• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

Nội dung:  Giới thiệu về Trường Đại học Colorado, Mỹ.
Thời gian: 14 giờ ngày 24/11/2015.
Địa điểm: Phòng Chuyên đề
BCV: Giáo sư Philip Turk

Mời các em sinh viên và quý thầy cô đến tham dự.