TUẦN 2/4/2018 ĐẾN 8/4/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

P. Chuyên đề

Báo cáo đề cương đề tài sinh viên năm 2018

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

Hóa học tính toán

 

P. Hội trường

Hóa học tính toán (T. Tân) HL 24

 

 

 

Giải tích phức

 

 

 

Giải tích phức

 

 

 

TUẦN 9/4/2018 ĐẾN 15/4/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

P. Chuyên đề

 

 

 

 Nghiệm thu sách "Problems in General Chemistry" 

Giải tích phức

Giải tích phức

 

 

Giải tích phức

 

 

 

TUẦN 16/4/2018 ĐẾN 22/4/2018

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

P. Chuyên đề

Hóa lý xúc tác (C. Lộc) HL 24

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

Hóa lý xúc tác

 

Thông báo

Số lượt truy cập

123000
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
191
4226
9184
123000

Tên đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872.091
Email: kkhtn@ctu.edu.vn