STT NHAN ĐỀ SỐ PHÂN LOẠI SL
1 50 năm các công trình vật lý chọn lọc 530.07 / Tr561 / 2007 1
2 Albert Einstein & sự tiến triển của vật lý học hiện đại 530.11092 / A333 1
3 Âm thanh lập thể nguyên lý & công nghệ 534 / Ch300 1
4 Bài tập & lời giải cơ học lượng tử 530.12076 / L732 4
5 Bài tập & lời giải nhiệt động lực học & vật lý thống kê  535.076  / L732 1
6 Bài tập & lời giải nhiệt động lực học & vật lý thống kê  536.7 / L732 4
7 Bài tập & lời giải Quang học 535.076 / L732 3
8 Bài tập & lời giải vật lý chất rắn, thuyết tương đối & các vấn đề liên quan 530.076 / L732 1
9 Bài tập & lời giải vật lý nguyên tử, hạt nhân & các hạt cơ bản 539.7076 / L372 4
10 Bài tập cơ học ( T2: Động lực học) 531.1076 / S107 / T2 3
11 Bài tập cơ học ; (T1: Tĩnh học, động học) 531.1076 / S107 / T1 3
12 Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng  620.106 / Ch300 / T1 3
13 Bài tập cơ học ứng dụng (Có hướng dẫn-giải mẫu-trả lời) 531.1076 / L250 1
14 Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt 621.402076 / D121 2
15 Bài tập vật lý đại cương -T1 530.076 / B312 / T1 3
16 Bài tập vật lý đại cương T2 530.076 / B312 / T2 / 1999 5
17 Bài tập vật lý đại cương -T2 530.076 / B312 / T2 3
18 Bài tập vật lý đại cương T3 530.076 / B312 / T3 / 1999 6
19 Bài tập vật lý lý thuyết ; T1 530.1076 / M312 / T1 3
20 Bài tập vật lý lý thuyết ; T2 530.1076 / M312 / T2 3
21 Bài thi VL Quốc tế ; T1 530.076 / B103q / T1 3
22 Bí mật vũ trụ 500 / B300 3
23 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? Khoa học Trái Đất 550 / B450 1
24 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? Thiên văn học T1 520 / Th305 / T1 2
25 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? Thiên văn học T2 520 / Th305 / T2 2
26 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? Vật lý học 530 / B450 2
27 Các PP vật lý trong hóa học 541.3 / Đ450 1
28 Cấu trúc-lập trình-ghép nối & ứng dụng vi điều khiển  629.895 / Gi106 / T1 2
29 Cấu trúc-lập trình-ghép nối & ứng dụng vi điều khiển  629.895 / Gi106 / T2 2
30 Chống sét cho nhà & công trình  VL 162 1
31 Cơ học  531 / H121 2
32 Cơ học (T1: Tĩnh học & động học) 531.1 / S107 3
33 Cơ học (T2: Động lực học) 531.076 / H455-T2-1999 2
34 Cơ học (T2: Động lực học) 531.1 / S107 / T2 3
35 Cơ học chất lỏng ứng dụng 620.106 / V312 2
36 Cơ học cơ sở ; (T1: Tĩnh học, động học) 531.1 / Tr431 / T1 1
37 Cơ học cơ sở ; (T2 :Động lực học) 531.1 / Tr431 / T2 1
38 Cơ học đá 621.151132 / H107 2
39 Cơ học đá công trình 624.15132 / F832 2
40 Cơ học lượng tử  530.12 / H105 3
41 Cơ học lượng tử 2 530.12 / Kh107 / T2 2
42 Cơ học lý thuyết 531 / M312 / 1997 4
43 Cơ học ứng dụng 531.076 / S107 / 2001 2
44 Cơ học vật rắn 531 / C460 2
45 Cơ học vật rắn  531 / C460 3
46 Cơ học: T2 Động lực học 531 / S107 / T2 / 1999 3
47 Cơ sở kỹ thuật Laser 621.36 / H121 2
48 Cơ sở kỹ thuật nhiệt 621.402 / D121 3
49 Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần 621.381 / L125 2
50 Cơ sở lý thuyết trường lượng tử  530.12 / H105c 1
51 Cơ sở lý thuyết và điều khiển tự động  629.8 / H401 1
52 Cơ sở vật lý môi trường và đo lường 530.81 / Th 300 3
53 Cơ sở vật lý -T1-Cơ học I 530 / D249 / T1 2
54 Cơ sở vật lý -T2-Cơ học II 530 / H188 / T2 2
55 Cơ sở vật lý -T3-Nhiệt  học  536 / H188 / T3 2
56 Cơ sở vật lý -T4-Điện  học  537 / H188 / T4 2
57 Cơ sở vật lý; T1 (cơ học) 530 / H188 / T1 2
58 Cơ sở vật lý; T1 (cơ học) 530 / H188 / T1 1
59 Cơ sở vật lý; T2 (cơ học) 530 / H188 / T2 1
60 Cơ sở vật lý; T4 (Điện học) 530 / H188 / T4 2
61 Cơ sở vật lý; T5 (Điện học II) 530 / H188 / T5 2
62 Cơ sở vật lý; T6 (Quang học và VL lượng tử) 530 / H188 / T6 7
63 Đại cương khoa học Trái Đất 550 / O408 2
64 Dao động và Sóng 531.32 / T550 3
65 Địa lý đó đây 500 / Qu121 1
66 Điện & từ 621.3 / A300 3
67 Điện cơ sở  621.3 / S581đ / T1 3
68 Điện động lực học 537.6 / Th502 4
69 Điện học 537 / H309 / 1999 4
70 Điện tử công suất 621.3815 / B312 1
71 Điện tử học học 537.5 / Đ305 2
72 Điện từ học học 1 537 / Đ305 / T1 2
73 Điện từ học học 2 537 / Đ305 / T2 2
74 Điện tử-Điện động học 1 537.6 / Đ305 / T1 2
75 Điện tử-Điện động học 2 537.6 / Đ305 / T2 2
76 Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều Ba Pha  621.319 / Qu106 -1998 3
77 Động lực học công trình biển  531.3 / H513 1
78 Dung sai và lắp ghép 621.80287 / T454 / 2002 1
79 Giải bài tập & bài toán cơ sở vật lý 530.076 / B312 / T1 2
80 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý -T2 530.076 / B312 / T2 4
81 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý -T4 530.076 / B312 / T4 2
82 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý -T5 530.076 / B312 / T5 2
83 Giáo trình cảm biến  681.2 / Ph450 / 2001 3
84 Giáo trình nhiệt động học & Vật lý thống kê 536.7 / Kh308 / 1996 1
85 Giáo trình nhiệt học 536 / S312 2
86 Giáo trình tài nguyên khí hậu  551.5 / Th455 3
87 Giáo trình thiên văn  520.071 / Tr312 / 1997 2
88 Giáo trình vật lý bán dẫn  537.622 / H450 2
89 Giáo trình vật lý chất rắn  531.2 / Ng419 4
90 Hạt cơ bản & vũ trụ  530 / Gi108 2
91 Ixắc Niu tơn  530.092 / A635 / 2000 1
92 Khí cụ điện kết cấu, sử dụng & sửa chữa 621.31 / Ph500 / 1998 2
93 Kỹ thuật an toàn trong cung cấp & sử dụng điện  621.3192 / Ph500 / 1999 2
94 Kỹ thuật điện 621.3 / D108 / 1999 2
95 Kỹ thuật đo lường các đại lượng Vật lý; T1 530.81 / H105 / T1 3
96 Kỹ thuật đo lường các đại lượng Vật lý; T2 530.81 / H105 / T2 6
97 Kỹ thuật mạ điện  671.732 / L462 / 1998 2
98 Lửa ma trơi và nấm nguyên tử  539.7 / C469 1
99 Lý thuyết bán dẫn  537.622 / B111 3
100 Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại  624.171 / T305 2
101 Lý thuyết đàn hồi 531.382 / B302 / 2000 5
102 Lý thuyết đàn hồi 531.382 / L566 2
103 Lý thuyết hệ nhiều hạt  530.12 / Kh107 1
104 Lý thuyết trường điện từ  530.141 / L125 2
105 Mạng điện nông nghiệp 621.319 / S113 1
106 Nhập môn cơ học lượng tử  530.12 / Ph516 2
107 Nhập môn lý thuyết trường và mô hình thống nhất tương tác điện yếu  530.15 / L431 1
108 Nhâp môn xử lý ảnh số  621.367 / B100 / 1999 2
109 Nhiệt độ là gì? 536.5 / Kh308 / 1998 2
110 Nhiệt đông học 536.7 / Nh308 2
111 Nhiệt đông học 2 536.7 / Nh308 / T2 2
112 Nhiệt động lực học(Tóm tắt lý thuyết-bài tập cơ bản & nâng cao) 536.7 / H419 2
113 Nhiệt học 536 / T500 1
114 Những bài toán nghịch lý & ngụy biện vui về vật lý  530.076 / T926 2
115 Những điều kỳ thú về hình thái hỗn loạn chaos 501.185 / Gi108 2
116 Những người đo vũ trụ  526.6 / M312 2
117 Phương pháp giải các bài toán giao động & sóng, điện xoay chiều, quang hình  530.15 / Qu605 3
118 Phương pháp giải toán vật lý chuyên đề giao động và sống cơ học 531.32 / V500 2
119 Phương pháp toán  lý  530.15 / Th107 5
120 Phương pháp toán cho vật lý  530.15 / H513 / T1 2
121 Phương pháp vật lý & lý sinh phóng xạ dùng trong nông nghiệp sinh học & y  học  616.0757 / D528p 2
122 Quang học 1 535 / Q106 / T1 2
123 Quang học sóng 535.32 / Q106 2
124 Quang phổ học thực nghiệm 535.84 / B312 1
125 Sách tra cứu & tóm tắt về vật lý 530.0202 / K18 1
126 Siêu dẫn hiện tượng đầy bí ẩn  537.623 / Kh107 2
127 Sóng 631.38235 / S431 2
128 Sự tiến triển của vật lý học 530.11 / E35 2
129 Thế giới vật lý 500 / L561 2
130 Thiên văn học  520 / L765 2
131 Thiên văn vật lý  532.01 / Th105 1
132 Thiết bị điện  621.3 / S581t / T2 3
133 Thiết bị điện  621.3 / S581t / T3 3
134 Tìm hiểu hệ Mặt Trời  523.2 / D107 2
135 Tìm hiểu vũ trụ 500 / X561 2
136 Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông 530.07 / Th120 3
137 Truyện kể về các nhà bác học VL  530.092 / Ph506 1
138 Truyền nhiệt  536.2 / Ph500 4
139 Tự động điều khiển các quá trình công nghệ 629.8 / T305 / 1999 2
140 Từ học  538 / T550 3
141 Tự ôn tập vật lý 12 530 / D406 / L12 1
142 Tự ôn tập vật lý 12 530 / Đ406-L12 1
143 Từ vũ trụ đến người trời 500 / A105 3
144 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý 530.0785 / H407 2
145 Văn minh ngoài Trái Đất  523.1 / Gi108v 3
146 Vật lý chất rắn  530.41 / C550 5
147 Vật lý đại cương ;T1 (Cơ- Nhiệt) 530.07 / B312 / T1 4
148 Vật lý đại cương ;T1 Cơ- Nhiệt học 536 / K312 / T1 5
149 Vật lý đại cương -T1 530 / B312 / T1 2
150 Vật lý đại cương -T2 530 / B312 / T2 3
151 Vật lý đại cương -T2 (Điện dao động sóng) 530.07 / B312 / T2 5
152 Vật lý đại cương, T3-P1 (Quang học, vật lý nguyên tử và hạt nhân) 530.07 / B312 / P1-T3 9
153 Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng -T1 530 / H462 / T1 1
154 Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng -T2 530 / H462 / T2 1
155 Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng -T3 530 / H462 / T3 1
156 Vật lý hạt nhân đại cương 539.7 / U603 3
157 Vật lý hiện đại : Lý thuyết và bài tập  539.07 / G275 3
158 Vật lý học đại cương (T1: Cơ học và nhiệt học) 530 / K312 / T1 5
159 Vật lý học đại cương (T2: Điện học và quang học) 530 / K312 / T2 5
160 Vật lý linh kiện 621.3815 / Nh400 1
161 Vật lý phân tử  539.6 / H121 2
162 Vật lý thống kê 530.13 / B111 8
163 Vật lý vui  530 / P437-T1 4
164 Vật lý vui  530 / P437-T2 4
165 Xử lý tín hiệu số 621.3822 / T623x 2
166 20 common problems gastroenterology 616.33 / T971 1
167 21st century astronomy 520 / T971 1
168 3000 solved problems in physics 530.076 / H293 1
169 A course of theoretical physics 530.1 / K81/T1 1
170 A course of theoretical physics 530.1 / K81/T2 1
171 A new era of nuclear structure physics 539.74 / N532 1
172 Advances in multi-photon processes & spectroscopy 543.5 / A244/Vol2 1
173 An introduction to mechanics 531 / C187 1
174 An introduction to the physics of smiconductor 621.38152 / R859 1
175 Anatomy physiology 612 / S452 1
176 Asian & pacific coasts 2003 551.46 / A832 1
177 Astronomical optics 621.36 / S381 1
178 Astronomy journey to the comic frontier 520 / F566 1
179 Capture Gamma-Ray spectroscopy and related topics 539.7 / C236 1
180 Classical electrodynamics 537.6 / J13 1
181 Coast engineering 2002 627.58 / C687/Vol.2 1
182 College physics 530 / G432 1
183 College physics 530 / M647 1
184 College physics 530 / U78 1
185 Complex variables with application 515.9 / W966 1
186 Complexity, metasability and nonextensivity 530.41 / C737 1
187 Condensation & cohernce in condsed matter 536.44 / C669 2
188 Condensed matter nuclear science 539.764 / C746 2
189 Contemporary college physics 530 / J76 1
190 Contemporary geometry & related topics 516.04 / P963 1
191 Continuous advances in QCD 2004 539.7 / P963 2
192 Current algebra & anomalies 539.72 / C976 1
193 Design of woodstructures ASD 624.184 / D457 1
194 Digital Signal Processing 621.382 / M684 1
195 Digital signal processing: Spectral computation and filter design 621.8322 / C518 1
196 Electrical engineering 621.3 / S334 1
197 Electrical engineering 621.37 / J66 1
198 Electromagnetics 537.02'02 / E24 1
199 Electro-optic handbook 621.36 / E38 1
200 Elements of  X- Ray diffraction 537.535 / C967 1
201 Elements of electromagnetics 537.12 / S126 1
202 Encyclopdia of the solar system 523.2 / E56 1
203 Energy 333.79 / H662 1
204 Energy 621.042 / H664 1
205 Energy: Principles, problems, alternatives 333.79 / P949 1
206 Essential of antomy & physiology 612 / M386 1
207 Essential of semiconductor physics 537.622 / W468 1
208 Essentials of physical geography 910.02 / G115 1
209 Experiments in physics 530.078 / N787 1
210 Exploration : 520 / A742 1
211 Fluid dynamics and dynamos in astrophysics and geophysics 523.01 / S731 1
212 Fluid mechanics with engineering applications 620.106 / F514 1
213 Foundatrons of electromagnetic theory  500.KH / R9 1
214 Fudamentals of physics 530 / H188 1
215 Fundament of semiconductor devices 621.38152 / A545 1
216 Fundament of semiconductor fabrication 621.38152 / M466 1
217 Fundamental forces of nature 539.7 / H874 1
218 Fundamental interactions 539.754 / F981 1
219 Fundamental university physics 530.0711 / M314 / T1 1
220 Fundamental university physics 530.0711 / M314 / T2 1
221 Fundamentals of acoustics  534 / F981 1
222 Fundamentals of electric circuits 621.31924 / A375 1
223 Fundamentals of Physics 530 / H188 2
224 Geometric & topological methods for quantum field theory 530.143 / S955 1
225 Geometric and topological methods for quantum field theory 530.143 / S955 1
226 Hand book of numerical heat transfer 536.2001515 / H236 1
227 Handbook of  fiber optic 621.39 / H236 1
228 Handbook of radio & Wireless technology 621.382 / G446 1
229 Haron physics 2002 539.7216 / P963 2
230 High-peormance gradient elution 543.84 / S675 1
231 Hydrates of hydrocarbons 665.7 / M235 1
232 I.Ya Pomeranchuk & physics at the turn of the century 530.09 / P785 2
233 Intrinsic multiscale structure dynamics 530.4 / I61 1
234 Introduction to electromagnetic fields 621.3 / P324 1
235 Introduction to semiconductor materials and devices 621.38152 / T977 1
236 Introduction to signal theory 621.3 / M365 1
237 Introdution to solid state physics 530.41 / K62 1
238 Johns hopkins workshops 2001: An Giang relativistic spacetime odsse 530.11 / T973 1
239 Laboratory manual principles of physics I: Physics 1105 530.028 / L123-1105 1
240 Laboratory manual principles of physics I: Physics 1106 530.028 / L123-1106 5
241 Laboratory physics 530.028 / B512 1
242 Large NcỌCD 2004 proceedings of the workshop 539.7548 / L322 1
243 Light & color in the outdoors 535 / M665 1
244 Linear control systems 629.83 / B233 1
245 Linear systems and signals 629.832 / L352 1
246 Low-speed acerodynamics 629.132'3 / K21 1
247 McGraw-Hill encyclopedia of physics 530.03 / P238 1
248 Measurement & data analysic for engineering & science 530.8 / D923 1
249 Microwave and RF design of wireless 621.382 / P893 1
250 Modern physics 530 / O36 1
251 Modern physics 530.KH / K16 1
252 Modern physics 539 / T514 1
253 Modern physics for scientists and engineers 539 / L616 1
254 Modern technical physics 530 / B423 1
255 Molecular quantum mechanics 530.12 / A874 1
256 Multiwavelength AGN surveys 523.112 / G958 1
257 New fields and strings in subnuclear physics 539.72 / L61/2002 1
258 New fields and strings in subnuclear physics  539.72 / I61/2002 1
259 New projects and lies of research in nuclear physics 539.7 / N532 1
260 New trends in hera physics 2003 539.7 / P963 1
261 Nonlinear physics: Theory and experiment.II 530.155355 / P963 1
262 Nonliner liapunov dynamics 532.05 / S626 1
263 Nuclear fission 539.762 / P963 1
264 Organic thin films : Stucture and applications 621.38152 / O68 1
265 Orgins of quantum physics  530.12 / F899 / T1 1
266 Parameter estimation for scientists & engineers 520.001 / B741 1
267 Perspectives in heavy lon physics 539.7234 / P466 1
268 Persperspectives in heavy lon physics  539.7234 / P466 2
269 Phonemics 421.5 / P574 1
270 Physical anthropology 08/09 573 / P578 / 08/09 1
271 Physical chemistry 541.3 / L665 1
272 Physics 530 / B423 1
273 Physics 530 / B835 1
274 Physics 530 / G432 1
275 Physics 530 / H429 1
276 Physics 530 / Y68 1
277 Physics 530.07 / M367 1
278 Physics 530.KH / J27 1
279 Physics by inquiry-vol1 530 / M164 / Vol.1 1
280 Physics by inquiry-vol2 530 / M164 / Vol.2 1
281 Physics for everyone 530 / L253 / T2 1
282 Physics for scientists and engineers - Vol 1 530 / T595 / Vol.1 1
283 Physics for scientists and engineers - Vol 2 530 / T595 / Vol.2 1
284 Physics of semiconductor devices 537.622 / S997 1
285 Physics of the atom 539.7 / W414 1
286 Physics problems and how to solve them 530.076 / B471 3
287 Physics science  530 / T576s 1
288 Physics Vol 2 530 / H18- Vol 2 1
289 Physique theorique et astrophysique 530.01 / G492 1
290 Principles of head transfe 621.4022 / K92 1
291 Principles of nonclinear optical spectrscopy 543.0858 / M954 1
292 Principles of physics 530 / B928 1
293 Probabilistic rsk analysic: foundations and method 620.0042015 / B399 1
294 Problem & solution on electromagnetism 537.076 / P962 1
295 Problem & solution on mechanics 531.076 / P962 1
296 Problem & solution on optics 535.076 / P962 1
297 Problem & solution on quantum mechanics 530.12076 / P962 1
298 Problem & solution on solid state physics, relativity & miscellaneous tipics 530.41076 / P962 1
299 Proceeding of the conference libration point orbits & applications 521.3 / P963 1
300 Proceeding of the third international conference fission and properties of neutron-rich nucclei 539.762 / F543 1
301 Proceeding of the XXXII international symposium on multiparticle dynamics 539.7548 / P963 1
302 Proceedings of the 1st Asia-Pacific conference quantum information science 530.12 / P963 1
303 Proceedings of the international symposium on frontiers of collective motions  539.7 / P963 1
304 Proceedings of the international symposium on frontiers of collective motions (CM 2002) 539.7 / P963 1
305 Proceedings of the international symposium on frontiers of science 530 / P963 1
306 Proceedings of the second international symposium on the Gerasimov-Drell-Hearn sum rule and the spin structure of the nucleon 539.725 / I61 2
307 Proceedings of the third meeting on CPT & lorentz symmetry 539.7 / P963 2
308 Proceedings of the workshop on the physics of excited nucleons nstar 2002  539.7 / P963 1
309 Proceeds of the XVIII international conference on atomic physics 539.7 / P963 1
310 Progress in nonequilibium green"s functions II 530.15535 / P963/2006 1
311 Prospects for sustainable energy : A critical assessment 333.794 / C344  1
312 QCD Spectral sum rules 539.7548 / N231 2
313 Quantum theory of many-varible systems & fields 530.143 / S132 1
314 Quarks, hadrons, & nuclei 539.7 / P963 1
315 Reactor dosimetry in the 21st century  621.4833 / I61/2003 1
316 Recent achievements & perspectives in nuclear physics 539.7 / P963 1
317 Relativistic quatum machanics and field theory  530.12 / G878 1
318 Schaum'S easy out linequantum mechanics  530.12 / P381 1
319 Sciences physigues 372.35076 / D949 1
320 Seesaw 25 proceedings of the international conference on the seesaw mechaism 539.7215 / I61 1
321 Semiconductor devices: Physics and technology 621.3815 / S997 1
322 Semiconductor lasers II 621.36 / S471 1
323 Sensors & microsystems  681.2 / I88 1
324 Signal processing using optics 621.367 / B724 1
325 Solid state physics 530.41 / W136 1
326 Solitons & polarons in conducting polymers 530.14 / Y94 1
327 Solutions de problemes de physique 530.076 / A766 1
328 Some aspects of polaron theory 539.7 / B675 1
329 Space 7 time,mattẻ and mind 115 / S369 1
330 Space tenologyor sustanable develoment 629.47 / R215 1
331 Special relativity 530.1 / S381 1
332 Spin 16th international spin physics symposuim 539.725 / S757/2005 1
333 Stability of dynamic systems 531.1 / Đ108 1
334 Star ware 522.2 / H299 1
335 Staticstical mechanic 530.13 / H874 1
336 Statistical mechanics made simple 530.13 / M444 1
337 Strategic approaches in coronary intervention 617.412 / S898 1
338 Student solutions manual to acompany university physics 530 / S238 1
339 Survival on the moon 523.3 / M231 1
340 Symmetry & structural properties of codensed matter 530.411 / I61 1
341 Television and radio 384.5 / C525 1
342 Testing QCD through spin observabless in nuclear targets 539.74 / T344 1
343 Texas in tuscany XXI syposium on relativistic astrophysics  523.01 / T355 1
344 The casimir effect in critical systems 530.4 / K92 1
345 The complete technical illustrator 604.2 / D855 1
346 The earth planet number three 550 / B816 1
347 The foundations of physics 530 / B423 1
348 The fundamental particles and their interactions 539.7 / R755 2
349 The international workshop on technique & appliccation of xenon detectors 622.13 / I61 1
350 The launching of la belle epoque of high energy physics & cosmology 539.72 / P963 1
351 The mainstream of physics 530 / B423 1
352 The physical review 530 / P578 1
353 The physical universe 500.2/ K19 1
354 The physiccal universe 500.2 / K91 1
355 The physics Geography of north americia 917.02 / P578 1
356 The physics handbook fundamentals and key equation 530.0202 / P822 1
357 The physiological aspects of photosynthesis 581.133 / H437 1
358 The structure & evolution of neutron stars 523.8 / S927 1
359 The study of the physical word 500/ C522 1
360 The study of the physical word 530 / Ch20 1
361 The word of physics 530 / A959 1
362 The world of the atom 539 / B724/T2 1
363 Theoretical & computational acoustics 2003 534 / I61 1
364 Theoretical nuclear physics in Italy 539.7 / P963 1
365 Thermodynamics for engineers 621.402 / K93 1

Thông báo

Số lượt truy cập

187895
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
45
4178
10426
187895

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn