• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

DANH MỤC SÁCH TIN HỌC

STT NHAN ĐỀ SỐ PHÂN LỌAI  ĐƠN GIÁ  SỐ LƯỢNG
1 Bom thời gian 004 / B430      16.000  1
2 Cài đặt & sử dụng Modem trong window 95.97.98 004 / H406      17.000  2
3 1038 sự cố trên phần cứng máy tính 004 / M458      72.000  1
4 Trí tuệ nhân tạo 004 / T502      50.000  3
5 Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp giải quyết vấn vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức  004 / Th523      20.000  1
6 Nguyên lí phần cứng & kỹ thuật ghép nối máy vi tính 004 / V312      55.000  2
7 Giáo trình tin học đại cương 004.07 / Gi108      27.000  1
8 Giáo trình tin học đại cương 004.07 / K304      27.000  3
9 Tin học đại cương 004.07 / Ph561      30.000  1
10 Tin học đại cương nâng cao 004.07 / T311      27.000  1
11 Kỹ thuật vi điều khiển 004.16 / D408      30.000  2
12 Cấu trúc máy vi tính & thiết bị ngoại vi 004.16 / Tr513      89.000  1
13 Kỹ thuật vi xử lý 004.3 / M312      39.000  1
14 Phân họach quản lý đĩa cứng 004.563 / Nh121      21.000  1
15 Giáo trình mạng - T1 004.6 / D513 / T1      70.000  3
16 Giáo trình mạng (Novell Netware 4.1) - T2 004.6 / D513 / T2      86.000  1
17 Tiện ích cho Internet 004.6 / H406      17.000  2
18 Sử dụng hiệu quả Microsoft internet explorer 5.0 trong 24h  004.6 / S550 / 2000      44.000  3
19 Hướng dẫn sử dụng internet bằng hình ảnh 004.6 / T120      39.000  1
20 Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lý 004.6 / Tr149      30.000  1
21 Modem truyền số liệu  004.64 / S464      15.000  1
22 Mạng máy tính & các hệ thống mở 004.65 / H103      32.500  4
23 Cẩm nang thực hành internet 004.678 / C120      15.000  2
24 Thủ thuật thao tác nhanh 004.678 / L121      14.000  2
25 Nối kết mạng 004.678 / L304      15.500  2
26 Điện toán căn bản thực hành trên internet  004.678 / L600   2
27 Thực hành trên internet 004.678 / L600      27.000  2
28 Cơ sở kỹ thuật mạng internet 004.678 / V308      20.200  2
29 Sổ tay kỹ thuật tin học internet 004.678 / V308      15.000  2
30 Internet toàn tập  004.678 / V768      45.000  2
31 Sổ tay giải thích thuật ngữ internet Anh-Việt thông dụng 004.67803 / Ch125      20.000  2
32 Giáo trình tin học phổ thông  005.07 / T305      65.000  2
33 Tin học 10 005.0712 / T311      22.500  2
34 Tin học 11 005.0712 / T311      22.500  2
35 Bài tập tin học A 005.076 / K304      12.000  2
36 Nhập môn công nghệ phần mềm 005.1 / C561      27.000  3
37 Hướng dẫn cài đặt chương trình trên windows 005.1 / H107      15.000  2
38 Kĩ nghệ phần mềm 005.1 / P935 / T2      17.400  2
39 Kĩ nghệ phần mềm 005.1 / P935 / T3      17.600  4
40 Thuật tóan trong tin học 005.1 / Th300      18.500  1
41 Giáo trình tóan ứng dụng trong tin học 005.1 / Tr300      23.500  2
42 Đo lường & điều khiển bằng máy tính 005.112 / T123      25.000  1
43 Frontpage 2000 dành cho người bận rộn 005.13 / F935      40.000  3
44 MATLAB & SIMULINK(Dành cho kỹ sư điều khiển tự động) 005.13 / Q106       63.000 2
45 Xây dựng Webside frontpage  005.13 / Th107      19.000  2
46 Nhập môn hệ chuyên gia 005.13 / Tr103      10.000  2
47 Một số vấn đề về thuật toán 005.131 / Đ305       25.300 2
48 101 thuật tóan & chương trình ngôn ngữ C 005.131 / D408      25.000  4
49 Kỹ thuật lập trình Turbo Pascal 5-7 005.133 / Â124      51.500  2
50 C# cho người mới học 005.133 / C111      24.500  2
51 Ngôn ngữ lập trình C++: Từ cơ bản đến hướng đối tượng  005.133 / C561      50.000  2
52 Lập chương trình C trên Windows 005.133 / Đ552      23.000  2
53 Java và ứng dụng mạng 005.133 / Gi108      45.000  3
54 Lập trình Turbo pascal 7.0 005.133 / H455      40.000  1
55 Các vấn đề về lập trình Pascal 005.133 / H527      17.000  1
56 Ngôn ngữ lập trình C++ & Cấu trúc dữ liệu 005.133 / H561      39.000  2
57 Lập trình hướng đối tượng C++ 005.133 / L116      25.000  2
58 Lập trình Java 005.133 / L123      77.000  2
59 Lập trình Java với Jbuilder 3 005.133 / L123      90.000  3
60 Lập trình trên Windows với MFC 005.133 / L431      54.000  1
61 Ngôn ngữ lập trình pascal 005.133 / L431      20.000  2
62 Cấu trúc dữ liệu và các đối tượng khác sử dụng C++ - T2  005.133 / M224 / T2       45.000  3
63 Phương pháp số & chương trình bằng Turbo pascal 005.133 / M312      23.000  1
64 Visual basic 2005-Crystal reports developer T4-Quyển 1 (Có đĩa) 005.133 / M312 / T4-Q1      52.000  1
65 Visual basic 2005-Crystal reports developer T4-Quyển 2 (có đĩa) 005.133 / M312 / T4-Q2      42.000  1
66 Lập trình bằng turbo pascal 005.133 / M685      34.000  2
67 Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu 005.133 / N994 / T1      35.000  1
68 Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu 005.133 / N994 / T2      35.000  2
69 Cẩm nang tra cứu Turbo pascal  005.133 / Ng419      35.500  2
70 Ngôn ngữ lập trình pascal 005.133 / Ng419      35.000  3
71 Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao 005.133 / Ng450      26.000  1
72 Pascal for students 005.133 / P278      37.500  1
73 Turbo pascal 5.5 005.133 / Ph506      45.000  2
74 Lập trình với paradox 9 005.133 / Ph561      69.000  2
75 Visual basic 2005-Lập trình web với cơ sở dữ liệu T3-Q2 005.133 / Ph561 / T3-Q2      72.000  1
76 Mẹo & thủ thuật lập trình bằng turbo pascal 5.5 005.133 / S299      31.000  3
77 Cẩm nang thuật tóan ứng dụng & cài đặt bằng C 005.133 / S312      19.000  2
78 Giáo trình lý thuyết & bài tập ngôn ngữ C-T1 (có đĩa) 005.133 / T250      41.600  1
79 Giáo trình lý thuyết & bài tập pascal -T2(Có đĩa) 005.133 / T250P / T2      82.000  2
80 Tự học kế tóan tiền mặt với Visual C # 2005 005.133 / T550      35.000  2
81 Turbo pascal BGI lập trình & ứng dụng trong đồ họa 005.133 / T931      32.500  1
82 Bài tập lập trình ngôn ngữ C 005.133 / Th523      27.000  2
83 Giáo trình lập trình C-T2 005.133 / Th550      12.500  2
84 Ngôn ngữ lập trình C và C++ Bài giảng, bài tập, lời giải mẫu 005.133 / V308      50.000  3
85 Lý thuyết bài tập C++ & C#  005.133 / V500       50.000 2
86 Bài tập tin học đại cương  005.133076 / N104       14.100 2
87 Bài tập ngôn ngữ lập trình pascal với turbo pascal  005.133076 / Ng419      20.000  2
88 Bài tập turbo pascal version 6.0 005.133076 / Nh121      18.000  5
89 Bài tập lập trình turbo pascal 7.0 005.133076 / T120      29.000  1
90 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 6.0 tòan tập 005.15 / C455      54.000  2
91 Gỡ rối cho người lập trình Visual Basic  005.15 / G460      52.000  3
92 Kỹ năng lập trình Visual Basic 5 (Trung cấp- Cao cấp) 005.15 / K600   2
93 Kỹ năng lập trình Visual Basic 5 (xây dựng từng bước các ứng dụng Winfows & Internet) - Sơ cấp, trung cấp. 005.15 / K600      86.000  1
94 Tin học ứng dụng T3-Kỹ năng lập trình Visua Basic 5 005.15 / K600tc      97.500  2
95 Các bài tập thực hành Microsoft Word 2000 cho người làm văn phòng 005.15 / Ph431      54.000  4
96 Microsoft Access 97, Visual basic từ A đến Z 005.15 / Ph431      58.000  1
97 Microsoft Excel 2000 005.15 / T305e    109.000  2
98 Visual Basic 6.0 005.15 / T406      34.000  3
99 Lập trình Visual Basic 6.0 005.15 / T550      50.000  3
100 Microsoft office 2000: Word 2000 tòan tập 005.15 / T550      70.000  1
101 Hướng dẫn sử dụng Excel 2000 005.15 / Th305      57.000  5
102 Thiết lập bảng tính với MS-Excel XP(phần CB) 005.15 / Th455      35.000  1
103 Thiết lập bảng tính với MS-Excel XP(phần NC) 005.15 / Th455      36.000  2
104 Microsoft word 7.0 for window'95 005.15 / Th455w      47.000  1
105 Sọan thảo văn bản với Microsofr Word 97 (Phần nâng cao) 005.15 / Th455wnc      31.000  2
106 Giúp tự học Ms-Excel 5.0 qua những bài tập thực hành 005.15076 / V305      56.000  1
107 Cẩm nang lập trình T1 005.265 / S105 / T1      18.500  2
108 Cẩm nang lập trình T2 005.265 / S105 / T2      18.500  2
109 Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy tính IBM-PC bằng Pascal, C Assembler, Basic 005.265 / T611 / T1      31.900  1
110 Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy tíng IBM-PC bằng Pascal, C Assembler, Basic 005.265 / T611 / T2      72.000  1
111 Tác tử công nghệ phần mềm hướng tác tử  005.276 / H513      50.000  2
112 Lập trình Web bằng ASP.Net với Macromedia dreamweaver MX 005.276 / L123 / T1      38.000  3
113 Lập trình Web bằng ASP.Net với Macromedia dreamweaver MX 005.276 / L123 / T2      36.000  2
114 C# căn bản và Visual Studio.NET IDE -Tập1 005.276 / N207 / T1      75.000  2
115 Lập trình WEB dùng ASP.NET và C# - Tập 5 005.276 / N207 / T5      75.000  2
116 Giáo trình nhập môn PHP & MySQL 005.2762 / B116      52.000  2
117 Sổ tay HTML & Javascript  005.2762 / S312      34.000  1
118 Thực hành Javascrip (cho web) 005.2762 / S312      39.500  1
119 Các bài tập lập trình cơ sở dữ liệu với VB.NET 005.2768 / H404      58.000  2
120 Tự học Visual Basic.Net 2005 trong 10 tiếng 005.2768 / T550      37.000  1
121 3500 địa chỉ Internet 005.3 / B100      37.000  1
122 Giáo trình lý thuyết & thực hành ORACLE (Có đĩa) 005.3 / D513    118.000  3
123 Thực hành thiết kế trang Web với Microsoft Frontpage 2000 005.3 / D513      29.000  1
124 Hướng dẫn tự học Microsoff Fontpage 2002 trong 24 giờ 005.3 / H108      19.000  2
125 Thực hành xử lý nhanh bảng tính với MS Excel 2002 005.3 / H108      52.000  1
126 270 câu hỏi đáp word 2002 005.3 / H407      14.000  2
127 Sử dụng Word 2002 theo lệnh 005.3 / H407      16.500  1
128 Tin học thực hành những điều lý thú 005.3 / H407      12.000  2
129 Ứng dụng SPSS for windowns để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu (có đĩa) 005.3 / H523      25.000  2
130 Sử dụng Excel 5.0 for Windows 005.3 / H527      31.500  2
131 Lập trình mạng với visual J ++ 6.0 005.3 / L123      44.000  3
132 Hướng dẫn sử dụng Excel 2002    005.3 / M312      78.000  2
133 Giáo trình tin học căn bản 005.3 / Ng419      27.500  2
134 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office 2007 005.3 / Ng527       62.000 1
135 Thủ thuật Access 005.3 / Nh121      15.000  2
136 Thủ thuật Excel 005.3 / Nh121      13.000  5
137 Sử dụng sap 2000 trong tính tóan kết cấu 005.3 / Nh124 / T2      24.000  2
138 15.000 địa chỉ internet (mới nhất hiện nay) 005.3 / Qu106      90.000  1
139 Làm việc với Microsof Office 005.3 / S719  tặng  1
140 Tin học văn phòng Microsoft Access (phiên bản mới nhất) 005.3 / T311       25.000 1
141 Tin học văn phòng Microsoft Excel (phiên bản mới nhất) 005.3 / T311       23.000 1
142 Tin học văn phòng Microsoft PowerPoint (phiên bản mới nhất) 005.3 / T311       26.000 1
143 Tin học văn phòng MS Word (phiên bản mới nhất) 005.3 / T311      23.000  1
144 Sọan thảo văn bản với Microsofr Word XP (Phần cơ bản) 005.3 / Th455cb      35.000  2
145 Sọan thảo văn bản với Microsofr Word XP (Phần nâng cao) 005.3 / Th455nc      36.000  2
146 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Power Point 2000 005.3 / V308      36.000  3
147 Hướng dẫn tự học Microsoff Fontpage 2002 trong 24 giờ 005.3 /H108      19.000  2
148 Phân họach quản lý đĩa cứng 005.3 Nh121      21.000  1
149 Giáo trình kỹ thuật lập trình C      005.362 / Gi106      23.500  2
150 C#  và .NET Framework - Tập 2 005.362 / Th305 / T2      75.000  2
151 Lập trình giao diện người dùng theo C# - Tập 3 005.362 / Th305 / T3      75.000  2
152 Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C# - Tập 4 005.362 / Th305 / T4      75.000  2
153 Lập trình báo cáo dùng CRYSTAL REPORT.NET và C# -Tập 6 005.362 / Th305 / T6      75.000  2
154 Sổ tay kỹ thuật Visual C# - Tập 7 005.362 / Th305 / T7      75.000  2
155 Sổ tay kỹ thuật Visual C# - Tập 8 005.362 / Th305 / T8      75.000  2
156 Hổ trợ kỹ thuật cho lập trình hệ thống 005.3682 / T311      40.000  1
157 Excel toàn tập 005.369 / H174      57.500  2
158 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Outlook 2002 005.376 / H108      55.000  2
159 Microsoft fontpage 2000 tòan tập 005.376 / S312    108.000  4
160 Ứng dụng tin học phổ thông Mcrosoft fontpage 2000 tòan tập 005.376 / S312    108.000  4
161 Thực hành Windows 2000 server 005.4 / D513      48.000  3
162 Quản trị mạng Windows NT network administrator 005.4 / Qu105      47.600  2
163 Linux giáo trình lý thuyết & thực hành 005.42 / H407 / T1      79.000  2
164 Giáo trình tin học văn phòng  005.43 / Gi108       26.000 1
165 Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống 005.43 / T305      36.000  1
166 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Windows-me 005.437 / H561      16.000  3
167 Kỹ thuật nối mạng trên Windows 005.437 / K600      58.000  2
168 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 97 005.437 / M312      28.000  2
169 Giáo trình Windows 95,Word 7.0, Excel 7.0 005.437 / Ph450      32.000  1
170 Quản trị mạng MS Windows 2000 005.437 / Qu105      65.000  2
171 Lập trình & ghép nối máy tính trong Windows 005.437 / T123      58.000  3
172 Ms Windows 2000 thực hành & ứng dụng 005.437 / T305 / 2000      89.000  2
173 MS office 2000 bằng hình ảnh  005.437 / T305 / T1      25.000  2
174 Tự học bảo mật & quản trị mạng trong 10 tiếng 005.437 / T550      36.000  1
175 Lập trình Windows 005.43769 / Đ110 / T1    112.000  3
176 Windows 2000 server fasfoot 005.43769 / Đ455      12.000  2
177 Lập trình WINDOWS bằng Visual C++ 005.43769 / Đ552       40.600 2
178 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Windows 2000 Professional 005.43769 / Qu106      39.000  2
179 Hướng dẫn sử dụng Windows Me 005.43769 / Qu106      52.000  3
180 Thủ  thuật Microsoft Windows XP 005.43769 / T120      45.000  1
181 Điều hành & quản trị Microsoft Windows 2000 server 005.43769 / T305    149.000  2
182 Hướng dẫn sử dụng Microsoft R Windows XP professional 005.43769 / Th305      24.000  2
183 Sổ tay kỹ thuật lập trình windows-T1 005.43769 / Th305      56.500  1
184 Lập trình với hợp ngữ 005.45 / T121      17.000  1
185 Turbo Assembler & ứng dụng 005.456 / Ph500      22.000  1
186 Lập trình bằng hợp ngữ 005.456 / T123      37.000  3
187 Từng bước tự học thành công Microsoft Word 2003 005.52 / Gi106      38.000  1
188 Tin học văn phòng microsoft word 2000 005.52 / H513      15.000  2
189 Từng bước tự học Microsof Office Excel 2003 005.54 / Gi106      45.000  1
190 Làm kế toán với excel 2003 & 2007 005.54 / L104      35.000  1
191 Hướng dẫn tự học Microsof Access 2002 bằng hình 005.713 / H407      29.000  2
192 Thực hành quản lý cơ sở dữ liệu Access 2003 005.713 / H523      52.000  2
193 Lập trình access 2000 cho mọi người  005.713 / K94      35.000  3
194 Giáo trình lý thuyết & bài tập Borland Delphi (có đĩa) 005.713 / L105    125.000  4
195 Microsoff Access 2000  lập trình & ứng dụng cơ sở dữ liệu (Có đĩa) 005.713 / T250      48.000  2
196 Microsof Access 2000: Lập trình & Ứng dụng 005.713 / T305    113.000  2
197 Hướng dẫn lập trình MS Access 97 005.713 / T305 / T1   1
198 Hướng dẫn lập trình MS Access 97 005.713 / T305 / T2   1
199 Access 2000 dành cho người bận rộn 005.713 / T406      40.000  2
200 Borland Delphi: Công cụ phát triển ứng dụng nhanh trên môi trường Windows-T2 005.713 / Th600 / T2      70.000  2
201 Lập trình quản lý với Microsoft Access 97 005.713 / Tr103      27.000  4
202 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 005.73 / L452      29.000  2
203 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán  005.73 / T561      36.000  2
204 Cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán & phát triển phần mềm 005.73 / Th502      39.000  3
205 Thực hành phần mềm gói kinh doanh -t3 005.73 / U65p / T3      11.500  3
206 Cấu trúc dữ liệu -T3 005.73 / U65t / T3      11.000  3
207 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 005.731 / L452      29.000  2
208 Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu 005.74 / A107      42.000  1
209 Hệ thống thông tin quản lý 005.74 / H523      25.000  2
210 Lý thuyết cơ sở dữ liệu 005.74 / M103 / T1      79.000  1
211 Lý thuyết cơ sở dữ liệu 005.74 / M103 / T2      52.000  1
212 Sử dụng & khai thác Microsoft visual foxpro 6.0 005.74 / M312    128.000  2
213 Cơ sở dữ liệu (Database) 005.74 / T502      39.000  2
214 Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu 005.74 / T507      30.000  2
215 Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GI 005.74 / Th121   2
216 Cơ sở dữ liệu: Kiến thức và thực hành 005.74 / Th300      15.000  2
217 Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản lý 005.74 / Tr103      30.000  1
218 Lập trình ứng dụng Web Internet & mạng không dây -T1 005.75 / Th116 / T1      36.000  2
219 Lập trình ứng dụng Web Internet & mạng không dây -T2 005.75 / Th116 / T2      60.000  2
220 Giáo trình nhập môn ASP 005.754 / B116      52.000  2
221 Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ 005.756 / V561      15.000  2
222 Visua basic oracle 8 005.756 / V822      58.000  2
223 Các kỹ năng cơ bản khi sử dụng Microsoft Access 2003 005.7565 / C101      28.000  1
224 Foxpro hướng dẫn sử dụng, lập trình cơ bản và nâng cao 005.7565 / H455      27.000  1
225 Thực hành lập trình Foxpro for Windows 005.7565 / H455      46.000  2
226 Tự học quản trị dữ liệu bằng Visual foxpro3 005.7565 / K54      43.000  1
227 Xây dựng & triển khai ứng dụng thương mại điện tử 005.7565 / Kh106 / T1    135.000  1
228 Xây dựng & triển khai ứng dụng thương mại điện tử 005.7565 / Kh106 / T2    144.000  1
229 Ngôn ngữ lập trình Foxpro 005.7565 / T305      25.500  3
230 Hướng dẫn học lập trình Access 2 bằng ví dụ 005.7565 / V308      40.000  2
231 Foxpro cơ bản -T1 005.75654 / Th116        6.000  2
232 Giáo trình hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g  005.7575 / N312 / T1       63.000 1
233 Giáo trình hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g  005.7575 / N312 / T2       68.000 1
234 Oracle 9 cẩm nang quản lý mạng 005.758 / Ph561      15.000  3
235 Các hệ cơ sở dữ liệu : Lý thuyết & thực hành - Tập 1 005.7585 / Th502 / T1      31.000  2
236 Ngôn ngữ HTML 4 cho Word wide web 005.7592 / E42      45.000  6
237 XML nền tảng & ứng dụng 005.7592 / L105 / P1      69.000  2
238 Thiết kế trang web 005.7592 / Th305      25.000  2
239 Từng bước khám phá an ninh mạng: Bảo vệ máy tính bằng tường lửa & phương pháp lướt web an toàn  005.8 / C561      79.000  1
240 Từng bước khám phá an ninh mạng: Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng & phương pháp phát hiện thâm nhập  005.8 / C561       66.000 1
241 Từng bước khám phá an ninh mạng: Tìm hiểu các kiểu tấn công cơ bản & phương pháp phòng chống  005.8 / C561      62.000  1
242 Từng bước khám phá an ninh mạng: Hack internet os và bảo mật- Tập 1 005.8 / C561 / T1      49.000  1
243 Từng bước khám phá an ninh mạng: Hack internet os và bảo mật- Tập 2 005.8 / C561 / T2      52.000  1
244 Bảo mật thông tin mô hình & ứng dụng 005.8 / D513      32.000  2
245 Hacking và kỹ thuật xâm nhập máy tính, cách phòng chống hiệu quả  005.8 / H121      67.000  2
246 Tìm hiểu & cách phòng chống virus Worn, Addware, Spyware xâm nhập vào máy tính & USB của bạn 005.8 / H513      32.000  1
247 Giáo trình mã hóa thông tin (lý thuyết & ứng dụng) 005.8 / Kh107      18.000  2
248 Bảo mật trên mạng : Bí quyết & giải pháp  005.8 / M166      61.000  3
249 Từng bước khám phá an ninh mạng: Tìm lại password & phương pháp phục hồi an toàn dữ liệu  005.86 / C561       49.000 1
250 Trí tuệ nhân tạo 006.3 / T502      40.000  2
251 Trí tuệ nhân tạo 006.3 / Th523      20.000  2
252 Trí tuệ nhân tạo: Mạng Nơron 006.32 / Th506      18.500  2
253 Phương pháp thực hành tin học ADOBE INDESIGN (có đĩa) 006.68 / D513 / 2000      78.000  4
254 Giáo trình thực hành 3D studio MAX Release 2.5 006.68 / Gi108      70.000  1
255 Đồ họa máy tính: Sử dụng các kênh, các lớp & type 006.68 / L304      16.000  2
256 Adobe photoshop 6 006.68 / P575      65.000  2
257 Tự học CorelDraw 8.0 trong 24 giờ 006.68 / Th504      49.000  1
258 Thực hành thiết kế mô hình web động Flash CS3 professional 006.696 / Nh121      58.000  2
259 Hướng dẫn học & thiết kê website bằng Macromedia flash 006.7 / A107      22.500  1
260 Blog từ cơ bản đến nâng cao 006.7 / T502      52.000  1
261 Lập trình trò chơi với Flash 1 (có đĩa) 006.78 / S312 / T1      56.000  1
262 Lập trình trò chơi với Flash 2 006.78 / S312 / T2      45.000  1
263 16 bài thực hành flash 006.786 / M558      42.000  1
264 Thiết kế & các giải pháp cho mạng không dây  384.5 / Th502      61.000  2
265 Hướng dẫn thực hành tính tóan trên chương trình MAPLE V  510.28553 / Đ305        8.600  3
266 Cơ sở lý thuyết số trong an toàn - bảo mật thông tin  512.7 / Kh107      18.000  2
267 CorelDraw: Những điều kỳ diệu 620.00420285 / C797      68.000  2
268 Sử dụng Autocad  lập bản vẽ kỹ thuật Autocad 2008 620.00420285 / H305      42.000  2
269 Hướng dẫn truy cập& sử dụng lệnh- Mô hình đối tượng Autocad R15 trên Windows 95 & Window 98 620.00420285 / M312      50.000  5
270 Ngôn ngữ Autolisp dùng trong Autocad 2000 620.00420285 / M312n      45.000  3
271 Giáo trình Autocad 2010 thiết kế 2D và 3D 620.00420285 / Th502       58.000 1
272 Phương pháp phần tử hữu hạn  620.1 / Th312      58.000  1
273 Những bài thực hành của kỹ thuật viên lắp ráp, sửa chữa, nâng cấp, bảo trì máy tính 621.39 / Nh556      57.000  2
274 Kỹ thuật phần cứng máy tính 621.39 / Tr300      55.000  2
275 Lắp ráp, cài đặt, sửa chửa máy tính cá nhân 621.39 / Tr300      31.000  2
276 Hướng dẫn tự học & khắc phục sự cố máy tính cá nhân 621.390288 / H561      60.000  1
277 Sữa chữa ổ đĩa & hệ thống nhớ của máy tính  621.397 / B592      31.500  1
278 Giáo trình vẽ cơ khí với autocad 2004 621.80285 / V561      20.000  2
279 Phương pháp phần tử hữu hạn với Matlab 624.150285 / S464      40.000  2
280 Cấu trúc-lập trình-ghép nối & ứng dụng vi điều khiển - T2:Ghép nối & ứng dụng VĐK 8051/8052 629.895 / Gi106 / T2      39.500  3
281 Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp  630.0285 / T311      68.000  2
282 Kế toán đại cương và các hệ thống thông tin quản trị xí nghiệp số  657 / Th305 / T1      75.000  2
283 Làm kế tóan trên máy tính 657.0285 / Q106      35.000  1
284 Ứng dụng excel trong giải quyết các bài toán kinh tế 657.0285 / S464      31.000  1
285 Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin quản trị (T2: Tin học hóa…..Hệ thống thông tin kế toán) 657.0285 / Th305 / T2      75.000  2
286 Quản trị thông tin tinh giản 658.4 / Qu105      22.000  2
287 Hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính  658.514 / M312      27.000  2
288 Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm 005.1/H307       25.000 2