• Xin chào, Khách Đăng nhập 

SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ HÓA HỮU CƠ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 

Thời gian tổ chức hội nghị: 01-03/12/2017 

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Ngày 04 tháng 9 năm 2015

 THÔNG BÁO SỐ 3

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ và sinh viên có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Toán học đồng thời giúp định hướng nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn, Khoa Khoa học Tự nhiên tổ chức Hội nghị nghiên cứu Khoa học sinh viên lần thứ nhất. Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2015. Ban Tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên lần thứ nhất trân trọng kính mời cán bộ, học viên và sinh viên trong và ngoài Trường tham gia báo cáo tại Hội nghị. 

1.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC

  • Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.
  • Hội nghị tại các tiểu ban: Các báo cáo miệng (Oral) và treo bảng (Poster).
  • Triển lãm về những thành tựu nghiên cứu.

2.  CÁC LĨNH VỰC

  • Toán – Tin học                                                
  • Vật lý                        
  • Hóa học                                                    
  • Sinh học – Công nghệ sinh học                  

3.  CÔNG BỐ KHOA HỌC CÁC BÁO CÁO TUYỂN CHỌN 

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ được các tiểu ban chuyên môn tuyển chọn, phản biện và công bố trong Kỷ yếu Hội nghị.

4.  HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện gửi trực tiếp qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

5.  CÁC THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Stt
Tiểu ban
Trưởng tiểu ban & Thư ký
Địa chỉ liên hệ
1
Toán - Tin học
TS. Nguyễn Hữu Khánh
TS. Võ Văn Tài
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
2
Vật lý
PGS.TS. Dương Hiếu Đẩu
Ths. Phạm Thị Bích Thảo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
3
Hóa học
TS. Nguyễn Trọng Tuân
ThS. Nguyễn Văn Đạt
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
4
Sinh học 
Công nghệ sinh học
TS. Nguyễn Thị Phi Oanh
ThS. Lê Hồng Phương
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6.  BAN TỔ CHỨC VÀ BAN THƯ KÝ 

 BAN TỔ CHỨC:   

PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng Ban
PGS. TS Dương Hiếu Đẩu, Ủy viên
TS. Nguyễn Hữu Khánh, Ủy viên
TS. Nguyễn Trọng Tuân, Ủy viên
TS. Nguyễn Thị Phi Oanh, Ủy viên
BAN THƯ KÝ:    
TS. Nguyễn Thành Tiên, Trưởng Ban
Ths. Lê Hồng Phương, Ủy viên

Trần Lê Kim Thụy, Ủy viên

Địa chỉ liên hệ Ban Thư ký Hội nghị:
Văn phòng Khoa Khoa học Tự nhiên
 

Khu II, Đại học Cần Thơ 

Điện thoại:  3832062 , Fax: 3832062
E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Ghi chú: Đại biểu tham dự Hội nghị tự túc chi phí báo cáo, phương tiện và nơi ăn ở.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

PGS.TS. BÙI THỊ BỬU HUÊ