* Ngành Giải tích

1. Giải tích số . Mã số TN635. Giảng viên: TS. Nguyễn Thành Long (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - TP HCM)

    Dạy từ 7/01/19 đến 11/01/19

* Ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

1. Quá trình ngẫu nhiên. Mã số: TN660. Giảng viên: TS. Dương Tôn Đảm (Trường Đại học Công nghệ Thông tin - TP HCM)

    Dạy từ 18/03/19 đến 23/03/19

2. Thống kê nhiều chiều. Mã số: TN657. Giảng viên: PGS.TS. Tô Anh Dũng (Trường Đại học Tây Đô - Cần Thơ)

    Dạy từ 03/04/19 đến 04/04/19;  11/04/19;  17/04/19 đến 18/04/19

* Ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán

1. Lý thuyết nhóm. Mã số TN674. Giảng viên: Lê Thọ Huệ (Viện Vật lý - Hà Nội)

2. Mô hình chuẩn. Mã số TNL610. Giảng viên: Lê Thọ Huệ (Viện Vật lý - Hà Nội)

    Dạy cả hai học phần nêu trên từ 17/02/19 đến 02/03/19

3. Tin học cho vật lý. Mã số TN664. Giảng viên: PGS.TS. Đặng Văn Liệt (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - TP HCM)

    Dạy từ 25/03/19 đến 29/03/19

* Ngành Hóa hữu cơ

1. Tách chiết và phân lập hợp chất thiên nhiên. Mã số: TN620. Giảng viên: PGS.TS. Lê Tiến Dũng (Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng - TP HCM)

    Dạy từ 04/03/19 đến Sáng 06/03/19;  từ 11/03/19 đến Sáng 13/03/19

2. Hóa học lập thể. Mã số: TN624. Giảng viên: GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa (Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng - TP HCM)

    Dạy từ 25/03/19 đến 29/03/19

* Ngành Hóa lý thuyết và hóa lý

1. Hóa lý xúc tác và các phương pháp điều chế chất xúc tác. Mã số: TN612. Giảng viên: GS.TS. Lưu Cẩm Lộc (Viện Công nghệ Hóa học - Tp HCM)

    Dạy từ 08/04/19 đến 12/04/19

2. Hóa học tính toán. Mã số: TNH612. Giảng viên: TS. Trần Văn Tân (Trường Đại học Đồng Tháp)

    Dạy từ 04/03/19 đến 08/03/19

3. Điện hóa ứng dụng. Mã số: TN615. Giảng viên: PGS.TS. Trần Văn Mẫn (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - TP HCM)

    Dạy từ 09/01/19 đến 12/01/19

Thông báo

Số lượt truy cập

313774
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
55
2051
16048
313774

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn