TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 185/KHTN

V/v họp giao ban Khoa

Cần Thơ, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN KHOA

I. THÀNH PHẦN

- BCN Khoa: Bà Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng Khoa, Chủ tọa;

                        Ông Ngô Thanh Phong

                        Ông Võ Văn Tài

- Lãnh đạo BM:    Toán học: Ông Nguyễn Hữu Khánh

                        Vật lý:        Ông Nguyễn Thanh Phong          

                        Hoá học:    Ông Trần Quang Đệ

                        Sinh học:   Ông Trần Thanh Mến

           VP:            Bà Trần Lê Kim Thụy, Thư ký

- Công đoàn: Ông Đinh Ngọc Quý

- Đoàn thanh niên: Ông Nguyễn Văn Pha

II. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 29/7/2019-31/8/2019

1. Đào tạo và CTSV

- Tổ chức sinh hoạt đầu năm học 2019-2020 dành cho các sinh viên khóa 41, 42, 43, 44 và các sinh viên trong khung thời gian tối đa đào tạo ngày 04/8/2019.

- Thông báo kiểm tra thông tin học tập của sinh viên: Sinh viên có kết quả học tập kém 01 học kỳ: 03 sinh viên, Sinh viên có kết quả học tập kém 02 học kỳ bị buộc thôi học: 02 sinh viên, Sinh viên không đóng học phí 02 học kỳ bị buộc thôi học: 30 sinh viên.

- Kết quả trúng tuyển năm 2019 của Khoa: Toán Ứng dụng: 52, Vật lý kỹ thuật: 18, Hóa học: 63, Hóa dược: 126, Sinh học: 42.

- Công văn 1661/ĐHCT-ĐGNLNN ngày 31/7/2019 về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào khóa 45.

- Thông báo Danh sách học bổng khuyến khích học tập (Dự kiến) học kỳ I, năm học 2019 – 2020; kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên Khóa 44 thời gian từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 18/10/2019; thu học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020 từ 13/08/2019 đến hết ngày 18/09/2019 (trừ các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).

- Phát tiền khen thưởng năm học 2018 – 2019 cho sinh viên đến hết ngày 06/9/2019: 17 sinh viên.

- Cử bổ sung CVHT khóa 45 ngành Hóa dược.

- Thông báo xét Sinh viên xuất sắc nhất ngành và khen thưởng BCS năm học 2018-2019 đến hết ngày 05/9/2019.

- Thông báo học bổng do Công ty Suntory Pepsico Việt Nam chi nhánh Cần Thơ đến hết ngày 04/9/2019.

- Đề cử danh sách cán bộ chấm thi và ra đề thi kỳ thi tuyển sinh Bằng đại học thứ 2 và Liên thông năm 2019

2. Sau đại học

- Khoa họp triển khai Điều chỉnh CTĐT SĐH và các tổ điều chỉnh CTĐT SĐH họp điều chỉnh.

- Nhận hồ sơ BVLV Thạc sĩ k24 và các khóa cũ; bảng điểm học kỳ 2 (18-19); chứng chỉ ngoại ngữ của học viên.

- Tổ chức Hội đồng BVLV Vật lý lý thuyết; Hóa lý thuyết và hóa lý; Sinh thái học k24.

- Giảng dạy học phần mời giảng: Toán tài chính ngành Lý thuyết xác suất và TKTH k25.

3. Tổ chức

- Công văn xin phép cho Makiko đi Vĩnh Long thu thập số liệu phục vụ cho đề tài NCS 05/8/2019 đến ngày 24/8/2019.

- Nộp tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm của cán bộ đi học về phòng TCCB: 27 báo cáo.

- Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng theo TCCCDNN Giảng viên cao cấp (hạng I) về P.TCCB khoa có 08 cán bộ đăng ký.

- Quyết định số 3066/QĐ-ĐHCT ngày 05/8/2019 về việc cử viên chức Lâm Hoàng Chương và Nguyễn Thị Hồng Dân tham gia tập huấn giảng viên tại ĐH Kinh tế TPHCM từ 19-23/8/2019.

- Quyết định số 3053/QĐ-ĐHCT ngày 02/8/2019 về việc thu nhận viên chức Nguyễn Thị Kim Huê hoàn thành chương trình tiến sĩ từ ngày 01/7/2019.

- Công văn đề nghị thuê khoán sinh viên BM Hóa.

- Kết quả xét thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 của Trường: tập thể Khoa đạt tập thể LĐTT đề nghị Bộ xét Tập thể lao động xuất sắc và cờ thi đua cấp Bộ; 05 cán bộ đề nghị bằng khen Bộ trưởng; 01 cán bộ đề nghị CSTĐ cấp Bộ; 14 cán bộ CSTĐ cơ sở; 74 cán bộ LĐTT.

- Đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với PGS.TS Tôn Nữ Liên Hương từ 01/03/2020 đến 01/03/2021.

- Đề nghị tuyển dụng đợt 2 giảng viên thuộc bộ môn Hóa học gửi phòng Tổ chức Cán bộ.

4. Thiết bị và tài chính

- Điều chỉnh kinh phí thường xuyên năm 2019, cả Khoa đề nghị tăng: 174.190.000 đồng nộp phòng Tài chính.

- Trường tổ chức mở thầu 2 gói thiết bị thí nghiệm Bộ môn sinh và Bộ môn Hóa.

- Đề nghị danh mục thiết bị mua sắm trong dự án MOMA năm 2019 gửi phòng Quản trị Thiết bị.

- Phòng Quản trị Thiết bị đã cung cấp 04 thùng nhựa đặt tại bãi xe cổng sau (03 thùng dùng đựng chai lo hóa chất đã sử dụng hết (được đóng thùng), 01 thùng đựng dụng cụ thủy tinh vỡ) các thùng đã được dán nhãn.

5. NCKH và HTQT

- Gửi tờ trình văn kiện dự án phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu theo định hướng nghiên cứu (MOMA) đến Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 01/8/2019.

- Ban giám hiệu bút phê phòng Quản lý khoa học hỗ trợ Khoa tổ chức: hội thảo KHTN vùng ĐBSCL và hội nghị Xác suất Thống kê và Toán ứng dụng toàn quốc vào năm 2020.

- Thông báo số 1 - Ban tổ chức hội thi Olympic hóa học sinh viên toàn quốc 2020

- Thông báo về tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2019-2020, hạn cuối nộp hồ sơ 30/9/2019.

- Khoa tiếp Trung tâm nghiên cứu về Đông Nam Á của đại học Kyoto; khoa nghiên cứu về Châu Á và Châu Phi của đại học Kyoto do GS Yasuyuki Kosaka làm trưởng đoàn đến khoa ký kết MOU từ ngày 14-15-8/2019.

- Khoa tiếp đoàn 06 giáo sư Đài Loan sang trao đổi học thuật và ký kết MOU với Khoa từ ngày 24-26/8/2019.

6. Đảng và Đoàn thể

- Công đoàn Khoa Xét học bổng "Tấm lòng vàng" năm 2019 và trợ cấp khó khăn đầu năm học 2019 – 2020.

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam kiểm tra, khảo sát công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại PTN Lý, Hóa, Sinh.

- Công đoàn Khoa tổ chức thăm các cháu nhà trẻ Hướng Dương năm học mới lúc 7giờ 30 phút sáng chủ nhật tuần này 25/8/2019.

- Công đoàn Khoa xét Hai giỏi năm học 2018-2019, đăng ký Hai giỏi năm học 2019-2020.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 10 và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị lúc 14 giờ ngày 14/8/2019 hoặc 7 giờ 30 phút ngày 17/8/2019 tại hội trường Rùa.

- Lập danh sách làm thẻ đảng đợt 2/9: 03 đảng viên. 

- Đoàn Khoa tổ chức lao động đầu học kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa cũ.

III. KẾ HOẠCH TỪ 03/9/2019-30/9/2019

1. Đào tạo và CTSV

- Khoa Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2019: lúc 13 giờ 30, Thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019.

- Khoa tổ chức Sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khóa 45 lúc 14 giờ chiều chủ nhật, ngày 22/9/2019.

   + Bộ môn Vật lý tổ chức sinh hoạt lúc 7 giờ ngày 22/9/2019 tại Hội trường Khoa.

- Xét Sinh viên xuất sắc nhất ngành và khen thưởng BCS năm học 2018-2019.

- Xét bổng do Công ty Suntory Pepsico Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.

- Tổ chức giảng dạy học phần khoa học tự nhiên cho khoảng 100-120 học sinh lớp 10 và 11 trường TPTH Châu Văn Liêm ngày 07/9/2019 (theo đặt hàng chỉ tổ chức môn hóa).

- Khảo sát trực tuyến SV tốt nghiệp về tình hình việc làm đợt 3.

2. Sau đại học

- Họp hội đồng Khoa về việc điều chỉnh CTĐT SĐH lúc 15 giờ ngày 03/9/2019.

- Xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt 3.

- Khảo sát trực tuyến học viên tốt nghiệp về CTĐT đợt 3

3. Tổ chức

- Trường tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/9/2019.

- Đoàn công tác Khoa đến làm việc với các Bộ môn ngày 09/9/2019:

   + Bộ môn Toán học lúc 7 giờ 30 phút tại phòng Họp 1.

   + Bộ môn Vật lý lúc 9 giờ tại phòng Họp 1.

   + Bộ môn Hóa học lúc 13 giờ 30 phút tại phòng Họp 1.

   + Bộ môn Sinh học lúc 15 giờ tại phòng Họp 1.

- Tổ chức hội nghị viên chức – người lao động năm học 2019-2020 lúc 13 giờ 30 phút ngày 16/9/2019 tại phòng Chuyên đề Khoa.

4. Thiết bị và tài chính

- Rà soát trang bị bảo hộ lao động theo thông báo phòng Quản trị Thiết bị.

- Trường kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động, sử dụng trang thiết bị đợt 2.

- Hoàn thiện hồ sơ xét thầu gói thiết bị Hóa và Sinh trong kinh phí Trường.

- Báo cáo cơ quan an toàn ANTT và đề nghị khen thưởng năm 2019.

- Xin ý kiến Thầy Cô về việc bố trí bàn họp tại phòng Chuyên đề và triển khai thực hiện.

5. Nghiên cứu KH và HTQT

- Tiếp đoàn 07 giáo sư và 24 sinh viên của Viện Kyoto, Nhật Bản sang trao đổi học thuật với Khoa và một số đơn vị trong trường từ ngày 10-14/9/2019.

6. Đoàn thể

- Tổng hợp danh sách SV tham gia lớp cảm tình đảng từ các chi bộ.

Một số lưu ý:

- Tiếp đoàn 07 giáo sư và 24 sinh viên của viện Kyoto ngày 10-14/9/2019.

- Tiếp đoàn 07 giáo sư của Trường ĐH NCTU (Đài Loan) ngày 12/9/2019.

- Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2019 (13g00, thứ bảy, ngày 21/9/2019): Thầy Phong và anh Pha phụ trách (mời đoàn Thầy, Cô ngồi trên Lễ đài; Chuẩn bị bài phát biểu của phụ huynh và sinh viên; nội dung chương trình buổi Lễ; MC, các khâu tổ chức khác,...).

- Sinh hoạt đầu khóa cho SV khóa 45 tại HT Rùa (14g00, chiều chủ nhật, ngày 22/9/2019). Các BM tổ chức sinh hoạt cho các ngành đào tạo do BM quản lý.

- Các BM thực hiện tổng hợp phân công giảng dạy thực tập gởi PĐT theo chỉ đạo của Trường.

- Lập kế hoạch tổ chức hội thảo KHTN vùng ĐBSCL, đề nghị thành lập ban tổ chức hội thảo.

- Thống nhất lắp đặt bàn họp thay thế bàn ghế hiện có tại phòng chuyên đề; rà soát ngăn vách di động ở hội trường khoa.

- Hội trường khoa được sử dụng giảng dạy học kì này từ ngày 09/9/2019.

- Các học phần đại cương sẽ được tổ chức thi chung, bộ môn sẽ tên học phần, cấu trúc đề thi giữa kì, cuối kỳ, thời gian dự kiến tổ chức thi gửi về trợ lý đào tạo đến hết ngày 13/9/2019.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

                    Thư ký                                                                               Chủ Tọa

 

 

            Trần Lê Kim Thụy                                                             Bùi Thị Bửu Huê

 

Thông báo

Số lượt truy cập

596988
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
505
1124
1773
596988

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn