ) với Trung tâm học liệu.

2. Sau đại học

- Kết quả tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2/2019: Toán Giải tích: 12 học viên; Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học: 15 học viên; Vật lý lý thuyết và Vật lý toán: 8 học viên; Hóa hữu cơ: 5 học viên; Hóa lý thuyết và hóa lý: 13 học viên; Sinh thái học: 9 học viên.

- Cập nhật biểu mẫu sau đại học trên website Khoa.

- Khoa tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học viên và nghiên cứu sinh đợt 1 và 2/29019.

-Tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương ngành Hóa lý thuyết và hóa lý k25.

- Họp hội đồng Khoa rà soát điều chỉnh CTĐT các ngành thạc sĩ và tiến sĩ của Khoa.

3. Tổ chức

- Tổ chức hội nghị viên chức – người lao động năm học 2019-2020

- Cử 02 sinh viên ngành Vật lý ứng dụng trao đổi ngắn hạn tại Đài Loan.

- Quyết định số 4136/QĐ-ĐHCT ngày 19/9/2019 thu nhận viên chức Nguyễn Trọng Tuân nhận công tác từ ngày 03/9/2019 sau khi hoàn thành chuyến học tập ngắn hạn tại Nhật Bản (dự án ODA).

- Trường tổ chức trao tặng máy tính cho tân tiến sĩ. Khoa có 04 tân tiến sĩ nhận máy tính đợt 2019: TS. Hà Thị Kim Quy, TS. Ngô Kim Liên, TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, TS. Nguyễn Thị Kim Huê.

- Quyết định số 2666/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2019 về việc tặng bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Ths. Lâm Phước Điền, Ông Nguyễn Kim Bình, Bà Ngô Thị Kim Thoa)

- Quyết định số 2667/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2019 về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (Ông Trần Văn Giỏi, Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Bà Lê Thùy Trang, Bà Nguyễn Thị Chung Thủy).

- Quyết định 4120/QĐ-ĐHCT ngày 18/9/2019 về việc cử viên chức Nguyễn Thành Tiên tham gia lớp tập huấn ngắn hạn tại Quy Nhơn trong dự án MOMA từ 28/10 đến 05/11/2019.

- Phòng Tổ chức Cán bộ thông tin về kỳ thi thăng hạng Giảng viên chính năm 2019 tại trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, thời gian thi: Từ ngày 06-09/12/2019. Khoa có 06 cán bộ đủ điều kiện dự thi năm 2019: Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thanh Mến, Lương Thị Kim Nga, Đinh Ngọc Quý, Phạm Thị Bích Thảo, Trần Thị Ngọc Thảo.

- Tổng hợp danh sách đăng ký lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I gửi phòng Tổ chức Cán bộ: 09 cán bộ.

4. Thiết bị và tài chính

- Thông tin danh sách chi tạm ứng tiền giảng chính quy đợt 2/2019.

- Trường gửi phiếu nhập tài sản 04 máy tính tặng 04 tân tiến sĩ của Khoa; 01 ti vi 55inch di động (phòng chuyên đề bộ môn Toán học)

- Trường hỗ trợ sửa chữa máy Xray (bộ môn Vật lý), kinh phí: 370.000.000đồng.

- Thông báo kết quả điều chỉnh kinh phí thường xuyên đến bộ môn.

- Thay cáp VGA phòng chuyên đề, cáp HDMI phòng 209/KH.

- Trung tâm thông tin và Quản trị mạng thông tin Quyết định số 4298/QĐ-ĐHCT ngày 30/9/2019 về Quy định sử dụng Trung tâm dữ liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

5. NCKH và HTQT

- Cập nhật thông tin giải thưởng nghiên cứu khoa học của Khoa lên website Khoa.

- Tổng hợp danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở do CCVC thực hiện năm 2020: có 09 đề xuất thực hiện.

- Khoa tiếp đoàn Viện Kyoto và đoàn trường NCTU.

- Nghiệm thu đề tài cấp Trường (CNĐT Phạm Thị Bích Thảo); nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ (CNĐT: Nguyễn Trọng Tuân).

6. Đảng và Đoàn thể

- Công đoàn thông báo đăng ký thi đấu hội thao công đoàn năm 2019, hạn cuối đăng ký: 02/10/2019.

- Đoàn thanh niên thông báo hiến máu tình nguyện tại Sảnh Khoa Khoa học Tự nhiên ngày 03/10/2019.

- Tổng hợp danh sách SV tham gia lớp cảm tình đảng: 11 đồng chí.

IV. KẾ HOẠCH TỪ 07/10/2019-03/11/2019

1. Đào tạo và CTSV

- Nhập dữ liệu tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 vào hệ thống.

- Cán bộ quản lý cập nhật theo dõi lịch giảng dạy của cán bộ tại các phòng học thuộc Khoa quản lý vào phần mềm quản lý phòng học của Trường.

- Gởi giấy báo giảng dạy các lớp học phần học Giáo dục Quốc phòng An ninh ở học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho Phòng Đào tạo.

- Thực hiện về việc xét miễn, công nhận điểm, rút học phần học kỳ 1, năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 45.

- Hoàn thành việc xếp thời khóa biểu và gởi dữ liệu học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 cho Phòng Đào tạo.

2. Sau đại học

- Học viên nhập Kế hoạch học tập toàn khóa lên hệ thống của trường từ ngày 4/10 đến 8/10.

- Dự kiến thời gian Tổ chức Hội đồng xét duyệt CTĐT cho NCS từ 04/10 đến 07/10

- Tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương, hội đồng bảo vệ luận văn

3. Tổ chức

- Tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2019-2020, hạn cuối bộ môn gửi: 11/10/2019.

- Công văn thu nhận cán bộ Phạm Khánh Nguyên Huân và Võ Thị Tú Anh.

4. Thiết bị và tài chính

- Báo cáo cơ quan an toàn an ninh trật tự năm 2019 của Khoa nộp phòng Công tác Chính trị, hạn cuối: 11/10/2019. Bộ môn đề nghị khen thưởng gửi về khoa hạn cuối: 09/10/2019.

5. Nghiên cứu KH và HTQT

- Cập nhật các bài báo năm 2018-2019 lên website Khoa.

- Tổ chức báo cáo seminar cấp đơn vị (NCU-KHTN) ngày 14/10/2019.

6. Đoàn thể

- Họp đảng ủy mở rộng triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng viên các chi bộ

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao và Hội diễn văn nghệ truyền thống của Khoa năm 2019.

- Vận động sinh viên tham gia Hội thi Olympic Tiếng Anh trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại TP Cần Thơ năm 2019.

- Tổ chức chương trình giao lưu Tân sinh viên khóa 44 ở Hòa An ngày 12 và 13/10/2019.

Một số lưu ý:

- Khoa lập kế hoạch tổ chức thi chung các HP đã thống nhất. Tuần thi chung của Học kỳ 1 năm học 2019-2020 từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2019.

- Chuẩn bị cho Hội nghị KHTN ĐBSCL: Thành lập BTC và ra Thông báo số 1.

- Khoa đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chủ nhiệm khoa và Trưởng Bộ môn, Khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2017-2022:

  • Điều 3: Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Trưởng Bộ môn
  • Lưu ý công tác cán bộ nhằm phát huy sức mạnh tập thể.
  • Định hướng phát triển BM (công tác cán bộ, đào tạo, NCKH, HTQT,...).

- Mở ngành theo Quyết nghị của Hội đồng Trường

- Khoa ban hành: Các Quy định liên quan đến tài chính của Khoa; Quy định mức chi trong HP Trải nghiệm KHTN.

- Việc tổ chức đi thăm và chúc tết CB về hưu: BM tổ chức.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

              Thư ký                                                                               Chủ Tọa

 

 

        Trần Lê Kim Thụy                                                             Bùi Thị Bửu Huê

 

Thông báo

Số lượt truy cập

866865
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
696
4602
18131
866865

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn