COLLEGE OF NATURAL SCIENCES

Vui lòng nhập địa chỉ email phù hợp với tài khoản của bạn. Tên đăng nhập của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email này.

College of Natural Sciences - Can Tho University
Address: Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam
Tel: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn