KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

English

TUẦN 29/1/2018 ĐẾN 4/2/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

P. Hội trường

Giải tích số (T. Long) GT 24

Giải tích số

Giải tích số

Giải tích số

Giải tích số

Giải tích số

Giải tích số

Giải tích số

Giải tích số

Giải tích số

P. Chuyên đề

 

St học ứng dụng (T. Hòa) ST 24

St học ứng dụng

St học ứng dụng

St học ứng dụng

 

 

 

 

 

TUẦN 12/3/2018 ĐẾN 18/3/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

P. Chuyên đề

Lý thuyết nhóm (T. Long) LLT 24

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

Lý thuyết nhóm

P. Hội trường

Tách chiết và PLHC (T. Dũng) HHC 24

Tách chiết và PLHC

Tách chiết và PLHC

 

 

 

Tách chiết và PLHC

Tách chiết và PLHC

Tách chiết và PLHC

 

 

 

TUẦN 19/3/2018 ĐẾN 25/3/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

P. Hội trường

Tách chiết và PLHC

Tách chiết và PLHC

 

 

Giải tích phức

 

Tách chiết và PLHC

Tách chiết và PLHC

Giải tích phức

 

 

 

P. Chuyên đề

Mô hình chuẩn (T. Long) LLT 24

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

Mô hình chuẩn

TUẦN 26/3/2018 ĐẾN 1/4/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

P. Chuyên đề

Điện hóa ứng dụng (T Mẫn) HL 24

Điện hóa ứng dụng

Điện hóa ứng dụng

Điện hóa ứng dụng

Điện hóa ứng dụng

Điện hóa ứng dụng

Điện hóa ứng dụng

Điện hóa ứng dụng

Điện hóa ứng dụng

Điện hóa ứng dụng

Điện hóa ứng dụng

 

P. Hội trường

 

 

 

 

Giải tích phức

 

 

 

Giải tích phức

 

 

 

TUẦN 2/4/2018 ĐẾN 8/4/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

P. Chuyên đề

Hóa học tính toán (T. Tân) HL 24

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

 

P. Hội trường

 

 

 

 

Giải tích phức

 

 

 

Giải tích phức

 

 

 

TUẦN 9/4/2018 ĐẾN 15/4/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

P. Chuyên đề

 

 

 

 

Giải tích phức

Giải tích phức

 

 

Giải tích phức

 

 

 

TUẦN 16/4/2018 ĐẾN 22/4/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

P. Chuyên đề

Hóa lý xúc tác (C. Lộc) HL 24

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

 

Thông báo

Số lượt truy cập

042928
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
169
1405
6057
42928

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn